0

ScaleWatcher Uniek elektronisch ontkalksysteem Met de meest geavanceerde digitale technologie van vandaag The Scale & Biofilm Solution

Elektronisch ontkalksysteem Bewijs van theorie Hoe werkt de ScaleWatcher ? ScaleWatcher is een milieuvriendelijke ontkalksysteem zonder onderhoud en verandert de samenstelling van het water niet. De kalkaanslag of ketelsteen verdwijnt geleidelijk zonder dat u er iets aan hoeft te doen. ScaleWatcher garandeert het ontkalken van uw complete watersysteem. Het belangrijkste effect van de behandeling is dat kleinere en veel meer kristallen worden gevormd in het water, met een afgeronde vorm. Deze zullen niet hechten aan pijpwanden. Het stromende water zal oude kalklagen geleidelijk doen verdwijnen, de behandeling heeft daarom stromend water nodig om effectief te zijn. De voordelen zijn duidelijk... • Verwijdert bestaande kalklagen en gaat nieuwe vorming van kalkaanslag tegen • Vermindert mechanische defecten en uitval van water verbruikende apparatuur. • Lagere energierekening • Betaalt zich binnen een jaar terug • Onderhoudsvrij en milieuvriendelijk • Leidingen hoeven niet te worden onderbroken, bedrijfsprocessen liggen niet stil De kosten van kalksteen Procentuele verhoging van energiekosten als gevolg van kalklagen in een gemiddeld warmwatersysteem Dé onzichtbare kosten die er wel zijn…... Het verwarmen van kalklagen is zonde van het geld en zeker niet duurzaam.6 millimeter kalkaanslag zorgt voor 40% meer energiekosten ! Meer dan 30 jaar ervaring en wereldwijde productie

Kalk blijft in het water…. ...en is bewezen effectief

Legionella Voorkomen is goedkoper dan……………… Kalkaanslag vormt een poreus oppervlak waar snel een biofilm van bacteriën en schimmels ontstaat. Het verwijderen van biofilms ( voedselbodem) is van zeer groot belang i.v.m. Legionella gevaar. ScaleWatcher zorgt dat de voedingsbodem “ kalkaanslag “ weg is. Hiermee wordt het vestigen van bacteriën moeilijker Bij warmwatersystemen met kalkaanslag wordt Legionella en biofilms vastgehouden. Dit zorgt voor een perfecte voedingsbodem, waarbij ontsmettingsmiddelen niet kunnen doordringen. Legionella gekoloniseerd door kalkaanslag, kan continu het systeem besmetten, zelfs na desinfectie. In een advies GZB/GZ 99-4285 van de Gezondheidsraad aan de minister schrijft deze ; Het voorkómen van bacteriegroei is de aangewezen methode.

Het beheren van Legionella... ……..genezen Legionella bacterie, De basis van de veteranenziekte, is een op waterbasis levend organisme, dat bij inademing in een vernevelde vorm, infecties kan veroorzaken . Hoewel normaal gesproken geassocieerd met koeltorens en verdampingscondensatoren, wordt deze ook gevonden in doucheruimten. Ook kan het gevolgen hebben voor werknemers die werken met spuitgietapparatuur in de kunststof industrie. In deze industrie zijn organismen gevonden in water dat gebruikt wordt om metalen mallen te koelen, maar ook bij procesapparatuur toegepast tijdens de vervaardiging van kunststofdelen. Toenemende verwarmingskosten betekenen dat het onderhouden van warm watersystemen met de aanbevolen temperatuur ter bestrijding van deze bacterie, nu is uitgegroeid tot een belangrijke kostenpost voor de meeste organisaties. Niet alleen is dit niet energiezuinig, ook is het geen kosten effectieve manier voor het beheren van bacteriën. Veteranenziekte Veteranenziekte is een ernstige, progressieve vorm van longontsteking, die dodelijk is in maximaal 15 procent van de gevallen. De oorzaak van de ziekte is het eerst geïdentificeerd in 1978 na het uitbreken van een longontsteking epidemie bij bezoekers van het American Legion congres te Philadelphia in 1976. De oorzaak werd geïdentificeerd als staafvormige bacteriën later genaamd Legionella Pneumophila (LP). In de Verenigde Staten alleen al vallen jaarlijks 10,000 to 20,000 personen ten prooi aan deze bacterie. LP gedijt in vochtige gebieden waar omstandigheden gunstig zijn om te groeien. In feite is LP aanwezig in watermonsters van bijna alle koeltorens, maar het is niet van een dusdanig niveau dat het effect heeft op de gezondheid. Bij verschillende andere natuurlijke watersystemen en vele kunstmatige systemen is aangetoond dat de legionella bacterie aanwezig is. Hier vallen ook hoofdwaterleidingsystemen, warm en koud drinkwatersystemen, circulatie watervernevelaars, zwembaden, spa's en jacuzzi's onder. Preventie Het is essentieel dat strikte controle van LP wordt uitgevoerd. Voorwaarden die invloed hebben op het ontstaan van legionella zijn onder meer: 1. De aanwezigheid van kalkaanslag of algengroei in het water. 2. Loze gedeelten in leidingwerk of stagnatie als gevolg van een zeer laag gebruik van aftakkingen. 3. Te lage temperatuur van warm waterketels en distributiesystemen. 4. Stratificatie van water in water boilers. 5. Onjuiste waterbehandeling.

ScaleWatcher……..... Toegevoegde waarde……………… LP is in staat om te koloniseren in bepaalde soorten leidingen en materialen welke gebruikt worden bij de bouw van watersystemen. De aanwezigheid van dergelijke materialen, en grote hoeveelheden sediment kunnen een voedingsstof zijn voor Legionella en kunnen uitroeiing moeilijk maken. In de praktijk wordt LP met name aangetroffen in circulerend water van warm en koud watersystemen in grote, complexe configuraties zoals die in ziekenhuizen, hotels, kantoorgebouwen en fabrieken voorkomen Legionella wordt uitsluitend door inademing van besmette waterdruppels overgedragen. De organismen moeten in voldoende hoge concentratie aanwezig zijn en een diameter van 3 tot 5 micron hebben. Er is geen bewijs van het verkrijgen van de ziekte door het inslikken van besmet water of absorptie door de huid. Hoge risicogebieden worden daarom voornamelijk geassocieerd met douches, sproeiers, nevel kranen, kranen met hoge waterdruk, waterkoeling, airconditioning en koeltorens. Kalkaanslag Kalkaanslag is een groot probleem in zowel warm als koudwatersystemen. Een druppelende kraan kan kalkaanslag in en rond de kraan veroorzaken. Hoge omgevingstemperaturen bieden een ideale groei-omgeving voor LP. Bij warm watersystemen met kalkaanslag wordt Legionella en biofilms vastgehouden. Dit zorgt voor een perfecte voedingsbodem, waarbij ontsmettingsmiddelen niet kunnen doordringen. Legionella gekoloniseerd door kalkaanslag, kan continu het systeem besmetten, zelfs na desinfectie. Biofilms zijn een bron van voedingsstoffen voor LP en kunnen leiden tot smaak en geur problemen door metabolisme. Kalkaanslag is een belangrijke oorzaak van inefficiëntie in warm water systemen. Kalkaanslag op oppervlakken van warmtewisselaars verminderd drastisch de efficiëntie van warmte overdracht en bevordert corrosie in boilers en leidingen. Ontkalken van een warm water systeem is tijdrovend en kostbaar. Traditionele waterontharders kunnen kalkaanslag verminderen, maar er is een groeiende bezorgdheid over de toename van de soms hoge niveaus van natrium in het water. Airconditioning en gekoelde water systemen Veel airconditioningssystemen en koelsystemen in fabrieken zijn watergekoeld. De warmte gegenereerd door koelspiralen wordt verwijderd door water, dat door een koeltoeren is gekoeld. Dit zijn circulatiesystemen, die werken op temperaturen die ideaal zijn voor bacteriën algengroei. Ook hebben deze overvloedige voedingsstoffen die de groei van bacteriën bevorderen. Ze zijn gemarkeerd als mogelijk belangrijke bron van de veteranen ziekte met vooral als gevolg dat een groot aantal mensen ziek kunnen worden. Echter, in een toren die goed is ontworpen en onderhouden, wordt de kans op LP problemen sterk gereduceerd. De meeste gevallen van uitbraken hebben zich voorgedaan in torens, die slecht ontworpen zijn en weinig of slecht worden onderhouden.

..Levert maximale bijdrage ter bestrijding ………..In uw beheersplan. In koeltorens zijn temperatuur, hardheid van het water, de pH, kalk en corrosie allemaal factoren die de kans op biofilm, algengroei en Legionella kolonisatie verhogen. Er worden veel soorten middelen gebruikt om deze factoren onder controle te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van o.a. kalk- en corrosieremmers, dispergeer- en bestrijdingsmiddelen. Traditionele waterontharders worden soms gebruikt voor hard water wat kan leiden tot schuim problemen. Biofilms zijn een groot probleem in koeltorens Biofilms en kalkaanslag kunnen de efficiëntie van koelsystemen verminderen tot het punt waarop het systeem niet langer zijn taken met betrekking tot warmteoverdracht kan uitvoeren. Gezondheid en veiligheidsadviseurs adviseren koeltorens periodiek te chloreren en te ontkalken. Echter, chloor gaat niet altijd samen met andere chemische behandeling zoals corrosieremmers, deze is niet effectief in alkalisch water. Sommige bestrijdingsmiddelen zijn effectief tegen LP indien deze worden gebruikt in bepaalde concentraties. Stammen van LP en andere bacteriën zijn resistent tegen bepaalde bestrijdings middelen, waardoor dubbele of alternatieve bestrijdingsmiddelen dienen te worden gebruikt. Alternatief Wat nodig is in alle koude, warme en proceswater systemen, is het continu controleren van kalkafzetting en een procedure voor water behandeling die de groei van biofilms, bacteriën en in het bijzonder, LP voorkomt. Deze water behandeling is nu beschikbaar in de vorm van een elektronische water behandelings systeem ter voorkoming van mineraal ophoping. Elektronische waterbehandeling Het gaat hier om de montage van een elektronische water behandelingssysteem zoals de gepatenteerde Scalewatcher. Water behandeld door een dergelijk systeem voorkomt kalkvorming in het leidingwerk en warmte overdracht oppervlakken en zal in loop van de tijd bestaande kalkophoping verwijderen. Er zijn vele voordelen aan deze makkelijk toe te passen technische oplossing: 1. Het energieverbruik wordt sterk verminderd als gevolg van een verbeterde warmteoverdracht doordat oppervlakken vrij zijn van kalkaanslag (slechts een laagje van 6 mm verhoogt de energiekosten met ongeveer 40%). 2. Corrosie veroorzaakt door kalkaanslag wordt geëlimineerd. 3. Onderhoud- reparatie en arbeidskosten die noodzakelijk zijn voor het ontkalken van systemen zijn overbodig. 4. Biofilms en derhalve LP worden verwijderd. 5. De efficiëntie van waterdistributie en druk worden verhoogd door verwijdering van kalkafzettingen die leidingdiameters aanzienlijk kunnen verminderen.

ScaleWatcher werkt direct... Wat gebeurd er na ingebruikname Als de ontkalking is begonnen waar water stroomt en dit zult u gaan merken door b.v. even de komende tijd, elke week een perlator van de kraan los te draaien en deze te controleren op kleine stukjes kalk. Deze kleine stukjes lossen vanzelf op en hoe snel dit gebeurd ligt aan de hoeveelheid water wat erdoor stroomt. Leidingen worden "gezonder" zonder kalk-, en metaalaanslag. Dit is zeer preventief tegen voedselbodems / biofilm i.v.m. Legionella Boilers dient u over 1 maand controleren op losgelaten stukjes kalk en indien nodig te legen en opnieuw vullen. De oude kalklagen hebben nog een hechtende structuur en zouden zich kunnen hechten bij het opdrogen op b.v. een getegelde douchevloer. Vandaar dat we adviseren om de Scalewatcher een maand of 2 eerst zijn werk te laten doen. Buitenkanten van sanitair ( waar géén water stroomt) dienen jullie zelf nog even 1 x te ontkalken. De kalk in het water is vanaf vandaag anders, het hecht niet meer maar zich er wel in. Toch kan een druppel water opdrogen en kan je poederachtig wit laagje zien wat met een doekje ZONDER ONTKALKER heel snel en makkelijk weg te vegen is. Ook de waterreservoirs van de toiletten ondergaan een ontkalking waardoor vlotters kalkvrij worden. Urinesteen lost op en ontstaat niet meer. Daarom is het zaak om de housekeeping te informeren : Neem met de gewone schoonmaak ( sopje met gewoon schoonmaakmiddel voor zeepresten) ook de douchekoppen even mee. Dus geen ontkalker meer gebruiken over een maand of 2.

Voor iedere toepassing een oplossing...

Projectlocaties …... Onze projecten leveren het bewijs……. Hotel Brainpark Rotterdam: Test bij Franse multinational hotels: Kalkaanslagvrij en foto’s zeggen genoeg—proef van 2,5 maand en zeer succesvol. Vervolg: Uitrol van alle hotels in de Benelux Ziekenhuis Gouda & Harderwijk: Ziekenhuis Gouda: De ScaleWatcher doet zijn werk goed, kalkaanslag vrije kranen, douchekoppen en kalkaanslagvrij leidingen. Test met oude mengkraan: Oude mengkraan in emmer water met klein straatje water gedurende 2 maanden, zie foto’s voor het resultaat. Reinigings– en desinfectie apparatuur: Ziekenhuis Harderwijk: Na installatie geen roestvorming en hardnekkige kalkaanaanslag meer en gemeten bacterie level zeer laag , glimmende bedpannen en binnenkant apparatuur Dierentuin Amsterdam:: Effectiviteit zeer groot Resultaten na 3 maanden, dit wat een filterinstallatie niet doet maar de ScaleWatcher wel, bestaande kalk verdwijnt en nieuwe hecht niet meer. Resultaat in 3 maanden

Referenties zijn ons bewijs ScaleWatcher systeem langdurig getest en goed bevonden... Hotels: v.d. Valk, Hampshire, Westcord, Best Western, Oddysee, Golden Tulip, Oké Hotels, Pullman, Corendon, Apollo, Hilton, Eden Hotels, Ibis, Novotel, Huis ter Duin, Apart Hotels, Gr8, Inntel, Sheez, Novotel, Room Mate, Accor België, enz. Ziekenhuizen & zorg: Fransiscus schiedam, Groene Hart Gouda,Admiraal De Ruyter Goes en Vlissingen, Alber Schweizer Sliedrecht en Dordrecht, Flevoziekenhuis Almere, BovenIJ ziekenhuis Reinier de Graag, Haga Ziekehuis, Florence, Saffier, Amaris, Heemzicht, Rijckholt WHZ Oosterheem, Gouden Leeuw groep, Gemiva enz. Recreatie: CenterParcs ( Pierre Vacances Groupe) Molecaten, RCN Parken, Landal, Droomparken, Artis, Blijdorp, Burgers Zoo, Madurodam en velen campings. (Semi) overheid: Politiebureaus, Overheidsgebouwen, gemeentes, NEN, CBR, TNO, TU Delft Scholen: Albeda, RGO Scholengemeenschap, Buitenveldert, HLW, HLZ, Maerland, CSG, Britisch school, Intern. School of the Haque, STC groep Erasmiaans Gymnasium Wellness Centre Du Lac, Thermen Barendrecht, Veluwse Bron, Conservatorium, Aqua Spa Vastgoed en Industrie: Rotterdam The Haque Airport, NCOI, Alseas, Jaarbeurs, BCN, IKEA, Voogd &Voogd, Tieleman Keukens, DSW, Rijswijkse Schouwburg, MN sevrices, DSM, Nutricia, Boskalis, Damen Shipyards, Seaway,

QUALIFIED SALES B.V UW PRAKTISCHE PROFESSIONAL VOOR DUURZAME OPLOSSINGEN Onze core business is úw gemak: Maximaal duurzame oplossingen, met minder vervuiling en tegen de laaste kosten. Als praktische professional voor duurzame concepten is ons motto: Wij pakken het aan ! www.duurzaamoplossen.nl info@qualifiedsales.nl Raad van Europalaan 43, 2625 PA Delft 085 303 67 51

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
Home


You need flash player to view this online publication