40

5.3. Vermogenspositie en begrotingsomvang In deze paragraaf worden de cijfers van de vermogenspositie per ultimo 2018 en de begrotingsomvang 2019 van beide gemeenten weergegeven en worden de kwantitatieve verschillen tussen beide gemeenten zichtbaar (bedragen * 1.000 euro). Gemeente Vermogen Algemene Reserve inclusief jaarresultaat per ultimo 2018 Bestemmingsreserves Voorzieningen Schulden Begroting Begrotingstotaal lasten Beemster 3.157 Purmerend 23.351 5.4. Lokale lasten Bij een nieuwe gemeente ontstaan nieuwe tarieven: de belastingen worden geharmoniseerd. Afgesproken is dat de lokale lasten door de fusie niet stijgen, maar dat de verschillen tussen beide gemeenten wel verdwijnen. In de onderstaande tabel zijn de lokale lasten (onroerende zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing (AVH) en rioolheffing (RIO) in Beemster en Purmerend voor huurders en woningeigenaren vergeleken met de gemiddelde WOZ-waarde in de beide gemeenten (Purmerend: 235.000 en Beemster: 347.000). 5.068 1.376 18.535 18 miljoen Belangrijkste algemene middelen Algemene uitkering Belastingen 11 miljoen 1,7 miljoen 10.003 6.294 299.539 240 miljoen 126 miljoen 13,4 miljoen Beide gemeenten hebben geen ruime financiële positie en moeten al vele jaren scherp aan de wind varen. In de financiële scans zijn beelden voor de langere termijn geschetst. In Purmerend liggen de toekomstige opgaven en de daarmee samenhangende kosten in de versnelde vergrijzing in combinatie met een matige sociale structuur en in kosten van transitie van de openbare ruimte, als gevolg van het feit dat de gemeente in de lange geschiedenis een korte, heftige groeiperiode heeft doorgemaakt. In Beemster liggen de opgaven en kosten met name in de vitaliteit van de kernen en het onderhoud van de omvangrijke openbare ruimte. Tegelijkertijd behoren de beide gemeenten samen straks tot de 40 grootste gemeenten in Nederland en is er afdoende begrotingsvolume en bestuurskracht om op deze ontwikkelingen te sturen. Aanslag 1 persoon Beemster Meerpersoons Beemster 1 persoon Purmerend Meerpersoons Purmerend 1 persoon Beemster Meerpersoons Beemster 1 persoon Purmerend Meerpersoons Purmerend Eigenaar 231 Eigenaar 231 324 324 175 175 729 729 Huurder Huurder 324 324 64 64 388 388 H/E Huurder Huurder OZB AVH RIO 216 0 303 0 TOT 216 303 Eigenaar 412 Eigenaar 412 216 303 201 201 829 917 In Beemster betalen huurders geen rioolheffing en is er een verschil tussen een- en meerpersoonshuishoudens in de afvalstoffenheffing. In Purmerend is er een gebruikerstarief en een eigenaarstarief voor riolering. Het vergelijken van de lastendruk bij bedrijven is lastiger. Er is vrijheid in het afvoeren van afval en voor de rioolheffing geldt in Purmerend ook een heffing per m3 gebruik van water. De OZB voor niet woningen wordt het meest uniform geheven. financiën en personeel 36

41 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication