68

mogelijkheid meer. Nu wordt uitgezien naar een snelle fusie met Purmerend. Er is overtuiging dat vanuit Beemster gemeenschapsgevoel, inzet kan blijven voor de zaken die belangrijk gevonden worden. Juist als gemeenschap die elkaar via allerlei korte lijntjes kan vinden kun je een goede stem krijgen in de nieuwe fusiegemeente. Daarnaast is de laatste jaren duidelijk geworden dat een kleine gemeente als Beemster niet opgewassen is tegen de veelheid van taken die er op gemeenten afkomen. Jeugdzorg is daar een voorbeeld, maar ook bijvoorbeeld cultuurbeleid, wat er op dit moment gewoonweg niet is. Met de fusie worden dan ook veel meer kansen en mogelijkheden gezien, dan risico‘s en gevaren. Er wordt uitgezien naar nieuwe samenwerkingen en naar het einde van deze tussenfase. Reactie college burgemeesters en wethouders van Beemster en Purmerend De colleges danken de inwoner voor de postieve zienswijze waarin de noodzaak van de fusie en de voordelen van de nieuwe gemeente worden onderstreept. De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het herindelingsontwerp. 6. Zienswijze: Jeu de Boule club Touché Zienswijze namens het bestuur van de JBC Touché une Boule. Graag ziet het bestuur de club, inclusief clubgebouw en terrein, op dezelfde locatie. Als bestaande huidige locatie niet mogelijk is, stellen zij twee andere locaties voor. Reactie colleges burgemeesters en wethouders van Beemster en Purmerend De colleges danken het bestuur voor de zienswijze. De locatie van het clubgebouw wordt meegenomen bij de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster en heeft geen relatie met de fusie Beemster-Purmerend. De zienswijze geeft daarmee geen aanleiding tot aanpassing van het herindelingsontwerp. 7. Zienswijze: gemeente Koggenland Het college van de gemeente Koggenland deelt mee dat zij kunnen instemmen met het herindelingsontwerp. Zij geven aan dat de opgaven en ambities herkenbaar naar voren zijn gebracht en aansluiting zien bij de opgaven op (boven)regionaal niveau. Zij wensen de colleges van Beemster en Purmerend veel succes bij de verdere besluitvorming over en implementatie van de fusie. Reactie colleges burgemeesters en wethouders Beemster en Purmerend De colleges danken het college van de gemeente Koggenland voor de positieve zienswijze en het gewenste succes bij de verdere besluitvorming over en implementatie van de fusie. De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het herindelingsontwerp. 8. Zienswijze: gemeente Oostzaan Het college van de gemeente Oostzaan neemt met belangstelling kennis van het aansprekende herindelingsontwerp. Zij berichten geen aanleiding te zien een zienswijze in te dienen en wensen de colleges van Beemster en Purmerend veel succes bij het verdere fusieproces. Reactie colleges burgemeesters en wethouders Beemster en Purmerend De colleges danken het college van de gemeente Oostzaan voor de complimenten en het toegewenste succes bij het verdere fusieproces. 9. Zienswijze: gemeente Wormerland Het college van de gemeente Wormerland neemt met belangstelling kennis van het aansprekende herindelingsontwerp. Zij berichten geen aanleiding te zien een zienswijze in te dienen en wensen de colleges van Beemster en Purmerend veel succes bij het verdere fusieproces. Reactie colleges burgemeesters en wethouders Beemster en Purmerend De colleges danken het college van de gemeente Wormerland voor de complimenten en het toegewenste succes bij het verdere fusieproces. 10. Zienswijze: inwoner Noordbeemster In de zienswijze wordt gesteld dat wildbeheer geen plek heeft gekregen in het herindelingsontwerp. Dit terwijl het op orde houden van het wild in de polder voor alle inwoners van belang is. Aangezien dit ook tot de poldercultuur behoort, wordt dit gezien als één van de waarden. De wens wordt uitgesproken te besluiten dit op een correcte wijze in de voorbereiding mee te nemen of ten minste aan de gemeenteraad voor te stellen om op te nemen. Reactie college burgemeesters en wethouders Beemster en Purmerend De colleges danken de inwoner voor de zienswijze. Het onderwerp wildbeheer is tijdens de behandeling en vaststelling van het herindelingsontwerp aan de orde geweest. Voor wildbeheer geldt landelijke regelgeving. De provincie is het bevoegd gezag voor de uitvoering. Daarmee is dit geen taak van de gemeente. Daarnaast heeft de Bijlagen 64

69 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication