32

4.2. Dorpen en wijken Samen met alle inwoners blijven we ons sterk maken voor een samenleving waarin mensen aandacht voor elkaar hebben en op elkaar letten. We zijn een gemeente die goed benaderbaar is, die door inwoners ervaren wordt als een luisterende en een actief betrokken gemeente als mensen een signaal afgeven. De eigenheid van de dorpen en wijken is belangrijk. Ontwikkelingen en vooruitgang zullen ook hier steeds weer om flexibiliteit en nieuwe accenten vragen. Dorp- en wijkteams vervullen hierbij een steeds belangrijkere rol. De nieuwe gemeente bestaat uit vier dorpen - Middenbeemster, Noordbeemster, Westbeemster en Zuidoostbeemster - en zeven wijken: Centrum, De Gors, Overwhere, Purmer Noord, Purmer Zuid, Wheermolen en Weidevenne. Open landschap en binnenstad De nieuwe gemeente heeft oog voor de waarden van stad en platteland die elkaar versterken. 4.3. De Beemster is een unieke polder waarin wonen en werken, ruimte en rust kunnen floreren. Het historische dorpshart van Middenbeemster is vormgegeven rond het centrale assenkruis waar de Rijperweg en de Middenweg elkaar kruisen. Droogmakerij De Beemster is opgenomen op de lijst van UNESCO werelderfgoed. Het predicaat werelderfgoed is een kwaliteitscertificaat, een formele bevestiging van Beemster als woon- en werkgemeenschap in een uniek cultuurlandschap. Een open landschap laat land- en tuinbouw economisch renderen en moderne landbouw houdt het landschap open. Voor het behoud van de droogmakerij en het open landschap is ontwikkeling en vernieuwing nodig. Daarom faciliteert de nieuwe gemeente deze bewaarders van het werelderfgoed bij hun agrarische bedrijfsvoering. Door de schaalgrootte van de nieuwe gemeente is er op de ontwikkeling van het agrarisch gebied meer invloed en kunnen we het heft in eigen hand nemen. Vooral de contacten met de Provincie Noord-Holland zijn van belang. Bij de ontwikkeling van nieuwe plannen zorgt de goede samenwerking met overkoepelende organisaties en partners als bijvoorbeeld LTO en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor versterking en de nodige aansluiting. De historische binnenstad is het oudste deel van Purmerend en kenmerkt zich door de Kaasmarkt, de Koemarkt, het winkelcentrum en een stedelijk cultureel aanbod. De Koemarkt is het belangrijkste uitgaansplein van Purmerend en omstreken geworden. De nieuwe gemeente heeft de ambitie om de stedenbouwkundige kwaliteit en levendigheid van de binnenstad te vergroten en de karakteristieke kenmerken van de historische binnenstad te behouden. De nieuwe gemeente kent haar oorsprong in het verleden, maar krijgt elke dag opnieuw vorm. Het is van belang om te behouden wat goed is en mee te bewegen in de moderne samenleving met nieuwe kansen en uitdagingen. Zo borduurt de nieuwe gemeente voort op wat er al is en biedt evenwicht en elan aan wat beide gemeenten aan historie en waarden meebrengen. 4.4. Duurzaamheid Duurzaamheid betekent: met respect met onze omgeving omgaan en streven naar een balans tussen natuur en bebouwd gebied, om de nieuwe gemeente ook voor komende generaties leefbaar te houden. Duurzaamheid heeft haar eigen dossiers, waarvan de Energietransitie en de Regionale Energie Strategie (RES) op dit moment de meest actuele zijn. Daarnaast speelt duurzaamheid op andere vlakken een rol. Denk aan klimaatadaptatie, biodiversiteit, circulaire economie, windenergie, zonne-energie, biomassa en restwarmte. De nieuwe gemeente neemt een voortrekkersrol in de energietransitie. Vanuit het verleden deed de gemeente dat ook met de stadsverwarming: driekwart van de woningen is al aangesloten en ook bij de nieuwbouw in Zuidoostbeemster is rekening gehouden met aansluiting op de toekomst van onze nieuwe gemeente 28

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication