33

evenementen samenkomen. De nieuwe gemeente faciliteert en stimuleert initiatieven en draagt bij aan het tot stand brengen van verbinding. Bedrijvigheid Ondernemers spelen een grote rol bij het in stand houden van de werkgelegenheid en het voorzieningenniveau. Er is ruimte voor uiteenlopende bedrijvigheid, van grootschalig met een regionale en landelijke functie, tot kleinschalig. de stadsverwarming. Maar ook investeert de nieuwe gemeente in de biowarmtecentrale in de pilotwijk en proeftuin aardgasvrij. Door de voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid schept de gemeente een goed vestigingsklimaat voor bedrijven die actief zijn in de circulaire economie. Waar mogelijk ondersteunt de gemeente nieuwe initiatieven van inwoners en (markt)partijen in samenwerking met hen. Het is voor ons een belangrijke taak om mogelijkheden van lokale en regionale duurzame bronnen te ontwikkelen en in te zetten, waarbij duurzaamheid in beleid en uitvoering verankerd moet worden. Economie, recreëren en bedrijvigheid De nieuwe gemeente bruist, is een daadkrachtige complete gemeente. Ondernemerszin en handelsgeest zorgen voor kansen en er wordt verder gebouwd op al aanwezige ondernemersgeest, daadkracht en elan. 4.5. Niet alleen wonen er bijna honderdduizend mensen, het is het centrum van de regio, verbonden met de metropoolregio Amsterdam. Dit biedt kansen voor werkgelegenheid, (nieuwe) bedrijvigheid en toerisme. Onze regio trekt steeds meer bezoekers: regionaal, nationaal en internationaal. Om deze bezoekersaantallen verder te laten groeien richt de nieuwe gemeente zich op: • Ontwikkelen en opwaarderen van bestaande en nieuwe toeristische ‘producten’ en bezienswaardigheden. • Het leggen van verbindingen tussen stad en platteland (bijvoorbeeld fiets-, wandel- en vaarverbindingen en/of evenementen en arrangementen). Evenementen in de nieuwe gemeente Purmerend is sterk in het organiseren van evenementen als Reuring en de kermis. In Beemster zijn de Open dag op Hemelvaartsdag en de jaarlijkse feestweek een begrip. Inwoners van de nieuwe gemeente kunnen op deze In het buitengebied is de agrarische bedrijvigheid een belangrijke economische factor. In de nieuwe gemeente wordt de ambtelijke kennis van en de bestuurlijke aandacht voor agrarische zaken geborgd door dit onder te brengen in een portefeuille. Gezamenlijk beleid vergroot de vitaliteit van de agrarische sector in Zaanstreek-Waterland. Deze samenwerking zou tevens gezocht moeten worden richting de noordelijke regio. Agrarische ondernemers in Beemster produceren meer producten dan de gemiddelde agrarische gemeenten om ons heen. Er zijn grote toonaangevende agrarische bedrijven in de nieuwe gemeente en andere trendsettende veeteeltbedrijven; al dan niet in combinatie met maatschappelijke/sociale aspecten, bijvoorbeeld zorgboerderijen. Daarnaast beheren ze een belangrijk deel van het groene buitengebied. De landelijke ontwikkelingen hebben impact op de wijze en mogelijkheden van bedrijfsvoering. De nieuwe gemeente heeft een aantal belangrijke aandachtspunten. Dit zijn: • Aandacht voor de vitaliteit van het MKB en van de agrarische sector. • De economische positie van de binnenstad inclusief de markten en horecaplein, regionale centrumfunctie voor winkelend publiek. • Bedrijventerreinen bereikbaar en op strategische plekken (voor bestaande en nieuwe werkgelegenheid). • Doorontwikkeling van winkelcentra tot gebieden waar mensen graag komen, als hart van de regio, de stad, het dorp en de wijk. • Regionaal beleid om de vitaliteit van de agrarische sector in Zaanstreek-Waterland te vergroten; een krachtige samenwerking met regiogemeenten om de slagkracht te vergroten. • Het borgen van voldoende ‘agrarische’ ambtelijke kennis (continuïteit) en bestuurlijke aandacht binnen de gemeentelijke organisatie. • Blijvende aansluiting van het onderwijs bij de regionale werkgelegenheid in specifieke sectoren. • Inspelen op de ontwikkeling van de ‘agrifood-sector’. • Oog voor de samenhang tussen de recreatief - toeristische bezienswaardigheden, aanbod van activiteiten en belevingen voor moderne 29 de toekomst van onze nieuwe gemeente

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication