21

Renovatie en nieuwbouw Universiteitsbibliotheek UvA / Amsterdam De kelderverdieping van het atrium met studieruimte. ▲ moest nog een trafo verplaatst worden. Financieel gezien bedroeg het budget, 65 miljoen euro. Een bedrag dat ook aan de orde was bij het, gesneuvelde, eerste plan. In de uitvoeringsfase hebben we de opdracht opgeknipt in drie kavels. De eerste was een inpandige sloop en asbestsanering. Kavel II betrof de vernieuwing van de fundering en het realiseren van de kelder en Kavel drie is de bovengrondse bouw. Ook dit tweede plan belandde, mede door een interne discussie op de UvA, in een tijdelijke stilstand van twee jaar uiteindelijk voor de vergunningen ook bij de Raad van State. Het toenmalige College van Bestuur ruimde het veld. Studenten vonden het een prestigeproject en vonden dat het geld ook anders aangewend kon worden. Na een academische discussie waar alle geledingen hun zegje mochten doen werd het gezamenlijke plan van architect MVSA en Architectenbureau J. Van Stigt goedgekeurd en kon de aanbesteding van de eerste en de tweede kavel eindelijk beginnen. Zoals uit een voorstudie al was gebleken kreeg de UvA te maken met de nodige tegenvallers bij de sloopwerkzaamheden en werd men bij het werk aan de fundering en de kelder geconfronteerd met vervuilde grond die uiteraard zorgvuldig diende te worden afgevoerd. Ter Haar: “We hebben sterk overwogen om, net zoals BINX nu doet met Kavel III, vervoer en afvoer over het water te laten plaatsvinden, maar dat was technisch en financieel gezien niet uitvoerbaar. Volker Staal en Funderingen en Van Hattum en Blankevoort hebben de civieltechnische 2019 2020 2021 Bouw fundering, kelder en begane grond Bouw nieuwbouw, atrium en afbouw Interieur Inhuizing Opening 2022 2023 2024 Bouwen in Gelderland 21 Planning

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication