0

Bouwen in Da Costaschool Elspeet eerste exponent van strategisch huisvestingsplan Onderwijs Gemeente Nunspeet //////////////////////////////// Nieuwbouw Calvijn School en Juliana School Ederveen succesvol afgerond 2e Jaargang • nr. 6 • juli/augustus 2021 Gelderland 06 Pagina 06 Kindcentrum De Plantage Meteren opgeleverd na lange voorgeschiedenis Code Rood voor Corridor A1

In dit magazine Inhoudsopgave 06 34 06 24 05 Voorwoord: “We zijn toe aan vakantie” Nieuwbouw Kindcentrum De Plantage Meteren 06 Projectleider Vastgoed gemeente West Betuwe Peter Brons: “Kindcentrum opent haar deuren. Eindelijk!” 08 Aannemersbedrijf P. van Leeuwen: “Een goedlopend bouwproces met een fantastisch resultaat” 15 Ron van Leeuwen, directeur Installatiebedrijf Velegro: “Recht-toe-recht-aan werken kwam er niet aan te pas” 20 Tjerk van Opzeeland, directeur Den Doorn Installatietechniek: “Voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever” Nieuwbouw Da Costaschool Elspeet 24 Ambitieus Van der Leij Bouwbedrijven bouwt Da Costaschool 28 Da Costaschool nadert voltooiing 31 Lagemaat innoveert in duurzaam slopen 33 M3V vertaalt onderwijsconcept naar praktische uitvoering 33 Da Costaschool krijgt heel eigen uitstraling Nieuwbouw Calvijnschool en Julianaschool in Ederveen 34 Positieve vibe in Ederveen 43 Thuiswedstrijd voor Dikkenberg Staalmeesters 47 Fijn leerklimaat school Ederveen 48 Column Danny van Hal: “Niet wachten op wonderen, maar werken aan de werkelijkheid” 51 Column KienhuisHoving: “Het bouwteam: nieuwe modelovereenkomsten” 52 Code rood voor Corridor A1 54 Hof van Duurzaamheid: grootschalig woningbouwproject van hout Bouwen in Gelderland 03

4 Bouwen in Gelderland

Voorwoord Voorwoord We zijn toe aan vakantie De bouwvak staat voor de deur. Voorafgaand daaraan is er de jaarlijkse stress om alles nog op te leveren voor de inactieve periode. Die stress geldt in individuele gevallen, maar valt echter in het niet bij al die andere problemen waarmee we sector breed geconfronteerd worden. Donderdag 1 juli jongstleden trad de Stikstofwet in werking en daarmee ook de vrijstelling voor de aanlegfase van woningen, utiliteitsbouw en infraprojecten. Deze vrijstelling was gekoppeld aan een verplichting om emissiebeperkende maatregelen te treffen. Deze verplichting gaat gelden vanaf het moment dat de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking zal treden. Nu geldt deze wettelijke verplichting dus nog niet. Diverse brancheverenigingen, waaronder Koninklijke Bouwend Nederland bestudeert de Algemene Maatregel van Bestuur, waarin de regels uit de wet zijn uitgewerkt. Door: Gerard van Leeuwen ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Wat de praktische gevolgen zullen zijn voor de bouwsector en opdrachtgevers moet nog worden uitgevogeld. Benieuwd wat daar uitrolt. Diezelfde brancheverenigingen lobbyen intensief voor en achter de schermen om de (woning)bouw hoog op de prioriteitenlijst van Rutte IV te manoeuvreren. Omdat vrijwel elke beroepsgroep inmiddels wel een hoofdstuk heeft aangeleverd bij de formateur om in ieder geval een plekje te bemachtigen in het toekomstige regeerakkoord is het nog maar afwachten wat uiteindelijk het effect zal zijn. Een ding staat wel vast, het zal nog wel even duren voordat een nieuwe ploeg op het bordes van Noordeinde opgesteld zal staan. Na de periodes van aftasten, herstel van vertrouwen en een aantal weekjes rondtollen met zes partijen, als ware het een draaimolen op de kermis, is er nog geen begin van een zicht op concrete plannen. In demissionaire staat is de daadkracht sowieso minimaal. In de tussentijd dendert de polder door en mag de rechterlijke macht de kolen uit het vuur halen. En dat kan zo zijn gevolgen hebben zoals het Urgenda arrest overduidelijk aantoonde. Ik hoop dat onze beleidsbepalers de accu weer opladen om het primaat van het beleid weer daar te krijgen wat het hoort, in de Tweede Kamer. Inderdaad, we zijn allemaal wel even toe aan vakantie. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Op de cover V.l.n.r. Geran van Dijk, projectleider en Cees den Otter, directeur Aannemersbedrijf P. van Leeuwen, Peter Brons, projectleider Vastgoed gemeente West Betuwe, Tjerk van Opzeeland, directeur-eigenaar Den Doorn Installatietechniek en Ron van Leeuwen, directeureigenaar Installatiebedrijf Velegro voor het nieuwe Kindcentrum De Plantage in Meteren. Foto: Wim van’t Hoff Colofon Bouwen in Gelderland Uitgever: Bouwen in de regio v.o.f. Postadres: Postbus 204, 8600 AE Sneek Bezoekadres: Graaf Adolfstraat 36d, Sneek Tel.: (0515) 429 429 Web: www.bouweningelderland.nl E-mail: redactie@bouweningelderland.nl Redactie: Gerard van Leeuwen, Jolanda Groothuis Eindredactie: Joeri van Leeuwen Fotografie: Wim van ‘t Hoff (Eyemagic) Accountmanagement: Digna Schoonen (06 - 442 099 10), Erik Kuipers (06 -196 859 76) en Rob van Luit (06 - 184 483 55) Vormgeving & opmaak: Hannique de Jong Druk: Scholma Druk, Bedum Verspreiding: Post.nl Bouwen in Gelderland 05

Nieuwbouw Kindcentrum (KC) De Plantage / Meteren Tekst: Gerard van Leeuwen / Foto's: Wim van ‘t Hoff (Eyemagic) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Kindcentrum De Plantage opent haar deuren Na voorbereiding van tien jaar De aanloop van de totstandkoming van het nieuwe Kindcentrum (KC) De Plantage in Meteren verliep niet bepaald vlekkeloos. Al met al kende de eerste gesprekken en de realisatie een periode van ruim tien jaar. Nu de oplevering daar is, past er volgens projectleider Vastgoed Peter Brons dan ook maar één kwalificatie: “Eindelijk.” Peter Brons kwam twee jaar geleden in dienst bij de gemeente West Betuwe na eerder bij een andere gemeente vergelijkbare taken te hebben uitgevoerd. “Ik kreeg onder andere de portefeuille Onderwijshuisvesting toebedeeld, waaronder ook KC De Plantage onder valt. Dit wordt het eerste tastbare resultaat. In de komende jaren staan ook een aantal verduurzamingsprojecten op het programma, evenals de bouw van IKC’s in Geldermalsen en Tricht en een Brede School in Beesd. Over de periode voorafgaand aan mijn komst is het moeilijk een oordeel te vellen voor mij. Kort samengevat is het een project wat aan de criteria van de Wet van Murphy voldoet. Het is ook een uitzonderlijk project dat begon met het organiseren van een tijdelijk onderkomen voor de leerlingen. KC De Plantage maakt deel uit van een groot woningbouwproject in Meteren met dezelfde naam. Die woningbouw loopt nu eveneens als een trein. Na de vakantie begint het KC met circa tachtig leerlingen, maar de verwachting is dat de school snel “gevuld” zal worden tot het maximum van 250 leerlingen. De Plantage wordt een prachtige, veelzijdige wijk. Inmiddels is de helft van de 1500 geplande woningen gebouwd.” Peter Brons 06 Bouwen in Gelderland

Volgens Peter Brons is er na de eerste, mislukte, aanbesteding een andere koers gevaren. “Na het eerste nationaal te hebben aanbesteed hebben we in tweede instantie gekozen voor een meervoudig onderhandse aanpak met regionale spelers. De affiniteit is dan anders en met de nodige aanpassing slaagde het KC aan alle moderne eisen des tijds. Klimatologisch valt De Plantage onder de kwalificatie “Frisse School” en kent het drie leerpleinen voor de onder-, midden- en bovenbouw. Er zijn wel enkele lokaalachtige settings met een eigen karakter, zoals stilteruimtes, instructieruimtes en leesruimtes met dat er veel bedrijven betrokken zijn uit de regio. Je kent elkaars cultuur en spreekt letterlijk dezelfde taal. Ik ben ervan overtuigd dat dit meegespeeld heeft bij het vlotte verloop. Namens de gemeente heb ik alle bouwvergaderingen bijgewoond. Ik kijk daarop met veel plezier terug. Ja Als je de ogen van de kinderen ziet, dan denk je direct “daar doen we het voor” deze tweede aanbesteding wel. Op basis van EMVI kwam Aannemersbedrijf P. van Leeuwen als beste uit de bus. Voor het overige was de voorbereiding traditioneel georganiseerd, dus geen Design & Build of andere vormen. Dus selecties voor de architect en adviseurs en de uitvoering bij de bouwkundig hoofdaannemer. De noodzakelijke aanpassingen op het oorspronkelijk ontwerp waren met name een kwestie van optimalisaties. Effectief zijn er geen vierkante meters ingeleverd, maar het schuine dak is ingewisseld voor een plat dak. De gevels zijn volledig intact gebleven. Het enige onderdeel dat echt geschrapt is, is de turnbak in de gymzaal waar leerlingen na oefeningen worden opgevangen in blokken schuimrubber. De kracht van de architectuur is behouden gebleven. Qua indeling voldoet banken. Er zijn mooie doorkijklijnen gecreëerd, er is een centrale, multifunctionele ruimte voor uitvoeringen, optredens en dergelijke waar ook ruimte voor publiek is en het geheel ademt transparantie en moderniteit uit. In het exterieur valt met name het gelaagde metselwerk op. Dat is bepaald niet standaard en harmonieert prachtig bij de omgeving, het karakter van de woonwijk.” De samenwerking verliep buitengewoon goed volgens Peter Brons. “Uitmuntend is zelfs een understatement. En dat gold vanaf de start. Je hebt projecten waar de overeenkomst getekend wordt door een jurist, maar de sfeer en omgang met elkaar was vanaf dag één erg goed. Dat zal ongetwijfeld ook te maken hebben met het feit is ja en nee is nee. Geen achterkamertjespolitiek, korte en snelle beslissingslijnen. Op een totale bouwsom voor het gebouw van 4.5 miljoen hebben we veertig mille aan meerwerk en dat kwam ook nog door tussentijds ingebrachte extra wensen. Nee, het is een echt voorbeeldproject geworden in de realisatiefase. Onlangs hebben we de leerlingen kennis laten maken met hun nieuwe leeromgeving. Als je de ogen van de kinderen ziet, dan denk je direct “ Daar doen we het uiteindelijk voor”. Het gebouw is inmiddels opgeleverd en we zijn nu nog met de afronding bezig van het terrein eromheen. Dat zal in augustus haar beslag krijgen, zodat iedereen na de vakantie met volle energie De Plantage echt in gebruik kan nemen. Eindelijk!” Bouwen in Gelderland 07

Nieuwbouw Kindcentrum (KC) De Plantage / Meteren Tekst: Jolanda Groothuis / Foto's: Wim van ‘t Hoff (Eyemagic) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Aannemersbedrijf P. van Leeuwen over nieuwbouw Kindcentrum De Plantage: “Een goedlopend bouwproces met een fantastisch resultaat” De veruit grootste nieuwbouwwijk van de gemeente West Betuwe, is een Kindcentrum rijker; De Plantage in Meteren. Het inmiddels opgeleverde, duurzame gebouw biedt straks, na de vakantie een fantastisch onderkomen aan de kinderen. Aannemersbedrijf P. van Leeuwen werd op basis van prijs en Plan van Aanpak de opdracht gegund. Directeur Cees den Otter en projectleider Geran van Dijk over de uitvoering van dit ambitieuze project: Wanneer kwam de nieuwbouw van het Kindcentrum ter sprake en hoe verliep het traject in aanloop naar de opdracht? Cees den Otter: “Dat was tijdens de realisatie van twee basisscholen in Asperen en Heukelum. Deze hebben we tevens gebouwd in opdracht van de gemeente West Betuwe. Nadat we ons hadden aangemeld werden we geselecteerd voor de meervoudig onderhandse aanbesteding op basis van EMVI. Op 27 maart 2020 dienden we de definitieve inschrijving in, op basis van de door Bouwadviesbureau BBN Houten opgestelde aanbestedingsprocedure. We hebben jaren ervaring met diverse Design & Build-, Bouwteam- en EMVI projecten, het opstellen van een Plan van Aanpak behoort dus ook tot één van onze taken.” 08 Bouwen in Gelderland

Wat was jullie eraan gelegen om ook dit werk te mogen uitvoeren? Cees den Otter: “Ons aannemersbedrijf kenmerkt zich door de diversiteit aan projecten. Ongeveer tachtig procent daarvan wordt in bouwteam, dus één op één, uitgevoerd. Het resterende deel zetten we graag in om het prijspeil goed te kunnen blijven volgen in de markt, middels onderhandse aanbestedingen. We hebben ruim dertig jaar ervaring in de scholenbouw, vanzelfsprekend wilden we ook dit project graag toevoegen aan onze orderportefeuille. Tevens speelde de geringe reisafstand vanuit onze Bouwen in Gelderland 09

Nieuwbouw Kindcentrum (KC) De Plantage / Meteren locatie in Meerkerk een rol; een prettige bijkomstigheid voor onze vaklieden en de onderaannemers. Bovendien biedt het een positieve bijdrage op de reductie van de nodige milieu-uitstoot. We hebben het hele project tijdens de corona-crisis uitgevoerd, dat maakte het bijzonder, maar ook onzeker. Tijdens de inschrijving stond het hele land op scherp door de corona-uitbraak. Niemand wist wat hen te wachten stond. Dit hebben we zeker meegenomen in ons Plan van Aanpak. Op handen zijnde projecten, waaronder zorgcomplexen, bedrijfs- en kantoorpanden schoven vanwege de pandemie door. Dit project konden we derhalve goed inplannen.” Vergde dit project veel specialisme? Cees den Otter: “De bouw van scholen vraagt altijd om een zekere mate van specialisme, zowel voor de aannemer als voor de onderaannemers. Onze projectleider Geran van Dijk, -inmiddels 22 jaar bij ons werkzaam-, heeft een duidelijke voorkeur voor scholenbouw en reeds vele referenties op zijn naam staan. We hebben dit project gerealiseerd met ons eigen team van ambachtslieden. Het ontwerp met de verschillende detailleringen en materiaalsoorten verdiende zeker de nodige aandacht. De gevels met de diverse metselwerkdetails, de klok in de gevel en de sportzaal op de eerste verdieping zijn daar slechts enkele voorbeelden van. Bovendien is het Kindcentrum volledig energie neutraal, heeft het de juiste isolatiewaardes en is het voorzien van warmtepompen en PV-panelen.” Hoe verliep het gehele bouwproces? Geran van Dijk: “4 mei 2020 vond de kick-off plaats met de opdrachtgever en zijn we Cees den Otter: “We gaan in de toekomst graag weer aan de slag voor de gemeente West Betuwe, want dat is waar we het voor doen; het creëren en handhaven van langdurige samenwerkingen.” 10 Bouwen in Gelderland

gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Net voor de bouwvak hebben we de avegaar boorpalen aangebracht. Een klein jaar na dato, op 20 mei jongstleden leverden we, twee weken eerder dan overeengekomen, op. En hoewel dit keurig volgens planning was, hebben we wel degelijk te maken gehad met de beperkingen van de corona-pandemie. De tijdige levering van materialen was voornamelijk een uitdaging.” Over de ervaring met de onderaannemers en de onderlinge samenwerking: Geran van Dijk: “Ons bedrijf werkt hoofdzakelijk samen met vaste nevenpartners en leveranciers, waar we dikwijls al ruim tien jaar een fijne relatie mee onderhouden. Dit verhoogt het werkplezier en waarborgt de kwaliteit. De onderlinge communicatie (bij dit project waren we in de piek met 35 vaklieden werkzaam) verliep van een leien dak. Maar ook op de samenwerking met de gemeente West Betuwe, BBN Adviseurs en LKSVDD Architecten kijken we met een heel goed gevoel terug.” Wat betekende dit project voor jullie? Geran van Dijk: “Wij zijn gewend om complexe werken te realiseren. Met het oog op onze brede ervaring in de scholen- en utiliteitsbouw leidde dit project niet direct tot hoofdbrekens. Maar, -en dat moet gezegd worden-, vooral de prettige en “Het geheel ademt transparantie en moderniteit uit.” Bouwen in Gelderland 11

Nieuwbouw Kindcentrum (KC) De Plantage / Meteren In het exterieur valt met name het gelaagde metselwerk op. laagdrempelige samenwerking met alle partijen maakt het een bijzonder werk en is in deze samenstelling beslist voor herhaling vatbaar.” Waar ligt jullie expertise én; in welke gebieden? Cees den Otter: “Ons bedrijf richt zich op een diversiteit aan nieuwbouwprojecten, scholen, zorgcomplexen, multifunctionele accommodaties, bedrijfspanden, de seriematige woningbouw en appartementen. We werken veelal in een straal van één uur reistijd vanaf onze locatie in Meerkerk. Regionale werken met een korte reisafstand verdienen bij ons voorrang, met uitzondering van projecten voor vaste opdrachtgevers.” Waarin onderscheidt P. van Leeuwen zich en wat zijn de kenmerken? Cees den Otter: “Ons aannemersbedrijf werd in 1979 opgericht door Piet van Leeuwen en is in 2014 overgenomen door zijn vier zoons en ondergetekende. We zijn een betrokken familiebedrijf en zijn trots op de lange dienstverbanden. Van de 70 medewerkers zijn er reeds 37 gehuldigd als jubilaris, die van 12,5 tot 40 jaar bij ons werkzaam zijn. Daarnaast zijn we een Erkend Leerbedrijf, waarbij we ons inzetten om instromers op te leiden tot timmerman, voorman, uitvoerder, werkvoorbereider en projectleider. Het leveren van hoge kwaliteit en een schone bouwplaats kenmerken onze organisatie. En uiteraard de inzet van onze mensen die unaniem de intentie hebben om mooie projecten te realiseren en trots zijn op hun vak.” Tot slot; een blik op de toekomst: Cees den Otter: “Vooropgesteld zetten we graag de diversiteit aan projecten voort, evenals het onderhoud met onze duurzame relaties. De samenwerking met de gemeente West Betuwe is daar zeker een voorbeeld van. De prettige communicatie, het kwalitatief hoogwaardige project, de onderlinge acceptatie en niet te vergeten, de humor die eraan ten grondslag lagen, resulteerden in een sterk team. We gaan in de toekomst dan ook graag weer aan de slag met deze partner, want dat is waar we het voor doen; het creëren en handhaven van langdurige samenwerkingen.” Geran van Dijk: “Wij werken hoofdzakelijk samen met vaste onderaannemers en leveranciers, waar we dikwijls al ruim tien jaar een fijne relatie mee onderhouden. Dit verhoogt het werkplezier en waarborgt de kwaliteit.” 12 Bouwen in Gelderland

Aannemersbedrijf P. van Leeuwen realiseerde de volgende, vergelijkbare projecten: • Bredeschool - Asperen • Bredeschool - Heukelum • Bredeschool - Ameide • Lyceum Schravelant - Schiedam • Corderius College - Amersfoort Momenteel in uitvoering/ voorbereiding: • Nieuwbouw en renovatie Rietveldschool - Badhoevedorp • Nieuwbouw Regenboogschool - Nieuwendijk • Nieuwbouw Montessorischool - Houten Bouwen in Gelderland 13

Wij realiseren de mooiste technologische oplossingen in de leukste projecten! Velegro is een full-service elektrotechnisch installatiebedrijf werkzaam in kantoren, scholen, fabriekshallen, woningbouw, exclusieve villa’s, renovatie-projecten en zorghuisvesting. Contact: 0348-565970 of info@velegro.nl 14 Bouwen in Gelderland Meer interesse? Bezoek ons op: VELEGRO.NL

Nieuwbouw Kindcentrum (KC) De Plantage / Meteren Tekst: Jolanda Groothuis / Foto's: Wim van ‘t Hoff (Eyemagic) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Installatiebedrijf Velegro realiseerde elektrotechnische installaties Kindcentrum De Plantage “Recht-toe-recht-aan werken kwam er niet aan te pas” Installatiebedrijf Velegro uit Snelrewaard is bij de nieuwbouw van Kindcentrum De Plantage in Meteren verantwoordelijk voor de elektrotechnische installaties. Directeur-eigenaar Ron van Leeuwen ging hiermee een bouwovereenkomst aan met hoofdaannemer P. van Leeuwen en W-installateur Den Doorn: “Een uitstekende combinatie van partijen die reeds jarenlang een goede relatie onderhouden. Het Kindcentrum is een voorbeeld van goed overdachte esthetica, waarbij met name het leidingentraject extra aandacht verdiende. Recht-toe-recht-aan werken kwam er niet aan te pas.” Bouwen in Gelderland 15

Nieuwbouw Kindcentrum (KC) De Plantage / Meteren Reeds 25 jaar werken Aannemersbedrijf P. van Leeuwen en Installatiebedrijf Velegro duurzaam samen. Dit nam bij de voorselectie niet weg dat laatstgenoemde vanzelfsprekend de opdracht kreeg voor de uitvoering van de elektrotechnische werkzaamheden. Ron van Leeuwen: “Er was ons best veel aan gelegen onze naam aan dit mooie project te mogen verbinden. Niettemin lag er een strakke begroting aan ten grondslag, waarbij een marktconforme prijs essentieel was. Deze klopte, evenals de volledigheidsgraad. Over de kwaliteit die we leveren bestond geen twijfel bij de aannemer. Daarvoor hebben we teveel ervaring met elkaar opgedaan.” Ron van Leeuwen Ron van Leeuwen: “Van een technische moeilijkheidsgraad was geen sprake, maar het vormde zeker een leuke uitdaging om dit binnen de bouwkundige kaders te realiseren.” Geïntegreerd “Het nieuwe Kindcentrum is er geen van dertien in een dozijn”, aldus Ron van Leeuwen. “Het ontwerp, waarbij de gymzaal en het speellokaal zijn geïntegreerd, wijkt behoorlijk af van de standaard en daarmee de indelingen. Op zich is dit voor ons niet onoverkomelijk, -van een technische moeilijkheidsgraad was geen sprake-, maar het vormde zeker een leuke uitdaging om dit binnen de bouwkundige kaders te realiseren. Daarnaast speelde het relatief korte tijdsbestek een rol. Afgelopen januari zijn we gestart met de werkzaamheden, inmiddels is de oplevering een feit. Onze werkzaamheden stonden in direct verband met de bouwkundige voortgang van de aannemer en verliepen prima volgens de gestelde planning. We hebben in een half jaar tijd veel gerealiseerd, dat kenmerkt onze samenwerking. Overleg vindt plaats middels korte lijnen volgens een dagelijks leanplanning. Dit werkt het meest efficiënt en maakt dat onze vaklieden elkaar niet in de weg lopen. Het is een groot voordeel dat de meesten elkaar kennen, dit schept een vertrouwensband en gezonde werkrelatie waarbij men elkaar scherp houdt. Dit geldt niet alleen voor onze samenwerking met P. van Leeuwen, maar is eveneens van toepassing op Installatiebedrijf Den Doorn. We halen het beste uit elkaar.” Velegro was verantwoordelijk voor het engineeren, leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van: • Elektra installaties • LED verlichting • Dali besturingssysteem t.b.v. regeling verlichting • Lestijden signalering • PV zonnepanelen • Data Cat6A netwerk • Brandmeld installatie • Inbraakmeld installatie • Toegangscontrole systeem • CCTV camera systeem • Intercom • Centraal gestuurde zonweringinstallatie “We hebben in een half jaar tijd veel gerealiseerd, dat kenmerkt onze samenwerking.” 16 Bouwen in Gelderland

“Het nieuwe Kindcentrum is er geen van dertien in een dozijn. Het ontwerp, waarbij de gymzaal en het speellokaal zijn geïntegreerd, wijkt behoorlijk af van de standaard.” Vergelijkbare projecten Kindcentrum De Plantage wordt na de vakantie in gebruik genomen en biedt onderdak aan de basisschool, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Het is met recht een centrum voor kinderen. Het gebouw voldoet aan het kenmerk Frisse School, dat staat voor een gezond binnenmilieu. In het verleden realiseerde Velegro de elektrotechnische installaties voor een vergelijkbare onderwijsinstelling; De Bredeschool in Ameide. Momenteel wordt er gewerkt aan de Rietveldschool in Badhoevedorp. Zuinig op personeel Ron van Leeuwen (38) nam elf jaar geleden de organisatie van zijn vader over. Van jongs af aan voelde hij zich nauw betrokken bij het bedrijf, dat hij de leiding op zich zou nemen lag daarmee voor de hand. Inmiddels zijn er binnen de organisatie respectievelijk 35 specialisten in vast dienstverband en 22 flexwerkers werkzaam. “Daar zijn we zuinig op”, aldus Van Leeuwen. “Branche breed is het werven van goed personeel momenteel de grootste uitdaging. Zeker met het oog op de toekomstige energietransitie is het een enorme opgave gekwalificeerd personeel te vinden. Hier zetten we ons actief voor in; We besteden veel tijd in het opleiden van jonge talenten. Bovendien zijn we momenteel zelfs Virtual Reality instructiefilmpjes aan het ontwikkelen voor zowel scholieren als zij-instromers om hen op een leuke en laagdrempelige manier te enthousiasmeren voor ons vak. Dat is gaaf om te Bouwen in Gelderland 17

Tekst nog te doen Installatiebedrijf Den Doorn B.V. | 18 Bouwen in Gelderland 0183-408666 | www.dendoorn.nl

Nieuwbouw Kindcentrum (KC) De Plantage / Meteren “Het gebouw voldoet aan het kenmerk Frisse School, dat staat voor een gezond binnenmilieu.” doen en het landt prettiger bij mensen die overwegen om de installatiewereld in te stappen. Daarnaast zijn we nu belangeloos een demowoning aan het realiseren in de Techno Hub in Woerden. Dit doen we in samenwerking met regionale partners om geïnteresseerden kennis te laten maken met de laatste stand van techniek én om te laten zien hoe mooi ons vak is. Het aantrekken van nieuwe talenten red je als bedrijf niet alleen. Dat is een gezamenlijke opgave en een speerpunt voor alle belanghebbenden. Ik hoop niet alleen zelf op goed personeel, maar ook voor de buurman. De branche heeft dit nodig. Daar werken we hard aan.” Veelzijdige organisatie Velegro is meer dan een full service installatiebedrijf in de elektrotechniek dat reeds 25 jaar bestaat. Ron van Leeuwen: “Voor onze klanten zijn wij een betrouwbare bouwpartner en kennisdeler die ook aan de voorkant van een project meekijkt en meedenkt. Voor onze medewerkers vormen wij een fijne basis, waarbij we een goede werksfeer en bevlogenheid net zo belangrijk vinden als het opzoeken van technische uitdagingen. Wij mixen ons gezonde verstand graag met kennis en innovatie. Eerlijkheid, kwaliteit en een strakke planning zijn bij ons belangrijke kernwaarden. Door de omvang van ons bedrijf en de platte structuur zijn wij nauw betrokken bij onze projecten. Van het eerste adviesgesprek tot en met service en onderhoud én van grote tot kleine projecten. Juist de balans tussen de verschillende soorten werk is wat ons tot een veelzijdig elektrotechnisch bedrijf maakt. We richten ons op: • De Utiliteitsbouw & Zorg • Woningbouw • Residentiële woningen • Renovaties Bouwen in Gelderland 19

Nieuwbouw Kindcentrum (KC) De Plantage / Meteren Tekst: Jolanda Groothuis / Foto's: Wim van ‘t Hoff (Eyemagic) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Den Doorn Installatietechniek verantwoordelijk voor W-installaties Kindcentrum De Plantage “Voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever” - kernwaarde 1 - Eenvoud Wij doen gewoon en doen het gewoon goed. Den Doorn Installatietechniek kreeg van Aannemersbedrijf P. van Leeuwen de opdracht voor de W-installaties bij Kindcentrum De Plantage in Meteren. Volgens directeur-eigenaar Tjerk van Opzeeland lag hier niet alleen de prijs aan ten grondslag. “We werken reeds tien jaar geregeld met deze aannemer samen; wat betreft het financiële plaatje komen we er altijd wel uit. De klantwaarde oftewel, het voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever, is een onderdeel dat niet onderschat moet worden en daarmee wellicht nog belangrijker.” Kindcentrum De Plantage is de vierde onderwijsinstelling die Den Doorn Installatietechniek in samenwerking met Aannemersbedrijf P. van Leeuwen uitvoert. Tjerk van Opzeeland (44) nam twaalf jaar geleden het installatiebedrijf over. Sinds die tijd onderhoudt hij een goede zakelijke relatie met P. van Leeuwen: “Deze aannemer is een W-klant van ons, daar zijn we heel content mee, ook al hebben ons door de jaren heen ontwikkeld tot totaalinstallateur. Voor P. van Leeuwen was het een bewuste keuze om de E-installaties uit handen te geven aan Velegro. Een fijne partij om mee samen te Tjerk van Opzeeland 20 Bouwen in Gelderland werken. In het verleden realiseerden we, ook in opdracht van deze aannemer, samen met Velegro de installaties voor de nieuw- en verbouw van twee zorgcentra in Tiel. Hierover kan ik me alleen maar positief uitspreken. Door beide organisaties stroomt, evenals bij ons, regionaal bloed en houden we er een schare trouwe klanten op na met een absolute lange-termijn scope. Onze neuzen staan dezelfde kant op, dat is een niet onbelangrijk aspect bij ambitieuze projecten als Kindcentrum De Plantage.” Tjerk van Opzeeland: “Gave projecten realiseren met gemotiveerde medewerkers voor fijne klanten, maakt mij een tevreden man.”

- kernwaarde 2 - Aandacht De ander is belangrijk voor ons. Den Doorn Installatietechniek was verantwoordelijk voor het engineeren, leveren, monteren en bedrijfswaardig opleveren van: • Twee inpandige luchtwaterwarmtepompen voor opwekking van de warmte- en koudebehoefte van het pand. • Luchtbehandelingsinstallatie voorzien van change-over batterij voor verse luchtbehoefte. (Deze verse lucht wordt geconditioneerd ingebracht. Dat wil zeggen; indien gewenst gekoeld of verwarmd) - kernwaarde 3 - Humor Onze glimlach geeft duurzame energie. • CO2 sturing. • (Verse luchtbehoefte en temperatuur worden geregeld op basis van de kwaliteit van de binnenlucht en temperatuur. (Automatisch meer ventilatie bij vuile binnenlucht) • Uitgebreide regeltechniek. • Het hele complex wordt geconditioneerd op basis van luchtverwarming en luchtkoeling. (Geen vloerverwarming) • Complete loodgieterswerk bestaande uit riool, water, brandslanghaspels en sanitair. Enorme sprong De werkzaamheden van Den Doorn en Velegro liepen bij het Kindcentrum parallel aan elkaar en volgens de gestelde planning. Het project is volgens Tjerk van Opzeeland toekomstwaardig, mede door de uitermate duurzame installaties. Qua complexiteit zegt hij zich geen grote zorgen gemaakt te hebben: “Maar dat hangt ook samen met de enorme sprong aan ontwikkelingen die onze branche de afgelopen jaren heeft gemaakt. Vijf jaar geleden vielen objecten, waarbij gekozen werd voor warmtepompen, nog onder noviteiten en waren daarmee een uitdaging van formaat. Tegenwoordig onderscheidt men zich bijna van de massa wanneer hier niet voor gekozen wordt. Onze branche heeft een enorme groei doorgemaakt. Dat juichen we toe; we bewegen er -letterlijk vol energie- in mee.” Tevreden man Toen Tjerk van Opzeeland elf jaar geleden Den Doorn Installatietechniek overnam, waren er vijftien vaklieden werkzaam. Inmiddels prijst hij zich rijk met zijn bijna honderd-koppen-tellend team en daarmee zegt hij in de middengroep van totaalinstallateurs te vallen: “Voor de lange termijn streef ik niet perse een enorme groei na. Daarentegen wil ik me wel blijvend profileren op het gebied van omvang, kennis en Bouwen in Gelderland 21

Nieuwbouw Kindcentrum (KC) De Plantage / Meteren - kernwaarde 4 - - kernwaarde 5 - Passie Ons enthousiasme werkt aanstekelijk. Horizon Wij zijn nieuwsgierig en ontdekken zo nieuwe werelden. Op het gebied van onderwijs realiseerde Den Doorn Installatietechniek in samenwerking met Aannemersbedrijf P. van Leeuwen de volgende projecten: • Bredeschool - Heukelum • Bredeschool - Asperen • Regenboogschool - Nieuwendijk (in uitvoering) “Onze branche heeft een enorme groei doorgemaakt. Daar bewegen we, 22 Bouwen in Gelderland

engineeringscapaciteit. Daarin willen we ons onderscheiden, zodat de toekomstbestendigheid van onze onderneming gehandhaafd blijft. Ik ben een mensenman die zich persoonlijk hard maakt voor zijn klanten en het personeel. Als ik me dagelijks alleen bezig moet houden met managen van het bedrijf, vind ik het minder leuk. Zo ben ik niet. Gave projecten realiseren met gemotiveerde medewerkers voor fijne klanten, maakt mij een tevreden man. Met betrekking tot nieuwe aanwas; ik zou, -evenals mijn collega’s in de branche- graag volgende week een team van specialisten aannemen, maar goede technische mensen zijn schaars. Tot nu toe echter, komen er in onze organisatie meer binnen, dan dat er gaan. Het verloop is laag en de nieuwe aanwas is constant. Dat is positief en heeft wellicht te maken met de kernwaarden die we er als bedrijf op nahouden. Deze vormen een bron van inspiratie en verbinden ons met elkaar. Zij geven richting en houvast bij onze dagelijkse werkzaamheden.” ------- Eenvoud ------WIJ DOEN GEWOON EN DOEN HET GEWOON GOED. ------- Aandacht ------DE ANDER IS BELANGRIJK VOOR ONS. ------- Humor ------ONZE GLIMLACH GEEFT DUURZAME ENERGIE. ------- Passie ------ONS ENTHOUSIASME WERKT AANSTEKELIJK. ------- Horizon ------WIJ ZIJN NIEUWSGIERIG EN ONTDEKKEN ZO NIEUWE WERELDEN. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Over Den Doorn & Meijs installatietechniek Den Doorn & Meijs installatietechniek zijn een tweetal installatiebedrijven met een gezamenlijke directie, administratie, kwaliteitszorg, magazijn en overige stafdiensten. létterlijk vol energie, in mee.” Tjerk van Opzeeland: “Inmiddels richten we ons bijna vijftig jaar op de installatie en het onderhoud van klimaat, sanitaire- en elektrotechnische installaties. Momenteel doen we dat nog vanuit onze huidige bedrijfspanden in Nieuwendijk en Raamsdonksveer, vanaf volgend jaar maart opereren we vanuit ons geheel nieuwe onderkomen op industrieterrein de Rietdijk in Giessen op een perceel van vierduizend vierkante meter. Inmiddels zijn de bouwwerkzaamheden in volle gang. Als totaalinstallateur zijn wij in staat om aan alle wensen van onze opdrachtgevers tegemoet te komen. Met ‘alles onder één dak’ op het gebied van duurzame werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties maken wij het verschil waarbij eenvoud, humor en passie voorop staan.” Bouwen in Gelderland 23

Nieuwbouw Da Costaschool / Elspeet “Het is beslist geen “vierkante doos” geworden.” Tekst: Gerard van Leeuwen / Artist Impressions: Architecten- en ingenieursbureau Kristinsson bv ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ambitieus Van der Leij Bouwbedrijven bouwt Da Costaschool Elspeet De nieuwbouw van de Christelijke Da Costa basisschool in Elspeet is in volle gang. Eind vorig jaar startte men met de fundatie van de nieuwe school nadat de oude volledig gesloopt was. Op dit moment (medio juni) zit het bouwproces in de afbouwfase. Over enkele maanden zullen de leerlingen hun opwachting maken. Bouwkundig hoofdaannemer is de Apeldoornse vestiging van de Van der Leij Bouwbedrijven dat haar hoofdvestiging in Amsterdam heeft. Bedrijfsleider Niels Welmer licht de bouw toe. 24 Bouwen in Gelderland

“Om met de deur in huis te vallen: dit is de eerste school die we bouwen, voor ons is dit project sowieso al uniek”, vertelt Niels Welmer. “We hadden al contact met bouwmanagementbureau M3V. Zij wisten al veel van onze werkwijze, dat zich enigszins samen laat vatten als meedenkend, pro-actief en transparant tot en met de inkoop en de bijbehorende kostenstructuur. M3V had de tender voor de Da Costaschool al uitgeschreven en er was ook al een voorselectie geweest waar drie overgebleven aannemers druk mee bezig waren. Toen een van de drie wegviel zijn wij gevraagd deel te nemen. Omdat wij nog nooit een school gebouwd hadden, hebben we kennis en knowhow aangeboord om als team een goed en weldoordacht plan van aanpak en een totaalplaatje neer te kunnen leggen. In nauwe samenwerking met Architectenbureau Kristinsson, installatie-adviseur Enervisie, installateur WSI en Noorman Bouw- en milieuadvies en constructeur Kooij en Dekker wonnen we de UAV-gc aanbesteding van twee gerenommeerde bouwers van scholen. UAV-gc betekent een integraal plan waarin de aannemer verantwoordelijkheid neemt voor het ontwerp tot en met het meerjarig onderhoud inclusief een garantie op het energieverbruik. Niet voor niets werd WSI ook al snel bij de planvorming en het ontwerp betrokken. Na de aanbesteding bleek nog een redelijk forse aanpassing van het ontwerp noodzakelijk om het taakstellend budget in het vizier te krijgen. De geest van het ontwerp is intact gebleven maar we hebben hier en daar toch redelijk fors moeten optimaliseren. Vergeleken met het oorspronkelijk idee zijn er veel schuine stukken, een gevolg van de driehoek opbouw, en loze ruimtes geskipt. Wat gelukkig wel behouden is gebleven is de aanblik van buitenaf, waarbij elke gevel en het dak een eigen identiteit uitstraalt. Het is beslist geen “vierkante doos” geworden. Niels Welmer: “Ik vind dat iedereen een eerlijke boterham moet verdienen. We streven naar optimale transparantie en daarmee kweek je wederzijds vertrouwen.” Door de aanpassingen in de voorbereiding en de vele uren engineering en vertaling is er wel de nodige tijdsdruk Bouwen in Gelderland 25

VAN DER LEIJ specialist in onderhoud, renovatie en nieuwbouw Een eigentijds bouwbedrijf, dat innovatieve oplossingen biedt. Voor corporaties, VvE’s en vastgoedeigenaren. Nieuwbouw, onderhouden, renoveren, transformeren, verduurzamen en restaureren is bij Van der Leij in ervaren en vertrouwde handen. Wat mogen wij voor u betekenen? 020-6323331 info@vdleij.nl www.vdleij.nl We hebben vestigingen in: Amsterdam, Bleiswijk, Apeldoorn, Zeewolde en Hilversum 26 Bouwen in Gelderland

Nieuwbouw Da Costaschool / Elspeet ontstaan. Omdat de funderingswerkzaamheden pas vlak voor de kerst konden aanvangen was de start wat moeizaam maar vlak na de winter van februari is alles behoorlijk in een stroomversnelling geraakt. Het staalskelet stond er binnen anderhalve week en ook het dak zat er in no time op. We hebben relatief veel in prefab en BIM gedaan. Je kunt best een vergelijking maken met een soort legopakket.” Transparantie De transparantie waarover Niels Welmer spreekt ten opzichte van (potentiële) opdrachtgevers geldt ook voor de communicatie met de onderaannemers. “Ik vind dat iedereen een eerlijke boterham moet verdienen. We streven naar optimale transparantie en daarmee kweek je wederzijds vertrouwen. En dat merk je ook op de bouwplaats. Met Noviton die de prefab gevels heeft geleverd en gemonteerd raakten we in de voorbereiding in gesprek. Onze bedrijven hadden direct een klik qua bedrijfscultuur en sloten we een akkoord zonder prijsstelling. Die hebben we pas later in tweede instantie vastgesteld. Het staat symbool voor onze manier van samenwerking. De wens van de opdrachtgever om zo circulair mogelijk te bouwen hebben we eveneens ingevuld, zij het niet door materiaalkeuze maar meer door de bouwsystematiek. De school is, waar mogelijk, demontabel. Een IKEA systeem, maar dan in het groot. We willen dit principe overigens, met de genoemde partners, breder uitrollen. Van oudsher is Van der Leij voornamelijk gericht op de Randstad, maar met onze Apeldoornse vestiging hebben we ook meer ambities in het midden en oosten van het land. Onze groeiambities zijn fors, zowel qua omzet als omvang. We willen duidelijk plussen ten opzichte van de huidige situatie. We doen nu zo’n 35 tot 40 miljoen euro op jaarbasis met circa 120 medewerkers. We doen erg veel in de woningbouw, zowel nieuwbouw als verduurzaming maar ook in de transitiesfeer. Maar een nieuwe school zou ook een mooie vervolgstap zijn. Sterker nog, we hebben zeer recent een uitnodiging ontvangen voor een nieuwe tender. Aan ons zal het niet liggen!” “De school is, waar mogelijk, demontabel. Een IKEA systeem, maar dan in het groot.” Bouwen in Gelderland 27

Nieuwbouw Da Costaschool / Elspeet Tekst: Gerard van Leeuwen ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Nieuwe Da Costaschool eerste exponent van strategisch huisvestingsplan onderwijs gemeente Nunspeet Bouw Da Costaschool Elspeet nadert voltooiing Ruim vier jaar geleden, in maart 2017 stemde de gemeenteraad van Nunspeet in met een strategisch huisvestingsplan. In dit plan zijn de ambities vastgelegd over hoe de gemeente in de komende jaren wil omgaan met haar onderwijsgebouwen. Een van de eerste tastbare projecten is de nieuwbouw van de Da Costaschool in Elspeet. Financieel beleidsadviseur en projectleider onderwijshuisvesting Ferdinand ten Cate van de gemeente Nunspeet licht op verzoek van Bouwen in Gelderland toe wat de gedachten achter de nieuwbouw zijn. “Het strategisch huisvestingsplan bestaat uit het aanpakken van diverse schoolgebouwen binnen de gemeentegrenzen”, vertelt Ten Cate. “De aanpak zal lang niet altijd betekenen dat er tot nieuwbouw zal worden overgegaan. Het zal ook voor een deel bestaan uit het renoveren van schoolgebouwen, gekoppeld aan verduurzamen. Bij de Da Costaschool was er in eerste instantie het idee om tot gezamenlijke nieuwbouw over te gaan in combinatie met de Boaz-Jachinschool. Toen de beoogde samenwerking tussen beide scholen binnen een gezamenlijk nieuw schoolgebouw niet van de grond kwam, hebben we gekozen voor nieuwbouw voor de Da Costa- en renovatie van de Boaz-Jachinschool. Om onze expertise te vergroten hebben we een extern bureau in de hand genomen, M3V uit 28 Bouwen in Gelderland Apeldoorn. Zij hebben in overleg met betrokken partijen een ruimtelijk en onderwijskundig Programma van Eisen geformuleerd. Daarop heeft een architectenselectie plaatsgevonden. In de daaropvolgende aanbesteding van de nieuwbouw werd duidelijk dat het taakstellend bouwbudget en de realisatie op basis van het ontwerp niet met elkaar strookten. Alle aanbiedingen waren boven bouwbudget en met de laagste aanbieder is gekeken hoe het ontwerp toch binnen bouwbudget was te krijgen. Architectenbureau Kristinsson heeft toen het ontwerp aangepast en omgebogen tot een financieel haalbare variant, die ook de toetsing van de welstand kon doorstaan. Weliswaar is de nodige franje verloren gegaan, maar het ontwerp staat in de basis nog fier overeind. Ferdinand ten Cate: “Als we eind augustus met z’n allen voor de school staan dan kunnen we zeggen dat we het met alle betrokken partijen toch maar mooi gefikst hebben. Die stellige overtuiging heb ik!” De realisatie verloopt tot nu toe redelijk voorspoedig al heeft iedere bouwer momenteel te maken met krapte op de bouwmaterialenmarkt. Daarop is onze aannemer geen uitzondering. Vooralsnog steken we in op een oplevering in week 33. Het wordt echter nog behoorlijk spannend. En er moeten voor de school

nog werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van wateropvang en de overige infrastructuur. We hebben in het Programma van Eisen zwaarwegende criteria op het gebied van duurzaamheid en circulariteit vastgelegd. De school scoort met name goed op het demontabel zijn en dus qua hergebruik van materialen. Financieel blijven we zoals het nu lijkt binnen budget, maar er zijn altijd zaken die duurder uitvallen en extra wensen: de sloop valt duurder uit dan vooraf ingeschat en in de gymzaal willen we toch die duurdere sportvloer. Als je die dingen bij elkaar optelt moet je al snel de post onvoorzien binnen het bouwbudget aanspreken. Het zijn zaken die je in de praktijk tegenkomt. Desalniettemin ben ik ervan overtuigd dat we hierin slagen. Als we eind augustus met z’n allen voor de school staan dan kunnen we zeggen dat we het met alle betrokken partijen toch maar mooi gefikst hebben. Die stellige overtuiging heb ik!” Bouwen in Gelderland 29

Molenstraat 8 6732 BP Harskamp Holland 0318 456 252 WIJ STAAN GARANT VOOR: • Ontwerp, uitvoering en montage in eigen beheer • Unieke werkmethodiek • Hoog gespecialiseerde werknemers • CAD/CAM-systemen en NEN-gecertificeerde lassers • Ontwikkeling van specifieke machines in eigen beheer • Hoogwaardige productietechnieken (o.a. CNC-machines) • Naadloze afwerking op locatie • Zeer breed scala aan toepassingen WIJ MAKEN HET VERSCHIL TUSSEN BINNEN EN BUITEN VELE SPECIALISMEN ONDER ÉÉN DAK: • Kunststof kozijnen • Aluminium kozijnen • Brandpreventie • Serre -en Verandabouw • Zonwering • Monumenten beglazing • Spouw, vloer -en dakisolatie • Geluidsisolatie • Restylen bedrijfsgebouwen • Hardglazen binnenwanden en deuren Nobelstraat 20, 3846 CG Harderwijk info@bestisol.nl, www.bestisol.nl info@vietsconstructie.nl • www.vietsconstructie.nl Openingstijden: 8.30 uur-17.00 uur Buiten kantoortijden op afspraak. (0341) 420 618 30 Bouwen in Gelderland

- advertorial - Nieuwbouw Da Costaschool / Elspeet Lagemaat innoveert in duurzaam slopen; van recycling naar circulariteit Om ervoor te zorgen dat we in Nederland en Europa een succesvolle stap naar een circulaire economie zullen maken (met mijlpalen in 2023, 2030 en 2050), werken wij er hard aan om vrijkomende bouwmaterialen weer succesvol in te zetten voor nieuwe gebouwen. Lagemaat heeft de complete asbestsanering met aansluitend de totaalsloop van de Da Costaschool inclusief aanwezige gymzaal voor haar rekening genomen. Omdat wij als Lagemaat ook sterk zijn in infratechnische werkzaamheden was de keuze voor Van der Leij Bouwbedrijven snel gemaakt om het complete grondwerk inclusief inrichting buitenterrein bij Lagemaat onder te brengen. Als Lagemaat gaan wij bij al deze werkzaamheden slim om met vrijkomende grondstoffen. Zo heeft Lagemaat het betonpuin en het metselwerkpuin van de Da Costaschool gescheiden ingezameld, om er hoogwaardige grondstoffen uit te halen voor de productie van nieuw beton en toepassingen in de wegenbouw. Vrijkomend hardhout, A-hout en B-hout wordt in nieuwe materiaalketens ondergebracht waarbij het bijvoorbeeld wordt ingezet voor productie van kozijnhout en constructieve spaanplaat. De komende jaren worden gebouwen en bouwmaterialen steeds beter geschikt om te demonteren en opnieuw in te zetten. Hoe dat eruit zal komen te zien laten we momenteel zien met de complete verplaatsing van een Amsterdamse rechtbank naar Enschede, waar het dienst gaat doen als een spiksplinternieuw kantoorpand. Het is als een tijdreis dertig jaar vooruit, want dit gebouw is zes jaar geleden al remontabel ontworpen. Lagemaat Bouwen in Gelderland 31

biedt de totaaloplossing voor (complexere) afbouwklussen Afbouwen... Dàt is waar wij goed in zijn. Zo werken wij uw casco woning perfect af. TOP totaalafbouw tovert een bestaand kantoor om tot een perfecte werklocatie. En dit alles precies zoals u het wilt! Onze specialiteiten Tegelwerk Stucadoorswerk Schilderwerk Verlichting Wanden en plafonds Vloeren Spack spuiten Wij adviseren u graag ... 32 Bouwen in Gelderland

Nieuwbouw Da Costaschool / Elspeet M3V vertaalt onderwijsconcept naar praktische uitvoering De nieuwbouw van de protestants-christelijke basisschool Da Costa te Elspeet is onderdeel van een integraal huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Nunspeet om de komende jaren meerdere scholen te vernieuwen. Soms gebeurt dat door renovatie van het gebouw, soms door vervangende nieuwbouw. Voor de Da Costa basisschool te Elspeet was vervangende nieuwbouw aan de orde. M3V is namens de gemeente gevraagd om de diverse projecten in het IHP te begeleiden, te beginnen in Elspeet. Samen met de Da Costa basisschool is door M3V het onderwijsconcept opgesteld en vertaald naar de benodigde soorten ruimten om dit onderwijs goed te kunnen geven. Op basis hiervan heeft M3V de ontwikkelings- en aanbestedingsstrategie bepaald en de architectenselectie en de selectie van de overige uitvoerende partijen begeleid, waaronder de aannemer en installateur. Het project- en contractmanagement is ook door M3V uitgevoerd. De Da Costaschool Elspeet wil in haar onderwijs leerlingen meer ruimte geven voor hun eigen ontwikkeling. De nieuwe huisvesting moet daarom eigen keuzes van leerlingen mogelijk maken om zo de zelfstandigheid en het eigenaarschap te vergroten. De nieuwe school is dan ook een uitdagende, lichte en open omgeving waar altijd en overal geleerd kan worden. M3V Da Costaschool krijgt heel eigen uitstraling TOP Totaal was, als Elspeets bedrijf, al een tijdje op de hoogte van de nieuwbouwplannen van de Da Costaschool voordat Van der Leij Bouwbedrijven de afbouwspecialist benaderde deel te nemen aan het project. Jan Willem van Zwieten vertelt dat dit het eerste project is dat beide bedrijven samenwerken. “We kenden Van der Leij inderdaad niet. De samenwerking bevalt ons goed. De start voor ons verliep met een kleine vertraging door de weersomstandigheden waardoor de gevelbekleding nog ontbrak. Daarna verliep vlot. Kleine aanpassingen worden ter plaatse besproken met de uitvoerder. De lijnen zijn kort en dat bespoedigt de realisatie. We voeren deze opdracht , net als alle andere, uit met onze eigen medewerkers en een aantal “vaste” onderaannemers.” Duurzaamheid Van Zwieten vervolgt: “In de school is gekozen voor dubbellaags en dubbel skelet ms-wanden. Die zorgen voor een goede geluidswering en een degelijk en stevig product. Tevens is er met deze wanden een goede brandwerendheid te behalen. De grootste complexiteit zat hem met name in het oplopende dak op de verdieping en de tribune in het midden van de school zorgde ook voor de nodige uitdagingen. Deze combinatie geeft de school wel een heel eigen uitstraling. De contouren die je nu al kunt zien bevestigen dat idee.” TOP Totaal Bouwen in Gelderland 33

Nieuwbouw Calvijnschool en Julianaschool / Ederveen Tekst: Gerard van Leeuwen / Artist impressions: KAW Architecten ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Positieve vibe in Ederveen Nieuwbouw Calvijnschool en Julianaschool succesvol afgerond Enkele weken geleden werden de Calvijnschool, Julianaschool en een bijbehorende gymzaal in Ederveen opgeleverd. Omdat beide scholen behoren tot verschillende schoolverenigingen en de gymzaal in opdracht van de gemeente werd gebouwd had bouwmanagementbureau Kleissen uit Hengelo te maken met drie opdrachtgevers. Daarnaast fungeerde men ook als aanspreekpunt en coördinator tussen opdrachtgevers en de twee hoofdrolspelers Zegers Bouw (bouwkundig hoofdaannemer) en WSi (W- en E- installaties). Ronald van Bruchem Emiel Ooms Frank Boom 34 Bouwen in Gelderland

Bouwen in Gelderland ging op bezoek in Ederveen en sprak met projectverantwoordelijke Emiel Ooms van Kleissen, projectleider Ronald van Bruchem van Zegers Bouw en Frank Boom, bedrijfsleider van WSi techniek. De gezamenlijke conclusie: trots op het resultaat, waarmee Ederveen weer decennia vooruit kan. De reformatorische Calvijnschool en de hervormde Julianaschool zaten beide in een sterk verouderd gebouw. De Calvijnschool is de laatste jaren aanzienlijk gegroeid waardoor de school zelfs over meerdere locaties verspreid was om de leerlingen toch een leerplek aan te kunnen bieden. Het was dan ook niet verwonderlijk dat beide schoolbesturen op zoek waren naar een structurele oplossing voor hun huisvestingsprobleem. Ooms: ”Drie jaar geleden werden we, samen met een aantal collegae adviesbureaus door de gemeente Ede uitgenodigd voor de aanbesteding van Bouwproces/ -projectmanagement voor de nieuwbouw in Ederveen. Op basis van onze visie op het project en het proces kwamen wij als beste uit deze selectieprocedure. Er lag een stedenbouwkundig plan met een aantal randvoorwaarden zoals een maximumhoogte en de inpasbaarheid in het slagenlandschap dat in deze omgeving dominant Bouwen in Gelderland 35

036 Bouwen in Gelderland

Nieuwbouw Calvijnschool en Julianaschool / Ederveen “Van een vliegende start was geen sprake.” is. Daarnaast was er door de scholen al een onderwijsvisie met een ruimtelijk programma opgesteld. Wij hebben, zoals gebruikelijk, adviseurs ingeschakeld voor de specifieke kennisinbreng. Lievense Bouw voor de constructie, ingenieursbureau Cauberg Huygen als BBA-adviseur en Enervisie als installatieadviseur. Inmiddels was er een stuurgroep gevormd met een vertegenwoordiging van de gemeente Ede, die verantwoordelijk was voor de realisatie van de gymzaal, de Vereniging tot Stichting van Scholen met de Bijbel te Ederveen en Hilversum (Calvijnschool) en de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs de Viermaster (Julianaschool). Vervolgens hebben wij de uitvraag (bouwteamdeelname) uitgezet in de markt op basis van EMVI. Daaruit kwamen Zegers en WSi als beste uit de bus.” Ronald van Bruchem: “Het was goed dat we in een vroeg stadium betrokken waren bij de planvorming en er al snel een bouwteam gevormd was. Hierdoor konden we onze expertise en kennis inbrengen Bouwen in Gelderland 37

 Airconditioning  Ventilatie  Luchtgordijnen  Vloerverwarming  Luchtverwarming  Warmtepompen AVU b.v. klimaatbeheer | ‘t Goor 5 | 7071 PC Ulft Tel. 0315 - 64 22 11 | E-mail info@avu-bv.nl 38 Bouwen in Gelderland

Nieuwbouw Calvijnschool en Julianaschool / Ederveen en dat heeft onder meer geleid tot een andere aanvliegroute van het project. In eerste instantie was het namelijk de bedoeling om de school gefaseerd te bouwen, maar het bleek al snel dat er veel te winnen was bij een integrale aanpak van het project. Oorspronkelijk zou de Calvijnschool in fasen gebouwd worden naast de Julianaschool die dan nog tijdelijk in gebruik zou blijven. Geen ideale situatie uiteraard, vanwege het aantal verhuisbewegingen en de overlast voor de leerlingen en leerkrachten én de omgeving. In het bouwteam zijn we aan de slag gegaan en toen we konden aantonen en onderbouwen dat bouwen in één fase binnen het beschikbare budget mogelijk zou zijn, zijn we daarop overgestapt. Een duidelijke win-win situatie.” Ooms: “Ik denk dat we al met al een jaar hebben gewonnen.” Saamhorigheid Van een vliegende start was “Het ontwerp is beslist niet alledaags. Wij komen tegenwoordig niet zo vaak schuine daken tegen.” in Ederveen geen sprake. De eerste tegenvaller viel te noteren voordat er daadwerkelijk gebouwd werd. Van Bruchem: ”Bij de sloop bleek al snel dat er veel meer asbestsanering moest plaatsvinden dan gedacht. Qua tijd en geld heb je het dan over substantiële aspecten. Al met al hadden we zes weken vertraging. Die hebben we met zijn allen weg weten te werken. De saamhorigheid was erg groot in dit project. Door ‘s avonds en op zaterdag door te werken hebben we “gewoon” op tijd opgeleverd medio juli. Ook de coronapandemie bracht de nodige uitval met zich mee. Maar voor het overige verliep de realisatie vlot.” Dat wordt beaamd door Frank Boom: “Je ziet dan het voordeel van werken in een bouwteam. Er zijn korte lijnen en omdat alles in 3D was uitgewerkt hadden we niet echt grote hobbels in de uitvoering. Dit is bepaald geen blokkendoos, dus intensief samenwerken was een must. Daar zijn we, samen met onze onderaannemers, goed in geslaagd. De architect had er echt iets speciaals van gemaakt. Het ontwerp is beslist niet alledaags. Wij komen tegenwoordig niet zo vaak schuine daken tegen. En dat brengt zo zijn ruimtebeperkingen met zich mee. We moeten onze Bouwen in Gelderland 39

installaties en kanalen natuurlijk wel kwijt kunnen. Voor het overige is het in projecten zoals hier in Ederveen een kwestie van nauwkeurig plannen. Opschalen is één ding, maar je moet elkaar ook niet in de weg lopen.” Van Bruchem: “In de piekdrukte liepen er soms zestig, zeventig man. Dan moet de afstemming goed zijn.” Het bouwen in een dorp als Ederveen heeft zo zijn voordelen. Van Bruchem: “Het is onvergelijkbaar met bouwen in een grote stad. Hier heerst een positieve vibe. Een kleine gemeenschap ziet veel meer het belang in van een spoedig verloop. Ook de kerk naast de school biedt haar faciliteiten aan. Voor ons is het ook een soort thuiswedstrijd. We wilden er absoluut een succes van maken.” “Bouwen in een dorp als Ederveen heeft zo zijn voordelen.” Emiel Ooms benadrukt nogmaals dat een goede voorbereiding meer dan het halve werk is. “Zowel in de stuurgroep aan opdrachtgeverskant als de gesprekken in bouwteamverband zijn uiterst positief verlopen. Natuurlijk zit je niet altijd direct op één lijn. Zo hebben we behoorlijk wat gesprekken gevoerd over de gevel, maar altijd in een coöperatieve sfeer. Het is uiteindelijk een gevel geworden met verspringingen zodat wordt voorkomen dat het één groot volume wordt en de scholen qua ontwerp niet meer onderscheidend zouden zijn. Een compromis waar iedereen mee kon leven. Je hoort weleens van projecten waarbij ook de juristen aan tafel zitten, ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bedrijfsprofiel Kleissen Kleissen is een bouwmanagement en advies bureau uit Hengelo. We zijn een onafhankelijke specialist op het gebied van Houdbare Huisvesting bestaande uit een breed team van gespecialiseerde medewerkers die de wereld van huisvesting en hun vakgebied kennen en oog hebben voor de mens, samenwerking, duurzaamheid en innovaties. We richten ons op vijf werkvelden: onderwijs, zorg, wonen, overheid, cultuur en bedrijfshuisvesting. Wij geloven dat we (bestaande) huisvesting ecologisch, sociaal en dynamisch duurzamer kunnen maken. Met Houdbare Huisvesting voorzien wij in gebouwen die zelfvoorzienend, gebruikersvriendelijk en toekomstbestendig zijn. Met de toekomstige generaties in gedachten leveren we een bewuste bijdrage aan de circulaire economie. Voor meer informatie; www.kleissen.nl 40 Bouwen in Gelderland

dan is dit een verademing. Communicatie is een steeds belangrijker aspect geworden in ons werk. Ook extern richting omwonenden en andere betrokkenen hebben we tijdig en uitvoerig gecommuniceerd. Daar was veel animo voor. Daar zie je inderdaad dat ‘wij-gevoel’ van een dorp als Ederveen terug.” Duurzaamheid De nieuwe school voldoet aan de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen, red.) -eisen. Boom: “We wekken de energie op middels zonnepanelen. De koude wekken we op door middel van warmtepompen. Ook liggen er zonnepanelen op het dak, bovenop witte dakbedekking en wordt er gewerkt met groene daken. Het gebouw is uiteraard ook aardgasloos. Door de toepassing van geavanceerde technieken op het gebied van klimaatbeheersing en ventilatie verdient de school ook het predicaat Frisse School Klasse B.” Van Bruchem: “Wat ook niet onvermeld mag blijven is dat er drie wissellokalen zijn gesitueerd waardoor als gevolg van eventuele fluctuaties van het leerlingenaantal er wisselend gebruik van gemaakt kan worden door beide scholen. Ook is er een paramedische ruimte voor leerlingen die meer zorg behoeven.” Emiel Ooms: “Duurzaamheid zit in alle keuzes verweven die in dit project gemaakt zijn. Dat vertaalt zich onder andere in sobere en doelmatige materialisatie, een compacte bouw door gemeenschappelijk gebruik, goede isolatie, een sedumdak, energiezuinige toestellen en wadi’s voor de overloop van hemelwater.” ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Over WSi techniek WSi techniek is sterk in integrale dienstverlening binnen de techniek. Wij luisteren eerst naar uw wensen en behoeften en leveren daarbij in nauwe samenspraak de techniek die mensen nodig hebben om te wonen, te werken of te recreëren. Van service & onderhoud, verduurzaming van bestaand vastgoed, het creëren van gezonde leef- en werkomgevingen, wij hebben de kennis van de techniek in huis om u terzijde te staan. Als technisch dienstverlener voor alle disciplines binnen de techniek, beschikken wij over drie gespecialiseerde bedrijfsonderdelen: WSi TECHNIEK PROJECTEN BV De technisch specialist voor de grotere en complexere nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten binnen de industrie en utiliteit. WSi TECHNIEK BEHEER & ONDERHOUD BV De technisch specialist voor de particulier, klantenservice, planmatig onderhoud en kleinere nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten. Wij kunnen u voorzien van specifiek legionella advies, ontwerp, aanleg, beheer & onderhoud en thermische- of chemische desinfectie van waterinstallaties in de gebouwde omgeving. Wij zijn een betrouwbare en betrokken dienstverlener, werkend vanuit de vestigingen in Groenlo, Lichtenvoorde en Ruurlo. Wij doen dit elke dag in de vorm van kwalitatieve dienstverlening en lange termijn samenwerkingsverbanden, want de toekomst maken wij samen. Druk De drie gesprekspartners ervaren de huidige marktsituatie als goed. WSi kan tot diep in 2022 kijken en dat geldt ook voor Zegers Bouw. Van Bruchem: “We starten begin 2022 bijvoorbeeld in Den Bosch onze eerste woontoren van dertien etages. In Veenendaal bouwen we appartementencomplexen. Ook zijn we met diverse transformatieprojecten bezig. We doen veel in eigen ontwikkeling en vanuit één op één constructies. We mogen beslist niet klagen.” Datzelfde geldt voor Kleissen dat ook over een goedgevulde orderportefeuille beschikt. “De grootste uitdaging is om aan goede medewerkers te komen”, zegt Ooms, “Maar dat geldt over de hele linie.” Bouwen in Gelderland 41

NIEUWBOUW CALVIJNSCHOOL, JULIANASCHOOL EN GYMZAAL IN EDERVEEN BEDANKT VOOR HET VERTROUWEN WWW.RTR-INTERIORS.NL DE RUN 4242 I 5503 LL VELDHOVEN I (040) 254 60 45 INFO@RTR-INTERIORS.NL DIKKENBERG STAALMEESTERS BETROKKEN & BETROUWBAAR DAKCONSTRUCTIE Een mooie foto uit onze werkplaats. met een onderdeel voor de dakconstructie van het gebouw dat we voor BK uit Barneveld hebben gerealiseerd. RVS ARTIKELEN Samen met u ontwerpen we RVS gepolijste uitlaten in diverse diktes en maten voor trucks, pick-ups en voor allerhande andere voertuigen. Onlangs werd het nieuwe onderkomen van de Calvijnschool en Julianaschool en de bijbehorende gymzaal te Ederveen opgeleverd. Het gebouw zal direct na de vakantie in gebruik worden genomen. We zijn trots dat we bij de realisatie betrokken waren als Dikkenberg Staalmeesters. Zoals op de foto goed is te zien is het gebouw voornamelijk uit staal opgetrokken en dat is waar wij specialist in zijn. Begin vorig jaar werden wij benaderd voor het uitbrengen van een offerte voor het vervaardigen en plaatsen van de staalconstructie. Kort daarop zijn we gestart met het vervaardigen van de 110 ton wegende staalconstructie waarna we deze op locatie hebben gemonteerd. De montage van de stalen dakbeplating, die op zichzelf al zo’n 30 ton weegt, is vervolgens ter hand genomen en dit jaar hebben we het project voltooid door de levering en montage van trappen en balustrades. We mogen terugzien op een succesvol project. CORTENSTAAL We zijn van alle marktenthuis; zelfs voor het ontwerpen en vervaardigen van allerhande cortenstalen objecten zoals deze fraaie bloembak kunt u bij ons terecht. STALEN DEUREN Hierbij ziet u hoe Dikkenberg Staalmeesters het interieur van uw huis of kantoor verfraaien door het toepassen van stalen kozijnen al dan niet voorzien van taatsdeuren. Goorsteeg 15a, 6741 TB Lunteren T. 0318 589 428 | M. 06 5374 1104 www.jvandendikkenberg.nl 42 Bouwen in Gelderland

Nieuwbouw Calvijnschool en Julianaschool / Ederveen Thuiswedstrijd voor Dikkenberg Staalmeesters Voor Dikkenberg Staalmeesters betekende de nieuwbouw van de Julianaschool en de Calvijnschool een echte thuiswedstrijd. Bovendien was het de eerste opdracht van Zegers Bouw voor directeur-groot aandeelhouder Jaap van den Dikkenberg en zijn medewerkers, die trots is op de bijdrage van zijn bedrijf aan de school waar zijn vier kinderen les hebben gehad of nog hebben. De opdracht kwam op het bureau door een aanvraag van Zegers Bouw. Jaap van den Dikkenberg: “De schoolbesturen hadden in de kantlijn gevraagd om ook de regionale spelers niet te vergeten bij de offerte-aanvragen. Dat zal op de achtergrond meegespeeld hebben. Ik moet zeggen dat deze eerste samenwerking met Zegers Bouw goed bevallen is. Dat is wederzijds, want inmiddels werken we al samen in een aantal kleinere projecten.” Het landelijk opererende bedrijf leverde onder andere de staalconstructie van de scholen. Van den Dikkenberg: “In de constructie is 110 ton staal verwerkt en daarnaast hebben we nog dertig ton gebruikt voor de dakplaten, trappen en balustrades. We hadden niet te maken met een extreme moeilijkheidsgraad. Alles was in 3D opgebouwd en uitgetekend. Voor ons was het niet erg spannend. Het is natuurlijk niet een op een vergelijkbaar, maar zie het als een veredelde mecano. We voelen ons overigens wel thuis in de wat afwijkende ontwerpen. Specifieke opdrachten hebben onze voorkeur. Ronde vormen, bochten, ellipsvormige constructies, we vinden het mooi om uit te voeren. Bouwen in Gelderland 43

Ook voor de Calvijnschool en de Julianaschool met Gymzaal hebben wij de aluminium kozijnen geproduceerd, geleverd en gemonteerd u u Matjeskolk 16 u 7037 DZ Beek (gem. Montferland) T 0316 532320 u E info@gevel-design-beek.nl W www.gevel-design-beek.nl BETON NODIG? Van standaard beton tot speciaal beton Beton is maatwerk. De juiste samenstelling is een meerwaarde voor uw bouwproces. Naast de standaard producten kan MAXS Beton speciale mengsels leveren voor bijvoorbeeld vloeren, fundering of kelders. Waarom MAXS beton? 4 Flexibele organisatie 4 Concurerende prijzen 4 Vakkundig advies 4 Kwaliteit Verkoop/advies 06-37 55 62 24 Planning/bestelling 06-53 54 98 98 44 Bouwen in Gelderland

Nieuwbouw Calvijnschool en Julianaschool / Ederveen “In de constructie is 110 ton staal verwerkt en daarnaast hebben we nog dertig ton gebruikt voor de dakplaten, trappen en balustrades.” Artist impressions: KAW Architecten Onze medewerkers komen vrijwel allemaal uit Ederveen en directe omgeving en ook onze inhuurkrachten komen uit de buurt. Ze waren met de bouw in ons eigen dorp extra gemotiveerd. We hebben onze werkzaamheden een week eerder afgerond dan de planning voorschreef en dat kwam prima uit omdat er in de aanvang van het project stagnatie was ontstaan door de extra asbestsanering. De samenwerking op de bouwplaats was prima. Er waren weleens wat adhoc dingetjes maar dat is allemaal in goed overleg opgelost. De jongens werkten moeiteloos wel eens door op de avonden en zaterdagen. We kunnen in ons bedrijf snel schakelen. Afspraak is afspraak. Dat is altijd ons uitgangspunt.” Prijsverdubbeling Dikkenberg Staalmeesters heeft een goedgevulde orderportefeuille. Van den Dikkenberg: “We kunnen tot november vooruitkijken en dat is voor bedrijven in mijn bedrijfstak heel behoorlijk. Ons voordeel is dat we een breed marktgebied bedienen. Van complete staalconstructies tot trappen, van balustrades en hekken tot beugels en uitlaten voor de automotive branche. Als je het tot de bouw beperkt zijn we zowel actief in de woningbouw als utiliteitssector. Van bedrijfshallen tot appartementsgebouwen. Waar ik me wel zorgen over maak is de verdubbeling van de staalprijzen het laatste half jaar. Dat zou tot uitstel kunnen leiden van projecten of andere stagnaties kunnen veroorzaken. Ik hoop dat alles weer snel stabiliseert. Mijn groeiambities liggen niet in de sfeer van uitbreiding van het aantal personeelsleden of meerdere vestigingen. Ik zoek het meer in diepteinvesteringen. Onlangs hebben we een gerobotiseerde boor-zaagstraat aangeschaft, zodat we nog sneller producten kunnen fabriceren onder ideale condities. Bovendien, waar vind je nog nieuwe krachten die van onderaf instromen? Bouwen in Gelderland 45

Groot Overeem 11 3927 GH Renswoude Tel. 0318-573353 www.ceesboonzaaijer.nl 46 Bouwen in Gelderland

Nieuwbouw Calvijnschool en Julianaschool / Ederveen Fijn leerklimaat school Ederveen Bij de nieuwbouw scholen in Ederveen, koos Bouwbedrijf Zegers uit Ede voor het bouwen met Calduran kalkzandsteen elementen en kimblokken. Het nieuwe gebouw voldoet aan de gestelde BENG-eisen (Bijna Energieneutraal Gebouw). Calduran Kalkzandsteen is daarbij een slimme en duurzame keuze. Flexibel bouwsysteem Vooral de flexibele afmetingen waren een belangrijke reden voor Bouwbedrijf Zegers om te kiezen voor Calduran. Kalkzandsteen elementen zijn verkrijgbaar in de wandhoogtes: 538 en 648 mm. Kimblokken zijn verkrijgbaar in hoogtes van: 25, 40, 60, 80, 100 en 120 mm. In combinatie met stelspecie is daarmee iedere wandhoogte te realiseren. Aan een enkele laag kimblokken en hele elementen had het bouwbedrijf voldoende om op de juiste wandhoogte te komen. Een voordeel, omdat dit project meerdere wandhoogtes bevat. Accumulerend vermogen Een bijkomend voordeel van het gebruik van kalkzandsteen, is een prettig leerklimaat voor de leerlingen. Het accumulerend vermogen van een gebouw wordt hoger door het aanbrengen van voldoende massa en de wanden uit te voeren in kalkzandsteen. Bij een zeer warme zomerdag nemen de kalkzandsteenwanden warmte op en in de nacht staan ze het grotendeels weer af. Zo blijft het gebouw overdag koeler. De toepassing van kalkzandsteen zorgt daarmee voor een fijn leefklimaat waardoor ook de leerlingen weer beter presteren. “Wij zijn erg blij met deze samenwerking. Ook steeds vaker maakt Bouwbedrijf Zegers gebruik van onze technische advisering. Wij denken graag mee over de wensen van de klant. Wij hebben DRAAGKRACHT voor A-kwaliteit”, voegt Erwin Nijeboer, accountmanager bij Calduran toe. Calduran Kalkzandsteen Bouwen in Gelderland 47

Niet wachten op wonderen, maar Dit is mijn laatste blog voor de zomervakantie. Of om in bouwtermen te blijven: de Bouwvak. Ik weet niet hoe het u verging, maar ook in de eerste helft van 2021 werd mijn agenda nog steeds zwaar gedomineerd door corona. Hierin zie ik inmiddels verlichting komen. De vaccinatietrein raast sinds kort als een hogesnelheidstrein. Niet alleen onze Nederlandse vaklieden worden in hoog tempo gevaccineerd, maar dit beeld zie ik ook bij onze buitenlandse vakmensen. Het is duidelijk dat ook zij hun verantwoordelijkheid hierin zien én nemen. Ik ben daar trots op, want wij staan pal voor hen richting de markt. Gewoon aan de slag gaan… aan de werkelijkheid, úw werkelijkheid. Over buitenlandse vaklieden gesproken: wekelijks hebben we inmiddels weer gemiddeld 15 sollicitatiegesprekken met vakmannen van over de grens. Eersteklas professionals die huis en haard verlaten om hun expertise te schenken aan de vele Nederlandse projecten die wij in onze Haldu portefeuille hebben. Een goed teken, op weg naar herstel. Maar om al het door corona achteropgeraakte werk in één klap te kunnen inhalen, kan ik u verklappen dat we er maar liefst 100 vakmensen erbij zouden moeten hebben. Dat wonder gaat niet gebeuren, maar ondertussen beitelt Haldu onverstoorbaar verder om uw bouwdoelen te helpen realiseren. We wachten dus niet op wonderen, maar werken 48 Bouwen in Gelderland Fan van SER-advies voor hervorming arbeidsmarkt Onlangs kwam het langverwachte SER-advies met voorstellen voor hervorming van de arbeidsmarkt. Kort gezegd: flexwerk, inclusief uitzenden, moet worden teruggedrongen. Desondanks reageren de brancheorganisaties ABU en NBBU positief. Zelf ben ik ook positief. Veel mensen denken dat dit advies betrekking heeft op de vaklieden die Haldu Groep aan het werk heeft. Maar met deze professionals hebben wij een ander soort werkverband, met veel meer vastigheid. Dat misverstand zet ik graag recht. 75% van onze werknemers heeft inmiddels een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd. Voor onbepaalde tijd betreft dit 50% van het totaal. Dat is niet echt flexibel als uitzender, maar daarbij binden wij onze vakkrachten wel aan ons en spreken we onze waardering naar hen uit. Zij zijn tevens onze gewaardeerde visitekaartjes bij onze opdrachtgevers. Er zijn helaas nog steeds concullega’s die hun vakkrachten de deur wijzen op het moment dat er een contract voor onbepaalde tijd op tafel moet komen. Een goed rendement op uw vastgoed Tot slot: onze buitenlandse vakmensen verdienen niet alleen eersteklas huisvesting: die kríjgen ze ook. We hebben over heel Nederland een netwerk van huiseigenaren die ons hun eigendom verhuren voor onze hardwerkende buitenlandse vakkrachten.

Column werken aan de werkelijkheid Doordat we nu uit corona komen en het werkaanbod verder stijgt, zoeken we permanent naar nieuwe huurlocaties voor onze buitenlandse vakkrachten. Heeft u een woning of appartement in bezit en is dit vrij? U krijgt een goede huurprijs en op onze beurt ziet een speciale medewerker erop toe dat uw eigendom in de staat blijft zoals bij de start van de verhuurperiode. Heeft u interesse? Belt u mij dan persoonlijk via 024 397 7536. Rest mij u een heerlijke zomervakantie te wensen. Met na de Bouwvak de kans om weer ouderwets gas te geven zonder de beperkingen van corona. Ik gun het iedereen! Danny van Hal Bouwen in Gelderland 49

KienhuisHoving informeert Het bouwteam: nieuwe modelovereenkomsten Bouwen in een bouwteamverband is nog altijd populair. Door als opdrachtgever, ontwerpers en aannemer al vroegtijdig intensief samen te werken worden in de regel voor alle betrokken partijen voordelen behaald. Voor het vastleggen van de afspraken wordt al bijna 30 jaar veruit het meest gebruik gemaakt van de modelovereenkomst van VGBouw uit 1992. Opvallend genoeg zijn er recentelijk in korte tijd twee nieuwe modellen verschenen: één van Bouwend Nederland en één van Duurzaam Gebouwd. Deze modellen verschillen behoorlijk van elkaar. Wat kenmerkt deze modellen en welk model heeft de voorkeur? Bouwend Nederland Model Bouwteamovereenkomst 2021 Het model van Bouwend Nederland heeft het model van VGbouw uit 1992 als uitgangspunt genomen en dit aangepast aan de huidige tijd. Hierdoor is sprake van een herkenbaar en goed toepasbaar model. Eén van de meest opvallende wijzigingen is dat het nieuwe model partijen de mogelijkheid biedt om de aannemer in iedere fase van de ontwerpwerkzaamheden tot het bouwteam te laten toetreden. Dit kan in de VO, DO of UO-fase zijn. Afhankelijk van de keuze die partijen hierin maken, zijn op de uiteindelijke aannemingsovereenkomst de UAV 2012 (bij een uitgewerkt ontwerp) of de UAV-GC 2005 (bij een niet of niet volledig uitgewerkt ontwerp) van toepassing. Hiernaast biedt het nieuwe model van Bouwend Nederland partijen er mogelijkheden om zelf de werkzaamheden te verdelen en te bepalen voor wiens rekening en risico bepaalde werkzaamheden komen. Ook introduceert het nieuwe model een taakstellend budget van de opdrachtgever voor het aan de aannemer op te dragen werk. Al deze vernieuwingen zijn zeer welkom. Modelovereenkomst Bouwteam DC 2020 (Duurzaam Gebouwd) Duurzaam Gebouwd is een kennisplatform op het gebied van duurzaamheid in de bouw. Vanuit dit platform is gewerkt aan een volledig nieuwe bouwteamovereenkomst. Doordat sprake is van een geheel nieuwe bouwteamovereenkomst is deze minder herkenbaar dan het model van Bouwend Nederland. Bovendien is dit model minder evenwichtig, doordat het ten aanzien van ontwerpverantwoordelijkheid, aansprakelijkheden en de overdracht van intellectuele eigendomsrechten meer in het voordeel is van de Deze column is geschreven door: Robert de Vries, advocaat bouwrecht en vastgoed. E-mailadres: robert.devries@kienhuishoving.nl I Telefoonnummer: 088 - 480 41 01 Bouwen in Gelderland 21 51 opdrachtgever. Dit is jammer, omdat juist bij een bouwteamovereenkomst partijen belang hebben bij een evenwichtige verdeling van rechten en plichten. In artikel 12 van de modelovereenkomst is uitgebreid, maar daardoor ook niet eenvoudig, omschreven hoe de aannemingsovereenkomst uiteindelijk tot stand dient te komen. Al met al heeft het model van Duurzaam Gebouwd nog (te) veel haken en ogen. Conclusie Inmiddels heb ik beide nieuwe modellen in de praktijk voorbij zien komen en is mijn eerste ervaring in lijn met het hiervoor geschetste beeld: het nieuwe model van Bouwend Nederland wordt beter en eenvoudiger toegepast dan het model van Duurzaam Gebouwd. Mocht u een keuze moeten maken voor één van beide modellen, dan adviseer ik het model van Bouwend Nederland.

Algemeen Regio’s luiden noodklok: “Code Rood voor Corridor A1” Aanpak van weg en spoor is absoluut noodzakelijk De bereikbaarheid van Midden- en Oost-Nederland, zowel over de weg als via het spoor, wordt de komende jaren slechter. Dat blijkt uit de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat die naar de Tweede Kamer is gestuurd. De A1, één van de belangrijkste verbindingen tussen Randstad en Midden- en Oost-Nederland, scoort in deze mobiliteitsanalyse slecht en daarom luiden vijf regio’s langs de A1, Gooi en Vechtstreek, Amersfoort, Foodvalley, Cleantech en Twente, de noodklok. “Het is Code Rood voor de Corridor A1”, aldus de bestuurders van deze regio’s. Engbert Stroobosscher van Regio Foodvalley: “Wij willen niet lijdzaam toekijken hoe de A1 verder dichtslibt.” Het is de eerste keer dat vijf regio’s in vier provincies de handen inéénslaan en aandacht vragen voor de integrale aanpak van de Corridor A1. “Langs deze Corridor A1 bevinden zich belangrijke woon- en werkgebieden. Hier wonen 2 miljoen mensen, hier werken 1 miljoen mensen én hier is sprake van een grote groeiambitie. We houden rekening met een toename van 150.000 woningen en zo’n 400.000 inwoners”, zegt Rob Metz, portefeuillehouder mobiliteit van Regio Amersfoort. De druk vanuit de Randstad op Midden- en Oost-Nederland is nu al groot. “Dat vraagt om snellere én om comfortabelere verbindingen”, vult Ron König, portefeuillehouder mobiliteit van de Cleantech Regio (Apeldoorn, Deventer en Zutphen e.o.) aan. Integraal MIRT Onderzoek “Wij willen niet lijdzaam toekijken hoe de A1 verder dichtslibt terwijl noodzakelijke verbeteringen op het gebied 52 Bouwen in Gelderland van duurzame mobiliteit, spoor en openbaar vervoer op zich laten wachten. Wij willen samen met Rijk en provincies een integraal MIRT Onderzoek naar de specifieke opgaven, knelpunten en oplossingen voor de multimodale aanpak van de Corridor A1”, zegt mobiliteitsportefeuillehouder Engbert Stroobosscher van Regio Foodvalley. Zijn collega Alexander Luijten van Gooi en Vechtstreek: “We kijken, naast inzet op de weg, daarom ook naar verdere inzet van het openbaar vervoer, zoals de trein, om de weg niet verder te laten dichtslibben. Het MIRT Onderzoek Oostkant Amsterdam onderstreepte al de noodzaak van deze benadering.” Gerard Gerrits, regio Twente, onderschrijft óók het belang van goede spoorverbindingen. “De uitkomsten van de IMA bewijzen dat we nú mét elkaar in actie moeten komen.” De vijf regio’s brengen het verzoek om een integraal MIRT Onderzoek bij Cora van Nieuwenhuizen, de demissionair minister, en Stientje van Veldhoven, de demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, én de Tweede Kamer onder de aandacht.

Algemeen Hof van Duurzaamheid: grootschalig woningbouwproject van hout Vorige week is gestart met de bouw van de 150 woningen op het perceel tussen de Laan van Duurzaamheid en de Rondweg Noord in Amersfoort. In het ‘Hof van Duurzaamheid’ verrijst een unieke, aardgasloze en groene woonwijk. Wat de woonwijk zo bijzonder maakt is dat een deel van deze woningen gebouwd wordt in hout: Cross Laminated Timber (CLT). In combinatie met de groene buitenruimte vormt de woonwijk het voorbeeld van schone en circulaire woningbouw. Schone bouw In opdracht van Schipper Bosch hebben architect Studio Nauta en landschapsarchitect Le Far West een ontwerp gemaakt voor 150 woningen: 40 eengezinswoningen, 7 urban villa’s en 103 appartementen in een bijzondere groene wijk. De eengezinswoningen en urban villa’s worden gebouwd in CLT (Cross Laminated Timber), “Voor elke kubieke meter die met hout wordt gebouwd, in plaats van beton, wordt er een ton CO2 -uitstoot bespaard.” 54 Bouwen in Gelderland

ofwel kruislaagshout, door het innovatieve bedrijf Treetek. De missie van Treetek is om bij te dragen een vernieuwende en schone bouwcultuur. Bob Elzen, directeur van Treetek – het bedrijf dat de houtbouw casco, geprefabriceerde gevelelementen (inclusief Platowoodkozijnen en beglazing) en geprefabriceerde badkamers levert voor het project – legt uit: “Het bouwen in hout zorgt voor een lagere CO2-uitstoot van het bouwproces, minder transportbewegingen en de mogelijkheid tot herplaatsen en recyclen van de woning. Een eerlijke, schone en circulaire manier van bouwen, die in Nederland nog in de kinderschoenen staat.” Deze Amersfoortse wijk is een bijzonder voorbeeld van hoe het ook kan; in Nederland werden er nog niet vaak woningen van hout op deze schaal gebouwd. Grondstoffentransitie Door te bouwen met hout sorteert Treetek voor op de onvermijdelijke grondstoffentransitie in de bouw. Hout is een hernieuwbare grondstof die CO2 opslaat. Door een uitgekiend en gedigitaliseerd design- en fabricageproces is Treetek in staat om pre-gefabriceerde houten onderdelen op de plek van bestemming te monteren tot een gebouw. Hierdoor kan er sneller, stiller, goedkoper én schoner gebouwd worden. Voor elke kubieke meter die met hout wordt gebouwd, in plaats van beton, wordt er een ton CO2-uitstoot bespaard. Winst voor het milieu De bedenker en initiatiefnemer van dit project is lokale ontwikkelaar en belegger Schipper Bosch. Bart Schoonderbeek, directeur Schipper Bosch: “Hoewel de houtprijzen het afgelopen jaar enorm zijn gestegen, geloven we dat dit de bouwmethode van de toekomst is en daarom kiezen we ervoor. We willen een woonwijk neerzetten die inspireert om ook op andere plekken op deze manier aan de slag te gaan.” “We willen bijdragen aan een vernieuwde en schone bouwcultuur in Nederland.” Treetek verzorgt de houtbouw in opdracht van bouwer Karbouw. Studio Nauta is verantwoordelijk voor de architectuur en landschapsontwerper Le Far West heeft al heel vroeg in het ontwerpproces de buitenruimte ontworpen. VIC Landscapes legt het groen aan. De onderhoudsarme kozijnen in de houten woningen zijn van Platowood Fraké. Bouwen in Gelderland 55

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
Home


You need flash player to view this online publication