55

8 8.1. VAN HERINDELINGSONTWERP NAAR HERINDELINGSADVIES Herindelingsontwerp ter inzage Het herindelingsontwerp is op 26 september 2019 door de gemeenteraden van Beemster en Purmerend vastgesteld. Daarna is het herindelingsontwerp acht weken ter inzage gelegd voor inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) instellingen en andere belanghebbenden. Ook is het herindelingsontwerp naar het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de omliggende gemeenten gestuurd. Van 1 oktober tot 27 november 2019 lag het herindelingsontwerp ter inzage in het gemeentehuis van Beemster, het stadhuis van Purmerend en is gepubliceerd op diverse websites: www.toekomstigpurmerend.nl, www.purmerend.nl en www.beemster.net. Er is verwezen naar de terinzagelegging in gemeentelijke publicaties, in persberichten en door middel van een flyer die op uiteenlopende locaties in Beemster en Purmerend is gelegd. Om het indienen van een zienswijze zo laagdrempelig mogelijk te maken, hebben de colleges van Beemster en Purmerend besloten om de mogelijkheid te bieden ook digitaal zienswijzen in te kunnen dienen. 8.2. Wijzigingen Op 17 en 19 september 2019 hebben de raadscommissies van de respectievelijke gemeenten Beemster en Purmerend zich over het herindelingsontwerp gebogen en geadviseerd tekstuele wijzigingen en aanvullingen op het herindelingsontwerp op te nemen. Deze aanpassingen zijn op 26 september door de gemeenteraad van Purmerend en de gemeenteraad van Beemster in de besluitvorming over het herindelingsontwerp vastgesteld. Voor de terinzagelegging zijn de aanpassingen verwerkt in een addendum, dat is toegevoegd aan het herindelingsontwerp. In dit voorliggend herindelingsadvies zijn de vastgestelde aanpassingen verwerkt. 8.3. Ingediende zienswijzen en reacties Er zijn in totaal dertien zienswijzen ingediend waarvan er tien positief zijn, twee neutraal en één negatief. In een aantal zienswijzen wordt aandacht gevraagd voor specifieke onderwerpen. De colleges van burgemeesters en wethouders van Beemster en Purmerend hebben de ingekomen zienswijzen beoordeeld en voorzien van een reactie. De ingediende zienswijzen en de reactienota van de colleges van Beemster en Purmerend zijn opgenomen in bijlage D, reactienota. In totaal zijn er drie zienswijzen ingediend door Beemster inwoners; één uit Noordbeemster, één uit Middenbeemster en één uit Zuidoostbeemster. Verder heeft een inwoner uit Amsterdam een animatie ingezonden. Daarnaast heeft de Stichting Promotie Werelderfgoed een zienswijze ingediend en Jeu de Boules club Touché. Verder heeft de Vereniging Ondernemend Waterland (VOWA) een zienswijze ingediend. Ook omliggende gemeenten Koggenland, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zaanstad hebben hun reactie op het herindelingsontwerp kenbaar gemaakt. Geen van de reacties hebben aanleiding gegeven tot aanpassing van het ter inzage gelegde herindelingsontwerp. De colleges van burgemeesters en wethouders van Beemster en Purmerend geven aan goed notie te hebben genomen van de inhoud van de zienswijzen en hebben alle zienswijzen (al dan niet geanonimiseerd) opgenomen in bijlage D, reactienota, zodat ook de nieuwe gemeente kennis kan nemen van de inhoud. Daarnaast geven de colleges van burgemeesters en wethouders van Beemster en Purmerend aan zich gesteund te voelen door omliggende gemeenten. 51 van herindelingsontwerp naar herindelingsadvies

56 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication