5

Voorwoord Voorwoord Ambivalente gevoelens Met het aanbreken van het reces in Den Haag zal hopelijk een periode aanbreken met wat meer rust. Het hypen is inmiddels tot kunst verheven en het lijkt alsof “de maatschappij” zich de laatste tijd alleen nog bezighoudt met het reageren op “de andere partij”. Als je als Twittergebruiker alle opmerkingen op een rijtje zet twijfel je soms aan je gezond verstand. Alles en iedereen is “aan de beurt”, zaken worden vrijwel altijd uit hun context gehaald en fake news ligt continu op de loer. Met het reces verdampen de problemen natuurlijk niet als sneeuw voor de zon, en ik moet me wel heel erg vergissen als de dames en heren politici niet voor september hun opwachting zullen maken in de Residentie. Of het nu de energiecrisis, stikstofcrisis, koopkrachtcrisis of de Oekraïnecrisis betreft, het zijn zonder uitzondering explosieve dossiers. Ook onze sector heeft te maken met deze materie. Gezien het onvoorspelbare karakter ervan is het haast onmogelijk om een Door: Gerard van Leeuwen ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// zorgvuldige en zinvolle analyse te maken voor de nabije toekomst. Maar gelukkig is er altijd nog het Economisch Instituut voor de Bouw. Onlangs publiceerde het EIB de periodieke cijfers over de werkvoorraad en dat is altijd een redelijke graadmeter, al zegt het uiteraard niets over het rendement van al deze geplande activiteiten. Wel zegt het iets over het (consumenten)vertrouwen. In de burgerlijke en utiliteitsbouw nam de werkvoorraad toe met drie tiende maand tot 12,2 maanden. Meer dan een jaar dus. De gronden waterbouw sector scoorde een daling van drie tiende naar 8,3 maanden en de wegenbouw kende eveneens een daling, namelijk 0,2 maanden waarmee een totaal bereikt werd van gemiddeld 6,2 maanden. Zestig procent van de bedrijven meldde een stagnatie te ondervinden. In de B&U sector was personeelsgebrek het belangrijkste argument; in de GWW-sector was dat een gebrek aan orders. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Op de cover ASB Bouw en Ontwikkeling ontwikkelt en realiseert Plan De zagerij in Elspeet. V.l.n.r. Projectleider Gerrit Hop, directeur Arie Slingerland, uitvoerder Dennis van Ommen en projectmanager en klantbegeleider Teunis van de Pol. Colofon Bouwen in Gelderland Uitgever: Bouwen in de regio v.o.f. Postadres: Postbus 204, 8600 AE Sneek Bezoekadres: Graaf Adolfstraat 36d, Sneek Tel.: (0515) 429 429 Web: www.bouweningelderland.nl E-mail: redactie@bouweningelderland.nl Redactie: Gerard van Leeuwen en Jolanda Groothuis Eindredactie: Joeri van Leeuwen Fotografie: Wim van ‘t Hoff (Eyemagic), Gerard Burgers Fotografie Accountmanagement: Digna Schoonen (06 - 442 099 10), Erik Kuipers (06 - 196 859 76) en Rob van Luit (06 - 184 483 55) Vormgeving & opmaak: Hannique de Jong Druk: Scholma Druk, Bedum Verspreiding: Post.nl Bouwen in Gelderland 05 Als je alles op een rijtje zet is de conclusie gerechtvaardigd dat de meeste ondernemers in de sector met ambivalente gevoelens de bouwvak in gaan. De onrust op de prijzenmarkt is nog steeds een hot item en zal dat ook nog wel enige tijd blijven. Een helder beleid zou een rustgevende factor kunnen zijn. De hoeveelheid proefballonnen en streefcijfers die af en toe in de publiciteit worden gelanceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening leveren en daar nu niet direct een bijdrage aan. Misschien is zo’n reces nog niet eens zo’n slecht idee……

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication