17

Renovatie en nieuwbouw Universiteitsbibliotheek UvA / Amsterdam Tekst en foto’s: Gerard van Leeuwen / Artist impressions: MVSA Architecten en Architectenbureau J. van Stigt ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// “Dit wordt een iconisch gebouw, dat staat vast” Bouwen aan dit project is Champions League In de historische binnenstad van Amsterdam, tussen de Nieuwe Doelestraat, Binnengasthuisstraat en Vendelstraat, is het integraal bouw- en installatiebedrijf BINX Smartility uit Groenlo betrokken bij een omvangrijk, spraakmakend project. De gedeeltelijke renovatie en nieuwbouw van de nieuwe Universiteitsbibliotheek van de UvA (Universiteit van Amsterdam, red.). Binnenstedelijk bouwen op een van de allerdrukste stukjes Nederland heeft de nodige voeten in de aarde. Maar er zijn meerdere complicerende factoren. Het betreft meerdere monumentale panden die gerenoveerd moeten worden samengevoegd met respect voor het verleden maar in verduurzaamde vorm een toekomstbestendige status krijgen. Een nieuwe funderering, het aanleggen van een nieuwe fietskelder, een nieuwbouwvleugel en een moderne overkoepeling die de samenvoeging moet bewerkstelligen completeren de opdracht. Reden genoeg om af te reizen naar de hoofdstad en een gesprek aan te gaan met projectleider Alex ter Haar van de UvA, Ed Kranenburg, teamleider Installaties en Leon Damen Teamleider Bouw van BINX Smartility. De planvorming rond de nieuwe Universiteitsbibliotheek omvat maar liefst drie decennia. Alex ter Haar: “De bestaande gebouwen die nu gerenoveerd en samengevoegd worden kwamen begin jaren tachtig vrij door de verhuizing van het Binnengasthuis en het zusterhuis naar het AMC. Alex ter Haar In eerste instantie werden de leegstaande panden tijdelijk gebruikt door onder andere de Toneelschool, de dansacademie en als cultureel centrum. Het eerste planontwerp, op basis van een Spaanse architect, ging uit van sloop en nieuwbouw. De vergunningen waren al verleend toen, parallel aan dit traject er oppositie ontstond, zowel intern als vanuit de gemeenteraad van Amsterdam. Juridische procedures eindigden in laatste instantie bij de Raad van State en die concludeerde dat de motivatie om tot sloop en nieuwbouw te komen onvoldoende was gemotiveerd. Inmiddels waren de gebouwen tot Rijksmonument verklaard, dus sloop was überhaupt al geen optie meer. Dat was in 2006. Daarna werden blijkbaar hier en daar de wonden gelikt want er volgde een vijftal jaren waarin geen nieuwe initiatieven Bouwen in Gelderland 17

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication