Land- entuinbouw

LAND- EN TUINBOUW IN DE BEEMSTER Wat zijn in de Beemster specifiek agrarische waarden? Voor LTO zijn dat de langgerekte landerijen die het open karakter van de schematisch ingedeelde droogmakerij bepalen. Een landschap dat er door de seizoenen heen steeds anders uitziet. Het zijn waarden die al vier eeuwen geleden zijn ontstaan en die de land- en tuinbouw vier eeuwen heeft gebruikt om voedsel te produceren. Ook in de huidige tijd is de verkaveling nog steeds geschikt voor modern agrarisch ondernemerschap. Een open landschap laat land- en tuinbouw economisch renderen en moderne landbouw houdt het landschap open. Zo is het. Maar we moeten ervoor waken dat deze waarden geen belemmering gaan worden voor toekomstige ontwikkelingen. Dit is de reden dat wij van LTO menen onze wensen voor de ontwikkeling hiernaast toe te voegen. Het zijn ontwikkelingen op bedrijfsniveau, maar ook veranderingen in de samenleving, die immers van invloed zijn op de manier waarop wij de waarden in de toekomst beleven. 1. Geef duidelijkheid over mogelijkheden, termijnen en voorwaarden. Deze moeten niet belemmeren, maar juist stimuleren. 2. Geef experimenteerruimte en ondersteuning aan koplopers. Benut de kracht en energie van vernieuwende initiatieven. 3. Dik Ittmann | Bestuurslid LTO Noord, Afdeling Land van Leeghwater Geef de agrarische sector voldoende ruimte en wees zuinig op het areaal agrarische cultuurgrond. Functiewijzigingen vinden bij voorkeur plaats binnen bestaand gebied. 4. Investeer en geef ruimte aan de sector om het landelijk gebied vitaal te houden, de ruimtelijke kwaliteit te behouden en werkgelegenheid, innovatie en kennis te vergroten. Ondernemen doe je samen 54

55 Online Touch Land- entuinbouw Home


You need flash player to view this online publication