31

4 4.1. DE TOEKOMST VAN ONZE NIEUWE GEMEENTE Met de bestuurlijke fusie ontstaat een krachtige nieuwe gemeente die is toegerust voor de toekomst: het beste van twee werelden in één gemeente verenigd. Droogmakerij en marktstad bundelen hun krachten Regionale positionering De nieuwe gemeente is het scharnierpunt tussen de Noordelijke regio Noord-Holland, de Metropoolregio Amsterdam en de regio Zaanstreek-Waterland. Ze bevindt zich in een regio met een grote economische dynamiek, maar ook een gebied waar mensen samenkomen, elkaar inspireren en met elkaar samenwerken. Het is een complete gemeente: stedelijk en landelijk. Hierdoor kan de nieuwe gemeente op belangrijke onderwerpen in MRA-verband en in de regio ZaanstreekWaterland een brede positie innemen. De nieuwe gemeente heeft ambities op het gebied van digitale ontwikkelingen zoals Purmervalley, agrarische ontwikkelingen, richting Agriport en de Noordkop en op het gebied van duurzaamheid. Denk hierbij aan de biowarmtecentrale, de circulaire economie en de Stadsverwarming. Binnen de Metropoolregio en de regio ZaanstreekWaterland biedt de nieuwe gemeente - op steenworp afstand van het centrum van Amsterdam - bewoners en bezoekers een heel eigen beleving: een uniek landschap en een bijzonder cultureel erfgoed, met ruime mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Dijken, open agrarisch landschap, historisch stadscentrum, stedelijke voorzieningen, dorpen en wijken, markten en het UNESCO predicaat Werelderfgoed maken de nieuwe gemeente compleet en uniek. Gemeentenaam De nieuwe gemeente gaat Purmerend heten, waarbij de dorpsnamen Noordbeemster, Middenbeemster, Westbeemster en Zuidoostbeemster gehandhaafd blijven. Waar de naam Beemster van betekenis is, zoals in Droogmakerij De Beemster, blijft die bestaan. Inwoners De nieuwe gemeente vormt een thuis voor bijna 100.000 inwoners. De combinatie van open landschap, ruimte en rust in combinatie met de stedelijke voorzieningen, de diversiteit op het gebied van wonen en werken en de centrale ligging en bereikbaarheid maken de nieuwe gemeente aantrekkelijk om te wonen en werken. Inwoners zijn trots en voelen zich betrokken bij hun leefomgeving. De nieuwe gemeente stimuleert en faciliteert initiatieven van inwoners en geeft ruimte om eigen verantwoordelijkheid te nemen. De gemeente jaagt aan en brengt verbindingen tot stand zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. De nieuwe gemeente staat voor: • Een gemeente waarin wonen, werken, recreëren, winkelen, dienstverlening en een goede bereikbaarheid belangrijk zijn. • Het behoud van het open landschap en stedelijke dynamiek. • Een groene, agrarische gemeente, die open staat voor modern, innoverend agrarisch ondernemerschap. • Een duurzame gemeente. • Behoud en versterking historie en werelderfgoed. • Behoud van eigenheid en gemeenschapszin in alle dorpen en wijken. • Optimale infrastructuur en bereikbaarheid. Door inwoners van Beemster en Purmerend genoemde waarden: • • • • • • • • • gemeenschapszin in de kernen en wijken behoud open landschap en binnenstad behoud karakteristiek en werelderfgoed dorpskarakter en voorzieningen wonen groene en duurzame stad infrastructuur en bereikbaarheid voorzieningen en vrije tijd binnenstad 27 de toekomst van onze nieuwe gemeente

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication