6

ScaleWatcher……..... Toegevoegde waarde……………… LP is in staat om te koloniseren in bepaalde soorten leidingen en materialen welke gebruikt worden bij de bouw van watersystemen. De aanwezigheid van dergelijke materialen, en grote hoeveelheden sediment kunnen een voedingsstof zijn voor Legionella en kunnen uitroeiing moeilijk maken. In de praktijk wordt LP met name aangetroffen in circulerend water van warm en koud watersystemen in grote, complexe configuraties zoals die in ziekenhuizen, hotels, kantoorgebouwen en fabrieken voorkomen Legionella wordt uitsluitend door inademing van besmette waterdruppels overgedragen. De organismen moeten in voldoende hoge concentratie aanwezig zijn en een diameter van 3 tot 5 micron hebben. Er is geen bewijs van het verkrijgen van de ziekte door het inslikken van besmet water of absorptie door de huid. Hoge risicogebieden worden daarom voornamelijk geassocieerd met douches, sproeiers, nevel kranen, kranen met hoge waterdruk, waterkoeling, airconditioning en koeltorens. Kalkaanslag Kalkaanslag is een groot probleem in zowel warm als koudwatersystemen. Een druppelende kraan kan kalkaanslag in en rond de kraan veroorzaken. Hoge omgevingstemperaturen bieden een ideale groei-omgeving voor LP. Bij warm watersystemen met kalkaanslag wordt Legionella en biofilms vastgehouden. Dit zorgt voor een perfecte voedingsbodem, waarbij ontsmettingsmiddelen niet kunnen doordringen. Legionella gekoloniseerd door kalkaanslag, kan continu het systeem besmetten, zelfs na desinfectie. Biofilms zijn een bron van voedingsstoffen voor LP en kunnen leiden tot smaak en geur problemen door metabolisme. Kalkaanslag is een belangrijke oorzaak van inefficiëntie in warm water systemen. Kalkaanslag op oppervlakken van warmtewisselaars verminderd drastisch de efficiëntie van warmte overdracht en bevordert corrosie in boilers en leidingen. Ontkalken van een warm water systeem is tijdrovend en kostbaar. Traditionele waterontharders kunnen kalkaanslag verminderen, maar er is een groeiende bezorgdheid over de toename van de soms hoge niveaus van natrium in het water. Airconditioning en gekoelde water systemen Veel airconditioningssystemen en koelsystemen in fabrieken zijn watergekoeld. De warmte gegenereerd door koelspiralen wordt verwijderd door water, dat door een koeltoeren is gekoeld. Dit zijn circulatiesystemen, die werken op temperaturen die ideaal zijn voor bacteriën algengroei. Ook hebben deze overvloedige voedingsstoffen die de groei van bacteriën bevorderen. Ze zijn gemarkeerd als mogelijk belangrijke bron van de veteranen ziekte met vooral als gevolg dat een groot aantal mensen ziek kunnen worden. Echter, in een toren die goed is ontworpen en onderhouden, wordt de kans op LP problemen sterk gereduceerd. De meeste gevallen van uitbraken hebben zich voorgedaan in torens, die slecht ontworpen zijn en weinig of slecht worden onderhouden.

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication