19

Nieuwbouw Rodenborch College / Rosmalen “De ruwbouw ging echt als een speer. De gevel was één van de meest uitdagende onderdelen.” is gefaseerd uitgebreid. Het oudste deel stamt uit de zestiger jaren en daarna zijn er diverse uitbreidingen geweest. We zijn echt uit het jasje gegroeid. We gebruiken nu tien noodlokalen om iedereen te kunnen herbergen. Toen ik startte was het Programma van Eisen grotendeels geschreven maar nog niet definitief. Vanuit mijn expertise heb ik een aantal aandachtspunten toegevoegd, zoals groene lokalen en hebben we nog een ventilatieslag gemaakt. We zitten nu op 1100 ppm (CO2 gehalte, red.) en dat is meer dan acceptabel qua binnenklimaat. Ook hebben we nog intensief overleg gehad met de gemeente, wat onder meer geresulteerd heeft in het inwisselen van drie gymzalen voor twee sporthallen. Een duidelijke meerwaarde voor zowel het Rodenborch College als de gemeente, die de sporthallen ook kunnen verhuren aan derden. Beide hebben een NOC*NSF status zodat hier bijvoorbeeld ook basketbal op internationaal niveau gespeeld kan worden door de Heroes uit Den Bosch.” Voor Arie Huigen kwam het project in beeld rond de aanbesteding, eind 2020. Na de eerste ronde inschrijvers bleven er vijf van de zeventig aannemers over. “De prijs bleek doorslaggevend te zijn. De opdrachtgever was vooraf volledig transparant daarover.” Van Loon: “Er was geselecteerd op basis van prijs. Burgland Bouw was de laagste inschrijver en vond dus de gunning plaats.” Huigen: “Wij zijn dus bouwkundig hoofdaannemer. De installaties zijn gegund aan een nevenaannemer, Wsi. Burgland Bouw is hierbij Bouwen in Gelderland 19

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication