67

Bijlage D: Reactienota 1. Zienswijze: inwoner Amsterdam Animatie ter inspiratie voor de nieuwe gemeente. Onderwerpen die getoond worden, zijn klimaatplannen met betrekking tot de agrarische sector. Gezonde voeding voor iedereen in de gemeente. Verbinding tussen stad en platteland. Gemeenschapsgevoel creëren. Pionieren in een nieuw sociaal en duurzaam systeem. Reactie colleges van burgemeester en wethouders van Beemster en Purmerend De colleges danken de inwoner voor de zienswijze. De colleges nemen kennis van het filmpje. De zienswijze is ter inspiratie en geeft daarmee geen aanleiding tot aanpassing van het herindelingsontwerp. Zienswijze: inwoner Zuidoostbeemster In de zienswijze geeft de inwoner aan dat Beemster niet samen moet gaan met Purmerend. Dit zal resulteren in het overvleugelen van de “eigenheid” van de Beemster door Purmerend en (op de lange duur) zal Beemster gaan dienen als uitbreidingsgebied van Purmerend. Hiermee zal uiteindelijk ook de status van “Wereld erfgoed” verloren gaan. De inwoner geeft de raad mee dat het van visie en durf zou getuigen alsnog via een bewonersraadpleging de voorgenomen fusie aan de inwoners voor te leggen. 2. Reactie colleges burgemeesters en wethouders van Beemster en Purmerend De colleges danken de inwoner voor de zienswijze. In aanloop naar het herindelingsontwerp hebben de gemeente Beemster en Purmerend actief geïnvesteerd in het onderzoeken van het maatschappelijk draagvlak. Belangrijke elementen in de totstandkoming van het herindelingsontwerp en de toekomstvisie zijn de trajecten die in de afzonderlijke gemeenten zijn doorlopen voor het ophalen van de waarden. De processen Waardevol Beemster en Toekomstig Purmerend hebben input opgeleverd van inwoners, organisaties en maatschappelijke instellingen over wat zij belangrijke thema’s en waarden vinden in hun gemeenten. Dit heeft geresulteerd in 4 Beemster waarden en 5 Purmerendse thema’s die een plek hebben gekregen in dit herindelingsadvies. De opgehaalde waarden in Beemster zijn: • Het open en landschappelijk karakter. • Gemeenschapszin. • Karakteristiek en uniek werelderfgoed. • Dorpskarakter met daarbij passende voorzieningen. Tijdens het doorlopen van het proces toekomstig 63 Bijlagen Purmerend is gebleken dat inwoners van Purmerend de eigenheid van Beemster onderschrijven. Dat zij het open landschap willen behouden: De Beemster moet De Beemster blijven. Uit het doorlopen van de processen Waardevol Beemster en Toekomstig Purmerend is gebleken dat er ruimschoots maatschappelijk draagvlak is. De ingediende zienswijze geeft daarmee geen aanleiding tot aanpassing van het herindelingsontwerp. 3. Zienswijze: gemeente Waterland Het college van de gemeente Waterland heeft kennisgenomen van het vastgestelde herindelingsontwerp. Zij kunnen zich inhoudelijk vinden in het ontwerp en vinden het een belangrijke stap in de richting van een fusie tussen de gemeenten Beemster en Purmerend. Zij wensen de gemeenten veel succes toe met het verdere traject om te komen tot fusie waarbij gebouwd wordt aan de toekomst van hun nieuwe buurgemeente. Reactie colleges burgemeesters en wethouders van Beemster en Purmerend De colleges danken het college van de gemeente Waterland voor de positieve zienswijze en het gewenste succes bij de verdere bouw aan de toekomst van de nieuwe gemeente. De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het herindelingsontwerp. 4. Zienswijze: Stichting Promotie Beemster werelderfgoed Het bestuur van Stichting Promotie Beemster Werelderfgoed geeft aan dat zij instemmen met het herindelingsontwerp. De nieuwe gemeente wordt siteholder van de werelderfgoedstatus van Droogmakerij de Beemster. Zij werken graag samen met de nieuwe gemeente aan de promotie van en educatie over deze status. Daarnaast doen zij graag mee aan activiteiten gericht op een succesvolle fusie tussen de twee gemeenten. Reactie colleges burgemeesters en wethouders van Beemster en Purmerend De colleges danken de Stichting voor de positieve zienswijze en waarderen de prettige samenwerking op dit moment en kijken uit naar de samenwerking in de toekomst. De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het herindelingsontwerp. 5. Zienswijze: inwoner Middenbeemster In de zienswijze wordt aangegeven dat aanvankelijk de voorkeur uitging naar een samenwerking met landelijke gemeenten om Beemster heen. Inmiddels is dat geen

68 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication