0

3e Jaargang • nr. 5 • juni 2022 Bouwen in Gelderland 05 Rodenborch College Rosmalen op tijd gereed en binnen budget Mens en milieu belangrijke pijlers bij nieuwbouw Winterswijks Contour covering technology Pagina 06 Nieuwbouw VMBO school Het Element Amersfoort in volle gang

In dit magazine Inhoudsopgave 06 16 05 32 05 Voorwoord: “Bedient Hugo de bühne?” Nieuwbouw VMBO school Het Element in Amersfoort 06 Het Element; een school die duidelijk afwijkt van de standaard 11 Onderwijsvisie leidend voor ontwerp Het Element 15 Column KienhuisHoving: “Mogen gemeenten bedingen dat eigen inwoners voorrang hebben bij koop van een woning? Nieuwbouw Rodenborch College Rosmalen 16 Rodenborch College op tijd gereed én binnen budget 24 Nieuwe brandwerende deuren voor Rodenborch College 26 Prominente rol Yield in project Rodenborch College 29 Mooie eerste samenwerking tussen Burgland Bouw en Van Lijssel 30 Column Danny van Hal: “Onze klanten en vaklieden staan samen op 1” Nieuwbouw Contour Covering Technology Winterswijk 32 Mens en milieu belangrijke pijlers bij nieuwbouw Contour Covering Technology B.V. Bouwen in Gelderland 03

4 Bouwen in Gelderland

Voorwoord Voorwoord Bedient Hugo de bühne? Jaarcongressen verzanden maar al te vaak in nietszeggende statements die na een aantal uren oeverloos heen-en-weer gekonkel uitmonden in een compromismoeras, waarna eenieder zich spoedt naar de bar om met drank en bitterballen nog even gezellig te netwerken. De vitamine r is niet zelden de voornaamste reden een dergelijk congres te bezoeken. Niets mis mee overigens. Maar voor interessante nieuwsfeiten is het veelal zoeken naar een speld in een hooiberg. Maar soms wordt zo’n bijeenkomst aangegrepen om de markt voor te bereiden op nieuwe trends en ontwikkelingen. Het jaarcongres van ULI Nederland, de vaderlandse tak van het mondiale Urban Land Institute, een non-profit organisatie op vestgoedgebied. Spreker was namelijk Marja Appelman, directeur Woningbouw op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zij blikte terug op het reilen en zeilen van de eerdere kabinetten Rutte en constateerde dat “het geven van Door: Gerard van Leeuwen ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// een aanwijzing of het nemen van een inpassingsbesluit niet de mores was van vorige kabinetten. Ook omdat je er bij gebrek aan heldere doelstellingen nat mee kon gaan bij de rechter.” Direct daarna merkte ze op dat het huidige kabinet Rutte IV wél heldere doelstelling hanteert, zoals het bouwen van honderdduizend woningen per jaar”. Ze vervolgde: “En we hebben een minister die zegt: ik geef een aanwijzing waar dat nodig is”, zegt Appelman. “De voorkeur is wel altijd dat lokale partijen er zelf uitkomen, want een beslissing van bovenaf geeft altijd veel getouwtrek.” Die laatste frase is zonder meer waar, maar de getoonde daadkracht is nieuw. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bevestigde die nieuwe houding met diverse interviews in landelijke media. Voorlopig duurt het nog een jaar voor de Nota Ruimtelijke Ordening zal verschijnen. Dezelfde De Jonge lanceerde ook het idee dat de vrije huursector aan banden zal worden gelegd. De ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Op de cover De nieuwbouw van VMBO school Het Element in Amersfoort is in volle gang. De oplevering staat gepland voor Q2 2023. Colofon Bouwen in Gelderland Uitgever: Bouwen in de regio v.o.f. Postadres: Postbus 204, 8600 AE Sneek Bezoekadres: Graaf Adolfstraat 36d, Sneek Tel.: (0515) 429 429 Web: www.bouweningelderland.nl E-mail: redactie@bouweningelderland.nl Redactie: Gerard van Leeuwen en Jolanda Groothuis Eindredactie: Joeri van Leeuwen Fotografie: Wim van ‘t Hoff (Eyemagic), Gerard Burgers Fotografie Accountmanagement: Digna Schoonen (06 - 442 099 10), Erik Kuipers (06 - 196 859 76) en Rob van Luit (06 - 184 483 55) Vormgeving & opmaak: Hannique de Jong Druk: Scholma Druk, Bedum Verspreiding: Post.nl Bouwen in Gelderland 05 vastgoedsector reageerde direct met de stelling dat voor beleggers, zoals pensioenfondsen, winst maken niet zomaar een verdienmodelletje is maar een voorwaarde om bijvoorbeeld te investeren in woningbouw. De pensionado’s willen immers geïndexeerd worden. Hoe het zal uitpakken weten we hoogstwaarschijnlijk omstreeks Prinsjesdag, maar het zal niet de eerste keer zijn dat de spierballentaal van Hugo de Jonge meer voor de bühne is dan dat het inhoudelijk en politiek gedekt wordt. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Nieuwbouw VMBO school Het Element / Amersfoort Tekst: Jolanda Groothuis / Foto’s: Rots Bouw ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Element; een school die duidelijk afwijkt van de standaard “De nieuwe school wordt duurzaam en energiezuinig.” 06 Bouwen in Gelderland

Rots Bouw uit Aalten startte vorig jaar oktober met de nieuwbouw van VMBO school Het Element in Amersfoort; een bijzonder schoolgebouw waarvan uit de verte al blijkt dat deze afwijkt van de standaard. HEVO Experts in Huisvesting en Vastgoed kreeg de taak om de risicodragende directievoering op zich te nemen en kende Rots Bouw, na aanbesteding, de opdracht toe. Volgens projectleider Erwin van Harxen is dit werk de bouworganisatie op het lijf geschreven: “We staan altijd open voor interessante projecten. Want, naast functionaliteit, onderscheidt deze school zich tevens door haar opvallende uitstraling.” Het Element krijgt een oppervlakte van ruim 11.000 m² en wordt gebouwd in drie bouwlagen. Voorheen was de school gehuisvest op twee locaties in Amersfoort. Deze twee locaties worden nu samengevoegd op één plek; Kaliumweg 2 waar straks plaats is voor negenhonderd leerlingen. De Stichting Meridiaan College en Meerwegen Scholengroep sloegen de handen ineen om samen de nieuwbouw van de school te verwezenlijken. Zij gaven HEVO de opdracht voor het opstellen van het Programma van Eisen en de Erwin van Harxen Europese architectenselectie. Tevens kreeg zij de opdracht voor de begeleiding van het volledige project voor de VO(voorlopig ontwerp) fase middels een bouwmanagementopgave en bij start DO-(definitief ontwerp) fase middels risicodragende directievoering. Tevens begeleidde zij de sloop van de bestaande school. Het ontwerp komt van de hand van De Zwarte Hond architectuur. Niet standaard Volgens Erwin van Harxen was Rots Bouw er veel aan gelegen om de nieuwbouw van de school te mogen verwezenlijken. En hoewel Amersfoort -met het oog op de afstand en daarmee de reistijden van de vaklieden- een eind uit de richting van de aannemer ligt, werd er niet getwijfeld om een Plan van Aanpak en referentielijst in te “We steken veel tijd en moeite in de onderlinge communicatie om het bouwproces zo soepel mogelijk te laten verlopen.” Bouwen in Gelderland 07

Nieuwbouw VMBO school Het Element / Amersfoort dienen. Erwin: “Vijf partijen kwamen door de eerste selectieronde. Vervolgens kreeg Rots Bouw na aanbesteding, op basis van bestek en prijsvorming, de opdracht toegekend. Daar waren we content mee, juist vanwege onze ervaring met de nieuwbouw van scholen, ook als deze afwijken van de standaard. Dat is in deze zeker het geval.” Voldoende differentiatie Het nieuwe schoolgebouw van Het Element dient volledig aan te sluiten op het onderwijsconcept van de school. Nu en in de toekomst. Erwin van Harxen: “Om dit te waarborgen wordt het gebouw flexibel, in die zin dat de gebouwdelen en ruimten multifunctioneel worden. De nadruk zal op functionaliteit gaan liggen; alle vierkante meters worden efficiënt en effectief ingezet om het onderwijs zo goed mogelijk te faciliteren. Door het ontwerp en indeling biedt het gebouw leerlingen de mogelijkheid om op hun eigen manier te leren. Er komt voldoende differentiatie in de leslokalen.” Gezondheidsrichtlijnen De nieuwe school wordt duurzaam en energiezuinig. Dat is bij projecten van HEVO vanzelfsprekend. Een gezond en comfortabel binnenklimaat en het gebruik van robuuste, duurzame materialen zijn hierin essentieel. Erwin van Harxen: “Dit wordt gerealiseerd door de juiste combinatie van schiloptimalisatie en een kloppend klimaatconcept. Het Element wordt een Bijna Energie-Neutraal Gebouw (BENG) en derhalve niet aangesloten op het gasnet. Warmte en koeling verlopen via grote warmtewisselaars en het dak onderwerpt zich straks aan zonnepanelen en luchtbehandelingskanalen. Het hele gebouw voldoet tevens aan de gezondheidsrichtlijnen van de overheid, inclusief de COVID-19maatstaven. Het ontwerp is dus flexibel en toekomstbestendig. Zo kunnen muren er eenvoudig tussenuit gehaald worden en worden de trappen strategisch geplaatst. Wanneer er bijvoorbeeld op termijn een clubhuis bij moet komen, kan de hele setting eenvoudig aangepast worden. En mocht men over tien jaar de zaak helemaal willen herinrichten, dan kan dat ook.” Apart aanbesteed Verstappen van Amelsfoort uit Nuland en Bectro Installatietechniek uit Amersfoort zijn respectievelijk verantwoordelijk voor de W- en E-installaties; twee partijen waar Rots Bouw niet eerder mee samenwerkte. Erwin: “De installatiewerkzaamheden zijn door HEVO apart aanbesteed, deze zijn niet meegenomen in onze opdracht. Met onderaannemers waar je geen ervaring mee hebt is het altijd even aftasten hoe de zaken het beste gecoördineerd kunnen worden. Dat verloopt tot dusver goed.” Tijd en energie Hij vervolgt: “Elke aannemer kampt momenteel met de nodige problemen in de markt. Stagnatie in levertijden is voor iedereen vervelend, ook voor de nevenaannemer. We doen hard ons best om hier zo goed mogelijk op te anticiperen en zoeken voortdurend naar gezamenlijke oplossingen om de achterstanden in te lopen. Dat kost tijd en energie. 08 Bouwen in Gelderland impressie van de bouw...

Gelukkig heeft iedereen hetzelfde probleem en daarmee het gezamenlijke belang om oplossingsgericht te denken. De meeste gesprekken gaan over planning en leveringen. Tevens moeten de prijsstijgingen waarmee we om de oren worden gegooid niet onderschat worden. Ik ben inmiddels 23 jaar werkzaam voor Rots Bouw, maar ik kan me niet herinneren dat contracten werden open gebroken omdat gemaakte prijsafspraken eenvoudigweg niet nagekomen kunnen worden. We realiseren op de bouw. De projectleider verwacht dat dit er tijdens de piek circa honderd zullen zijn. Erwin: “Vorig jaar oktober zijn we gestart met heien, dat was wat later dan gepland in verband met stagnatie in de levering van de heipalen. Eigenlijk liepen we toen al achter de feiten aan. De oplevering staat in het tweede kwartaal van 2023 gepland. Ik verwacht dat we deze na kunnen streven en dat heeft mede te maken met een uitgekiend plan dat we samen met HEVO hebben opgesteld. Een juiste onderlinge communicatie is dikwijls de sleutel tot succes. En daarvoor zetten we alle zeilen bij.” “Als je deuren dichtgooit is het einde zoek.” ons terdege dat onze leveranciers hier ook machteloos tegenover staan en zullen dan ook nooit deuren dichtgooien, anders is het einde zoek. Maar, dat we continu voor verassingen komen te staan, is een feit. Daarom is het van belang goed te blijven communiceren met alle betrokken partijen. Dat doen we geregeld, ook op informele wijze, door bijvoorbeeld met elkaar te gaan eten. Het is een goed recept om de druk enigszins van de ketel af te krijgen.” Sleutel tot succes Ten tijde van het interview (begin juni) worden de dakvloerplaten gelegd en zijn er, inclusief onderaannemers, rond de veertig vaklieden werkzaam /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Rots Bouw realiseerde eerder de nieuwbouw van: • Gymnasion Noord te Nijmegen (2016-2017; 18.300m2BVO; UAV) • De Vosheuvel te Amersfoort (2018-2019; 6.310m2BVO; UAV-gc) • De Passie te Utrecht (2018-2020; 6.410m2BVO; UAv-gc) • Campus VMBO ’t Rijks en Jorismavo te Nijmegen (2019-2020; 11.400m2BVO; UAV) • VSO Attendiz in Hengelo (2021-2022; 3.092m2BVO; UAV) • Nutsschool in Oldenzaal (2020; 2.051m2BVO; UAV) • Verbouw van Sportcampus in Utrecht (2020-2021; 17.308m2BVO; UAV) • Verbouw van Dulon College in Ede (2022-2023; 14.826 m2BVO; UAV) Bouwen in Gelderland 09

10 Bouwen in Gelderland

Nieuwbouw VMBO school Het Element / Amersfoort Tekst en artist impressions: De Zwarte Hond ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Onderwijsvisie leidend voor het ontwerp Het Element De nieuwe school kenmerkt zich door ‘clubhuizen’ die onderling met elkaar verbonden zijn. Zo ontstaat een kleinschalig gevoel in een grote school, waarbij iedereen vanuit het hart met elkaar verbonden blijft. En ook de omgeving doet mee. Bouwen in Gelderland 11

Nieuwbouw VMBO school Het Element / Amersfoort Stichting Meridiaan College en Meerwegen Scholengroep realiseren samen de nieuwbouw voor Het Element aan de Kaliumweg in Amersfoort. “De Zwarte Hond heeft een stoer gebouw ontworpen, maar met focus op kleinschaligheid en rust.” Het Element is een school met twee leerwegen (basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg) en telt ongeveer 900 leerlingen. Het Element biedt vmbo-onderwijs op verschillende niveaus en door middel van zogenaamde ‘clubhuizen’: Techniek (PIE, BWI en M&T), Economie (E&O, HBR en D&P), Zorg en Welzijn, Brugklas. Het Taalcentrum verzorgt het eerste opvangonderwijs voor anderstalige kinderen tussen de 12 en 17 jaar. Ieder profiel heeft zijn eigen ‘clubhuis’. Door de grootte van de school is er juist nagedacht over een ontwerp dat een passende ruimtelijke beleving biedt aan de leerlingen van dit onderwijs. De Zwarte Hond heeft een stoer gebouw ontworpen, maar met focus op kleinschaligheid en rust. In de nieuwbouw van Het Element worden twee scholen, drie sportzalen, een dojo en een taalcentrum samengevoegd. Onderwijsvisie leidend voor ontwerp De nieuwbouw ligt midden in het Industriekwartier, een industriegebied. Het oude pand aan de Kaliumweg was verouderd en voldeed niet meer aan de onderwijsvisie. Voor de school ligt een mooi groen 12 Bouwen in Gelderland

veld, maar de omgeving wordt gedomineerd door druk verkeer, waardoor het oude gebouw naar binnen gericht was. Projectarchitect André van der Slik van De Zwarte Hond: “De onderwijsvisie was uitgangspunt voor het ontwerp. De uitdaging lag in het maken van een gezonde, veilige en groene omgeving in het industriegebied. Daarom hebben we de opgave stedenbouwkundig wat breder ingestoken, zodat we ook de buitenruimte en de openbare ruimte om het gebouw heen beter laten aansluiten op de school. Door de tussengelegen weg te veranderen in een langzaamverkeerroute, loopt het veld over in het schoolterrein. Deze voorzone loopt via de entree rechtstreeks het gebouw in en voert naar een groen dakterras. Het ontwerp is opgebouwd rondom een generiek kolomgrid, dat flexibiliteit in de toekomst garandeert.” “Vanuit het hart gaat een trap naar boven tot het dakterras, waar zich een moestuin bevindt.” Centraal hart Door te kiezen voor een compact volume is er een extra groene buitenruimte, korte looplijnen en een levendig centraal hart waar de clubhuizen op uitkomen. Het restaurant van de school grenst aan dit veld om voorbijgangers te stimuleren om binnen te lopen. De uitnodigende entree aan het veld voert bezoekers door het centrale hart naar een groen en intiem dakterras. De clubhuizen hebben elk een eigen trappenhuis, zodat de verkeerstromen gescheiden kunnen worden en het gebouw een rustige leeromgeving vormt. In de onderwijsvisie van Het Element ligt de focus op de beroepspraktijk, keuzevrijheid en kleinschaligheid. De clubhuizen vormen de basis van het gebouw. In het ontwerp hebben de clubhuizen een verticale structuur. Ze liggen boven elkaar en zijn met trappenhuizen aan elkaar verbonden. In ieder clubhuis komen kluisjes voor de ‘bewoners’ en per clubhuis is er een leerplein, een praktijkruimte en zijn er leslokalen. Ook de ruimten voor de Algemeen Vormend Onderwijsvakken liggen binnen het eigen clubhuis. Hierdoor sluiten deze vakken zowel ruimtelijk als onderwijskundig naadloos op elkaar aan. Het gebouw heeft een groot atrium als centrale hal met diverse niveaus en verbindingen naar de trappenhuizen. In de algemene ruimten worden terrassen gerealiseerd, zodat leerlingen in clubjes apart kunnen zitten. Leerlingen zitten echt in aparte clubhuizen bij elkaar, waardoor een kleinschalig gevoel ontstaat. De leerlingen komen in hun eigen clubhuis altijd met de praktijk in aanraking. Kleinschaligheid Het gebouw is opgetild met een horecaterras dat doorloopt naar de oefenkeukens. Zo is vanaf de straat zichtbaar dat er een praktijkschool zit. In de gevel zijn de ambachten zichtbaar. In het hart zijn bijzondere functies ondergebracht, zoals een 3D printlab. Vanuit het hart gaat een trap naar boven tot het dakterras, waar zich een moestuin bevindt, die aan de binasvakken gekoppeld is. Het hart heeft sheddaken met daglicht uit het noorden. Het is een betonconstructie met houten trappen en houten sheddaken en veel akoestische voorzieningen in de plafonds. Op de begane grond is meer geluid toegestaan en hoe verder je naar boven gaat; hoe rustiger het wordt. Elk clubhuis heeft een eigen identiteit herkenbaar door kleuraccenten en wordt aangeduid met neonletters zoals een café. Ook is er een herkenbare receptie en met een herkenbare toegang tot zorg en welzijn. In het trappenhuis zijn gedichten aangebracht. Taal is vaak een aandachtspunt bij dit Bouwen in Gelderland 13

Nieuwbouw VMBO school Het Element / Amersfoort type onderwijs. Daarom worden de leerlingen getriggerd door korte teksten met een twist. Alles wat je moet leren draait om de taal. Daarnaast zijn op ieder gevelvlak een ambacht zichtbaar vertaald in metselwerk. Op die manier is het gebouw drager van de techniek. Duurzaam gebouw De nieuwe school wordt duurzaam en bijna energieneutraal gebouwd, volgens de BENGrichtlijnen. Het nieuwe schoolgebouw wordt niet aangesloten op het gasnet. Warmte en koeling gaan via grote warmtewisselaars en het dak ligt straks vol met zonnepanelen en luchtbehandelingskanalen. Het ontwerp is dus flexibel, duurzaam en toekomstbestendig. Zo kunnen muren er eenvoudig tussenuit gehaald worden en zijn de trappen strategisch geplaatst. Als er bijvoorbeeld een extra clubhuis bijkomt, kan alles aangepast worden. Het ontwerp is inmiddels uitgewerkt tot een bestek de Europese aanbesteding inmiddels afgerond en de bouw is gestart. De nieuwe huisvesting wordt rond februari 2023 opgeleverd. hard ons best om hier zo goed mogelijk op te anticiperen en zoeken voortdurend naar gezamenlijke oplossingen om de achterstanden in te lopen. Dat kost tijd en energie. Projectgegevens: Project: Nieuwbouw Het Element Amersfoort Opdrachtgever: Stichting Meridiaan College Architect: De Zwarte Hond Adviseur: HEVO Aannemer: Rots Bouw Omvang: 11.000 m² Ingebruikname: Februari 2023 Kijk voor meer informatie op www.dezwartehond.nl. 14 Bouwen in Gelderland

KienhuisHoving informeert Mogen gemeenten bedingen dat eigen inwoners voorrang hebben bij koop van een woning? Door schaarste op de woningmarkt bestaat bij veel gemeenten de behoefte om koopwoningen toe te wijzen aan gegadigden met een regionale binding. Aangezien gemeenten in hun huisvestingsverordening (nog) geen regels voor toewijzing van koopwoningen mogen opnemen, is de vraag of een gemeente dit mag regelen via een anterieure overeenkomst. Het Hof Arnhem-Leeuwarden (10 mei 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:3698) heeft zich onlangs uitgelaten over deze vraag. Casus De gemeente Lansingerland heeft met een ontwikkelaar een anterieure overeenkomst gesloten, waarin onder meer is vastgelegd dat tenminste veertien starterswoningen moeten worden gerealiseerd. In een bijlage bij de overeenkomst zijn criteria opgenomen voor toedeling van deze woningen, namelijk bij voorkeur aan kandidaten met een binding met de gemeente. Na oplevering van de woningen ontstond tussen partijen een geschil over de uitvoering van deze regeling. Beoordeling Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in een kort geding dat de gemeente de criteria voor toedeling van de woningen bij voorkeur aan kandidaten met een binding met de gemeente, niet kan opleggen via een anterieure overeenkomst. De wetgever heeft namelijk met de Huisvestingswet 2014 zen voor een uitputtende publiekrechtelijke regeling. De consequentie is dat de gemeente voor koopwoningen geen contractuele afspraak omtrent toedeling mag maken en een dergelijke afspraak dus evenmin kan afdwingen. Toelichting Op grond van de Huisvestingswet 2014 mag een gemeenteraad uitsluitend bij verordening regels geven met betrekking tot het in gebruik nemen of geven van woonruimte en wijzigingen in de bestaande woonruimtevoorraad. Deze regels mogen geen betrekking hebben op koopwoningen (met uitzondering van de Waddeneilanden). Verder staat in de Huisvestingswet 2014 dat de gemeenteraad in de huisvestingsverordening in bepaalde gevallen kan bepalen dat bij verlening van huisvestingsvergunningen voorrang wordt gegeven aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan de woningmarktregio of de gemeente. Het is niet toegestaan dat een gemeente via een (anterieure) overeenkomst Deze column is geschreven door: Marianne ten Feld, advocaat bouwrecht en aanbestedingsrecht. Haar e-mailadres is marianne.tenfeld@kienhuishoving.nl, haar telefoonnummer is 088 - 480 40 69. 21 afspraken maakt die de werking van de Huisvestingswet 2014 doorkruisen, zoals afspraken over de verdeling van koopwoningen. Daarnaast kan een dergelijke regeling ook een schending opleveren van het vrij verkeer van personen op basis van het VWEU, van de grondrechten uit het EVRM en het vrij verkeer van vestiging uit het IVBPR. Wijziging Huisvestingswet 2014 Momenteel ligt er een wetsvoorstel voor advies bij de Raad van State voor wijziging van de Huisvestingswet 2014. Gemeenten krijgen met dit wetsvoorstel meer ruimte om huurwoningen én sociale koopwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners of aan mensen die een vitaal beroep hebben. Dit moet worden geregeld in de huisvestingsverordening. Het is ook na deze wijziging niet toegestaan om op andere wijze, zoals in een anterieure overeenkomst, aanvullende of afwijkende afspraken te maken over toewijzing van koopwoningen.

Nieuwbouw Rodenborch College / Rosmalen Tekst: Gerard van Leeuwen / Foto’s: Burgland Bouw / Artist impressions: RoosRos Architecten ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Rodenborch College op tijd gereed én binnen budget 16 Bouwen in Gelderland

De nieuwbouw van het nieuwe Rodenborch College in Rosmalen zit duidelijk in de afbouwfase als de redactie een bezoek brengt aan de bouwplaats aan de Groote Vlietlaan. Tientallen vakmensen zijn druk met het zetten van de laatste puntjes op de “i” en met het grond- en bestratingswerk. Werkvoorbereider Arie Huigen van bouwkundig hoofdaannemer Burgland Bouw uit Dodewaard en adviseur Leon van Loon van het Rodenborch College durven al terug te blikken en tonen zich tevreden over zowel het eindresultaat als het proces dat daaraan vooraf ging. Leon van Loon Arie Huigen Leon van Loon had zijn sporen al ruimschoots verdiend toen hij aan zijn laatste klus als bouwadviseur begon. Na de realisatie gaat hij met pensioen. “In mijn functie als facilitair manager en bouwadviseur heb ik meerdere scholen gebouwd in de omgeving van Bergen op Zoom. Dat was ook scholenvereniging OMO (Ons Middelbaar Onderwijs, red,) ter ore gekomen en zo hebben ze mij vervolgens benaderd deze opdracht te begeleiden. Ik zag dit project als een mooie uitdaging om mijn laatste klus te realiseren. Daar heb ik geen spijt van gekregen. Het was een prachtig traject waarover ik ook zelf het gevoel heb van meerwaarde te zijn geweest voor de school.” Voor Arie Huigen (25) was de uitdaging niet minder groot. “Na eerst werkzaam geweest te zijn bij een bouwbedrijf in mijn woonplaats Leerdam kreeg ik ruim drie jaar geleden het gevoel toe te zijn aan het grotere werk. Bij Burgland Bouw werd ik op mijn wenken bediend! Voor Burgland Bouw is dit de grootste school in de historie en dat zegt wel iets, want we realiseren er gemiddeld vier, vijf per jaar.” Ondanks het feit dat Van Loon niet betrokken was bij de prilste planvorming van de nieuwbouw, waaronder de locatiekeuze, stond de nut en noodzaak wel vast. “De huidige school, die overigens op een steenworp afstand is gesitueerd, Bouwen in Gelderland 17

Allround vakmanschap in hout voor uw prefab elementen en kozijnen Rijssen (Kozijnen) T 0548 - 512 123 Holten (Prefab) T 0548 - 201 045 www.timmerfabriekterharmsel.nl 18 Bouwen in Gelderland

Nieuwbouw Rodenborch College / Rosmalen “De ruwbouw ging echt als een speer. De gevel was één van de meest uitdagende onderdelen.” is gefaseerd uitgebreid. Het oudste deel stamt uit de zestiger jaren en daarna zijn er diverse uitbreidingen geweest. We zijn echt uit het jasje gegroeid. We gebruiken nu tien noodlokalen om iedereen te kunnen herbergen. Toen ik startte was het Programma van Eisen grotendeels geschreven maar nog niet definitief. Vanuit mijn expertise heb ik een aantal aandachtspunten toegevoegd, zoals groene lokalen en hebben we nog een ventilatieslag gemaakt. We zitten nu op 1100 ppm (CO2 gehalte, red.) en dat is meer dan acceptabel qua binnenklimaat. Ook hebben we nog intensief overleg gehad met de gemeente, wat onder meer geresulteerd heeft in het inwisselen van drie gymzalen voor twee sporthallen. Een duidelijke meerwaarde voor zowel het Rodenborch College als de gemeente, die de sporthallen ook kunnen verhuren aan derden. Beide hebben een NOC*NSF status zodat hier bijvoorbeeld ook basketbal op internationaal niveau gespeeld kan worden door de Heroes uit Den Bosch.” Voor Arie Huigen kwam het project in beeld rond de aanbesteding, eind 2020. Na de eerste ronde inschrijvers bleven er vijf van de zeventig aannemers over. “De prijs bleek doorslaggevend te zijn. De opdrachtgever was vooraf volledig transparant daarover.” Van Loon: “Er was geselecteerd op basis van prijs. Burgland Bouw was de laagste inschrijver en vond dus de gunning plaats.” Huigen: “Wij zijn dus bouwkundig hoofdaannemer. De installaties zijn gegund aan een nevenaannemer, Wsi. Burgland Bouw is hierbij Bouwen in Gelderland 19

Nieuwbouw Rodenborch College / Rosmalen een impressie van de bouw... had gegeven, zijn we in maart gestart met het heiwerk. We hebben echt met alle betrokken partijen meters kunnen maken in het voorjaar. De ruwbouw ging echt als een speer. De gevel was één van de meest uitdagende onderdelen. Veel maatwerk en de nodige leveringsperikelen. Voor de bouwvak was het casco gereed en waren de contouren al goed zichtbaar. We hebben de opdracht gefaseerd benaderd. Daarmee konden we ook het tempo in de afbouwfase goed vasthouden. Natuurlijk heb je in deze tijd te maken met de moeilijke verkrijgbaarheid van bepaalde bouwmaterialen, maar in grote lijnen hebben we met de nodige aanpassingen en prioriteringen op een zeer acceptabele wijze handen en voeten gegeven. Zowel de leveranciers als onderaannemers verdienen wat dat betreft een groot compliment. Het is een plaatje. De gevel met ingebouwde verlichting… het is prachtig.” verantwoordelijk voor de projectcoördinatie. Voor ons was het een eerste kennismaking met hen en die is goed bevallen. Het beslissingsproces verliep snel. Medio december werden de prijsopgaves ingediend en al op de vrijdag voor kerst kregen we informeel het groene licht. Direct na de kerstvakantie hebben we alles in gang gezet. We hebben onze ruwbouwpartners bij elkaar geroepen en de planning besproken. Toen één en ander was vastgelegd en iedereen zijn commitment Duurzaam en kwalitatief hoogstaand Gevraagd naar een typering van het gebouw zijn zowel Huigen als Van Loon eensgezind. “Kwalitatief hoogstaand en duurzaam.” Van Loon: “We hebben hier straks een prachtig, duurzaam gebouw Bouwen in Gelderland 21

Nieuwbouw Rodenborch College / Rosmalen “De duurzaamheid zie je op vele manieren terug.” gerealiseerd waarmee het Rodenborch College decennia vooruit kan. We zijn een LOOT school (Landelijke Organisatie Onderwijs & Topsport, red.) en bieden een breed pakket aan. Leerlingen met een topsportstatus worden hier extra begeleid en ook stoppen we veel energie in muziek en cultuur. Daarnaast hebben we een Technasium afdeling. Dat zie je ook in het gebouw terug. Zo is het atrium de eyecatcher van de school. Vanuit hier kun je alle vleugels van de school. Het atrium krijgt ook podiumfaciliteiten en er zijn bijvoorbeeld ook specifieke klaslokalen 22 Bouwen in Gelderland voor muziek.” Huigen vult aan: “Dat zie je ook terug in bouwkundige aspecten. De grote diversiteit zie je ook terug in het gebouw. Daar zitten betonelementen in, maar bijvoorbeeld ook staal, hout en aluminium. Persoonlijk vind ik dat erg mooi. De sporthallen kunnen beide opgedeeld worden in drie segmenten waardoor er zes klassen tegelijk bewegingsonderwijs kunnen hebben. De muzieklokalen krijgen een passende akoestiek. De vloeren en plafonds zijn speciaal en de wanden hebben maar liefst vier gipslagen. De duurzaamheid zie je op vele manieren terug. Het gebouw wordt BENG opgeleverd. We werken met warmtepompen, op de daken zitten zonnepanelen, maar je ziet het ook terug in specifieke oplossingen. We werken met Storax panelen in de lokalen tot een hoogte van 1 meter veertig. Qua vandalismebestrijding een perfect product. Met stiften op de muren schrijven kan helaas nog steeds, maar is relatief eenvoudig te reinigen.” Van Loon: “Vermeldenswaard is, is dat er ook, waar mogelijk, circulair gedacht is. Een fors aantal lockers nemen we

mee uit de oude vestiging en hetzelfde geldt voor ander meubilair. De inrichting die we niet meenemen zal worden hergebruikt in een van de andere vestigingen van OMO. Een deel van het nieuwe meubilair is gemaakt door mensen met een GGZachtergrond. Een soort social return. Het was mooi om te zien dat sommige medewerkers afscheid namen van het meubilair met een kus en de wens opeen mooie toekomst in de school. Dat zijn mooie momenten.” “We hebben hier straks een prachtig, duurzaam gebouw gerealiseerd waarmee het Rodenborch College decennia vooruit kan.” Positieve reacties De eerste reacties van medewerkers, leerlingen en andere betrokkenen druppelen inmiddels binnen en zijn unaniem positief. Huigen: “Wij zijn erg content met de realisatie. We leveren binnen budget en zelfs iets eerder op. Dat is uitzonderlijk in de huidige marktomstandigheden. Nee, we blikken tevreden terug.” Van Loon: “De leerlingen hebben hier en daar al een kijkje kunnen nemen. Sommige leerlingen hebben zelfs een bezoekje gebracht aan leveranciers. Ze gaan er straks stappen op vooruit. De docenten en overige medewerkers zijn in overgrote meerderheid positief. Er zijn natuurlijk altijd een paar die van nature wat afwachtender zijn en het eerst allemaal willen ervaren. OMO kan in ieder geval blij zijn met het resultaat. Op tijd en binnen budget. We zijn inmiddels begonnen met de gefaseerde inrichting. Ik heb me laten vertellen dat dit de eerste keer is dat dit gezegd kan worden. Mooi dat we daar met zijn allen een mooie bijdrage aan hebben geleverd.” “Duurzaam en kwalitatief hoogstaand.” Bouwen in Gelderland 23

Nieuwbouw Rodenborch College / Rosmalen Tekst: Gerard van Leeuwen ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Nieuwe brandwerende deuren voor Rodenborch College Rollecate: maatwerk voor een passende prijs “Een project waar ik persoonlijk echt enthousiast van word en een eindresultaat dat tot stand gekomen is door een goede samenwerking met Burgland Bouw”. Aan het woord is commercieel technisch adviseur Herwin Talen van Rollecate. Het Staphorster bedrijf leverde de stalen binnenpuien, dubbele brandwerende wisseldeuren en geluidswerende puien. Rollecate, specialist in aluminium en stalen gevels en geveldelen, met vestigingen in Staphorst, Dordrecht en Wormer, biedt een werkkring aan circa vierhonderd medewerkers. Het bedrijf houdt zich met name bezig met geveltechniek in de 24 Bouwen in Gelderland breedste zin van het woord, maar men produceert eveneens (binnen)puien, deuren en kozijnen. De staalproducten worden exclusief gefabriceerd in een eigen fabriek in Hongarije. Herwin Talen: “In Rosmalen lag het accent op binnenpuien en dubbele brandwerende deuren. We werden door Burgland Bouw gevraagd mee te denken en een offerte te maken. Voor ons was het alweer een tijdje geleden dat we met Burgland Bouw hadden samengewerkt en vandaar dat we er echt tijd

en energie in hebben gestoken de aanbesteding gegund te krijgen. Het past ook uitstekend in onze bedrijfsfilosofie van partnering. Kort samengevat: het met elkaar zoeken naar praktijkgerichte technisch uitvoerbare en functionerende oplossingen; het maken van maatwerk tegen een passende prijs. Die aspecten vielen in deze opdracht precies op hun plaats.” Primeur Het plaatsen van de dubbele brandwerende deuren bij de gangen kende voor Rollecate een primeur. Herwin Talen: “We hebben een nieuw ontwikkeld systeem voor het eerst toegepast. Het betreft een brandwerende deur met een EW 60 brandwerende eis. Op zich is dat niet nieuw, maar dat geldt wel voor de sluitwerkloze uitvoering. Normaal gesproken plaatsen we de deuren met een opbouw kleefmagneet die op haar beurt weer in verbinding staat met een brandmeldingssysteem. “Het heeft de nodige energie gekost, maar we zijn er met Burgland Bouw goed uitgekomen.” Nu is dit systeem als het ware geïntegreerd in de dranger. Het is een product dat door producent Geze is geïntroduceerd. Tijdens de lessen gaan de deuren automatisch dicht. Het werken met een kleefmagneet is relatief prijzig. Het was wel een aandachtspunt voor zowel Burgland Bouw als ons. Enerzijds heb je de praktische werking en uitvoering, en anderzijds wil je de esthetische uitgangspunten van de architect respecteren. Het heeft best wel de nodige energie gekost, maar we zijn daar met Burgland Bouw goed uitgekomen. Ik word enthousiast als ik over het Rodenborch College praat. De stalen puien van Rollecate komen mooi tot uiting. Stalen puien zie je steeds vaker in het kader van de nagestreefde transparantie door architecten. Dat beperkt zich overigens niet tot de onderwijssector. Je ziet het ook onder andere terug in de zorg, het bedrijfsleven en de laatste tijd is het ook weer helemaal terug in de luxere woningbouw. Je kunt geen meubelboulevard meer vinden zonder vloer met visgraatmotief en stalen puien. Een andere ontwikkeling is dat het staal in de puien steeds smaller wordt.” Grillige markt De markt wordt door Herwin Talen omschreven als onvoorspelbaar en grillig. “Eind vorig jaar dacht ik dat we naar een situatie van stabilisering zouden gaan. We zien dat dit nu nog niet in elk marksegment het geval is. Dan heb ik het niet alleen over de prijsniveaus maar ook over leveringsbetrouwbaarheid. Door de onrust in de markt zien we de levertijden oplopen. En ook wij kunnen niet in een Bouwen in Gelderland 25 glazen bol kijken en voorspellen hoe de ontwikkelingen zullen zijn. Qua werkvoorraad kunnen we momenteel een jaar vooruit kijken. Er staan een paar mooie projecten op stapel. Kortgeleden zijn we bijvoorbeeld gestart met het leveren van puien bestemd voor de bouw van vijfhonderd woningen in de Weezenlanden- Noord in Zwolle die gerealiseerd worden door Nijhuis Bouw.” “Project Rodenborch College past uitstekend in onze bedrijfsfilosofie van partnering.”

Nieuwbouw Rodenborch College / Rosmalen Tekst: Gerard van Leeuwen ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Prominente rol Yield in project Rodenborch College Sfeerproeven ... In augustus betrekt het Rodenborch College samen met het Jeroen Bosch College een nieuw gebouw in de wijk de Groote Wielen. Een gezonde en toekomstgerichte school voor circa 2300 leerlingen en twee volwaardige sporthallen met een foyer. Yield werd gevraagd een ontwerp te maken voor de personeelskamer. Het Rodenborch College wordt ingebed in het groen. Op het plein zijn mooie verblijfsplekken ontworpen die uitnodigen tot ontmoeting. Dat is precies wat Yield ook binnen wil creëren. Een gesprek met directeur-eigenaar René Luiten en uitvoerend interieurarchitect Annette Verboom van het in Moordrecht gevestigde bureau. Het project kwam in beeld door een aanvraag van opdrachtgever onderwijsstichting O.M.O. (Ons Middelbaar Onderwijs). René Luiten: “Ik heb in een verleden eens samengewerkt met Leon van Loon en die vond het, samen met Roland Littooij, passend om 26 Bouwen in Gelderland ons uit te nodigen voor een gesprek. Vervolgens zijn we in gesprek gegaan met Roos Ros, de architect van het Rodenborch College. Gebouw en interieur moeten op elkaar aansluiten, harmoniëren. Voor ons is dat een esthetisch criterium. De opdracht is voor ons in feite opgedeeld in twee onderdelen. Eén rechtstreeks voor de opdrachtgever, waartoe onder andere de personeelskamer hoort en een deel dat via Burgland Bouw toebedeeld is. Dan heb je het bijvoorbeeld over

kastenwanden, lockerombouwen, tassenrekken en tafels en nog enkele onderdelen.” Annette Verboom is enthousiast over de nieuwe personeelskamer. “Het klopt gewoon allemaal. De school wist van tevoren heel goed wat ze wilden en vooral wat ze niet wilden. Dat hebben we ze goed mogelijk vertaald. Voor ons is het een groot voordeel als de opdrachtgever een vastomlijnd idee heeft. Dat maak je niet altijd mee. En van die uitgangspunten was dat de binnen- en buiten vloeien zoveel mogelijk in elkaar over moesten vloeien. Huiselijk, gevarieerd, licht, groen, fris, inspirerend en gezond. Dat zijn de kernwoorden van de personeelskamer. Warme en zachte materialen, aangevuld met fris wit en hout. “Karpetten, kamerplanten en sfeerverlichting zorgen voor de huiselijke sfeer.” Gevarieerd & gezellig Een andere boodschap was dat er een duidelijke scheiding moest zijn tussen werken en pauzeren. De personeelskamer moet daarom een gezellige ruimte zijn, met een huiselijke uitstraling. Hier wordt niet gewerkt. Er is een centrale pantry met eiland. Het eiland dient als een soort buffet waar de docenten koffie kunnen pakken of eten kunnen bereiden. Hier kan variërend “Het klopt gewoon allemaal. De school wist van tevoren heel goed wat ze wilden en vooral wat ze niet wilden.” hoog en laag worden gezeten aan hoge en lage tafels, op fauteuils en loungebanken. Karpetten, kamerplanten en sfeerverlichting zorgen voor de huiselijke sfeer.” Maatwerk & meubilair Voor het interieur van de personeelskamer heeft Yield veel gebruik gemaakt van maatwerk. Annette Verboom: “De ruimte is zo ingericht dat deze voldoet aan de wensen van de opdrachtgever én past bij de architectuur. De architect heeft gebruik gemaakt van rondingen in de wanden, dat zie je terug in het meubilair. Bijvoorbeeld in de langwerpige tafelbladen met ronde hoeken, in een decor dat past bij de uitstraling van de ruimte. Ook de elegante en moderne hanglampen Cone van Puik passen naadloos in het ontwerp. Voor het meubilair hebben wij samengewerkt met o.a. Enea, FP Collection en Satelliet. Dit vanwege de vele mogelijkheden, sfeervolle uitstraling en stevige kwaliteit voor projectmatig gebruik. Achter de pantry bevindt zich een ruimte voor garderobe en lockers. Zo heb je je jas altijd bij de hand, wel zo handig.” Belangrijk Circa tachtig procent van de omzet van Yield wordt gegenereerd in de educatieve sector. René Luiten: “Een project als het Rodenborch College behoort tot onze grotere projecten. We houden ons ook bezig met het primair onderwijs en MBO en dat heb je het over een andere omvang. Naast onderwijsinstellingen, bedienen we ook het bedrijfsleven en dan met name kantoren, en een heel klein percentage is afkomstig uit de horeca. Een relatief jonge tak van Yield is dat we ons richten op interactief onderwijs op afstand. Onder de naam YOUConnect koppel je een docent die fysiek aanwezig is in het klaslokaal met studenten. Met ons systeem is het zelfs mogelijk meerdere klassen te bedienen op deze wijze. Het is een professioneel systeem en is dus niet vergelijkbaar met een docent die vanuit huis met een schreeuwerige papegaai op de achtergrond les tracht te geven. Integendeel, studenten ervaren het alsof je in het lokaal zit! Het systeem is niet ontwikkeld voor de coronaperiode,[maar om het tekort aan docenten binnen het onderwijs op te vangen] maar die heeft uiteraard wel als een katalysator in de uitrol van YOUConnect.” Al met al ziet de toekomst voor Yield er prima uit volgens René Luiten. “Het is duidelijk dat er fors geïnvesteerd wordt in het onderwijs. Dit jaar zitten we nagenoeg vol en ook in 2023 loopt de planning al redelijk vol. We zijn voornamelijk actief in Zuid-Holland en Brabant.” Bouwen in Gelderland 27

28 Bouwen in Gelderland

Advertorial Nieuwbouw Rodenborch College / Rosmalen Mooie eerste samenwerking tussen Burgland Bouw en Van Lijssel Dankzij de nieuwbouw van het Rodenborch College in Rosmalen is een mooie eerste samenwerking tot stand gekomen tussen Burgland Bouw en Van Lijssel ’s-Hertogenbosch. Van Lijssel heeft als lokale partner de riolering en het grondwerk voor dit project voorbereid en uitgevoerd. Van Lijssel ’s-Hertogenbosch is een middelgrote onderneming gespecialiseerd in transport- en infrawerkzaamheden, inmiddels bijna 70 jaar. In deze periode is Van Lijssel uitgegroeid tot een landelijk opererende onderneming en heeft de volgende specialiteiten in eigen huis: transport van asfalt & bouw- en grondstoffen, uitvoeren van infrastructurele werkzaamheden, rioleringswerkzaamheden, bodemsaneringen, alsmede handel in bouw- en grondstoffen en op- en overslag faciliteiten. Van Lijssel is gevestigd te ’s-Hertogenbosch op een strategische A-locatie langs de A59 en direct aan het water. Vanuit deze locatie worden de dagelijkse werkzaamheden gecoördineerd en aangestuurd. Op deze locatie is tevens dochteronderneming Van Lijssel Grondstoffen gevestigd. Zij heeft de beschikking over een op- en overslagterrein van ca. 25.000 m² en 200 m¹ laad- en loskade, van waaruit de recycling en handel van los gestorte bouw- en grondstoffen plaatsvindt. Van Lijssel ’s-Hertogenbosch streeft naar een duurzame samenwerking met en voor haar opdrachtgevers, door inzet van modern (elektrisch) materieel en de nodige certificeringen. Voor meer info: www.vanlijssel.nl en www.vlgrondstoffen.nl Bouwen in Gelderland 29

Onze klanten en vaklieden Bij Haldu Groep staat de klant op één. Uiteraard! Maar misschien nóg wel meer aandacht geven we aan onze trouwe vaklieden. Ongeacht of deze nu uit Nederland komen of uit het buitenland. Die aandacht voor onze vakmensen komt niet alleen henzelf ten goede, maar al snel ook onze klanten. Dus, in feite staan onze klanten en vaklieden sámen op 1! Ik leg het u graag uit. Het fundament onder onze bouwambities? Arbeidsmigranten. Onze recruiters kiezen voor hen de allerbeste vaklieden uit, zorgen dat zij 100% voorbereid op het project komen én houden voortdurend de vinger aan de pols. Onze accountmanagers en onze buitendienst zijn nauw betrokken bij onze vakkrachten. Door hun regelmatige bezoeken weten zij precies wat onze vaklieden wel en niet kunnen. Zij gaan persoonlijk langs op uw projecten en checken frequent of alles op rolletjes loopt. Hebben we een vakman niet helemaal passend naar uw zin geplaatst? Dan organiseren we snel een succesvolle vervanging. Ook gaan we regelmatig met directies van klanten rond de tafel. Vanuit bijvoorbeeld raamovereenkomsten evalueren we meestal jaarlijks de samenwerking op strategisch niveau. 30 Bouwen in Gelderland Snel schakelen? Of strategisch opereren? Haldu Groep kan het beide. We merken dat de krapte op de arbeidsmarkt in die gesprekken steeds hoger op de agenda staat. Bent u een bestaande klant van Haldu Groep? Of een gloednieuwe klant (we krijgen met hoge regelmaat nieuwe klanten binnen), dan is mijn advies om uw projectaanvragen voor vaklieden zo vroeg mogelijk bij ons neer te leggen. Des te beter voorbereid start u met de juiste aantallen vakmensen mét de juiste kwaliteiten op uw project. Natuurlijk, ook ad hoc staat Haldu Groep bekend om haar flexibiliteit, maar ook in strategische samenwerkingen met meer lange termijn visie komen we beter tot ons recht. Elke vakman kennen we van haver tot gort Soms denken mensen dat ons grote arsenaal vakmensen één grote massa is van handjes. Ik vertel u graag het andere verhaal. We kennen elke vakman van haver tot gort. We weten zijn specialisme, gevoel voor vakwerk en ook de teamspirit vanuit de persoon. Bijvoorbeeld timmeren lijkt aan de buitenkant misschien één vakgebied, maar Haldu Groep weet als geen ander na tientallen jaren dat je allerlei soorten timmermannen hebt. De één werkt van nature wat ruwer en maakt graag meters. Terwijl zijn collega meer de man is van de details en minder productie maakt. Beide vakmannen zijn in onze ogen even goed en evenveel waard. Wel kijken we heel goed wie perfect op welk werk past. Qua vakmanschap, maar ook als persoon. De ene vakman leeft op in teams terwijl de andere vakman liever als solist aan het werk gaat. Ook die karaktereigenschappen nemen we mee in onze toewijzing op uw projecten.

Column staan sámen op 1! De winst van weinig wissels De winst van die specifieke aanpak van Haldu? Weinig wissels van vakmensen tijdens uw project. Neem onze grootschalige inzet op het megaproject voor de nieuwe sluis in Terneuzen. Juist door die stevige selectie van de juiste vaklieden aan de voorkant hebben we in dit langlopende project, met heel veel vaklieden van Haldu Groep daarop, in het prille begin slechts twee vakmensen hoeven wisselen. Niet omdat ze slecht waren, maar omdat zij op een ander project nóg beter uit de verf kwamen. De winst van weinig wissels tijdens een project is voor onze klanten: minder gedoe, minder verlies van tijd en geld en dus een betere continuïteit van het project zelf. Toename van cowboys Tot slot: door de krapte op de arbeidsmarkt, ook in de bouw en techniek, zie ik weer een aloud mechanisme dat om de zoveel jaren in de uitzendmarkt opduikt: de lonen stijgen en dit trekt, zoals mijn voorganger Caspar Jansen het zo treffend zei, cowboys aan. We zien momenteel het gehalte gelukszoekers stijgen. Ze doen zich voor als Bouwen in Gelderland 31 vakman met een in elkaar geknutseld cv, maar onze door de wol geverfde recruiters, accountmanagers en jobcoaches leiden zij niet om de tuin. Ook al is de druk om nieuwe vakmensen te leveren nog zó groot: we verlagen onze kwaliteitseisen nooit en te nimmer. Met Haldu Groep gaat het momenteel omzet-technisch heel goed. We plukken de vruchten van nooit water bij de wijn doen en altijd een stap meer zetten dan verwacht. Daarom noem ik ook graag onze kantoormedewerkers, jobcoaches, recruiters en accountmanagers. Ook zij staan naast onze klanten en vakmensen op…1! Danny van Hal

Nieuwbouw kantoorpand Contour Covering Technology B.V. / Winterswijk ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Tekst: Jolanda Groothuis Mens en milieu belangrijke pijlers bij nieuwbouw Contour Covering Technology B.V. 32 Bouwen in Gelderland

Marc Beldman: “De grond hadden we als organisatie reeds in bezit en daarom mochten we rekenen op alle medewerking van de gemeente Winterswijk.” Contour Covering Technology B.V. in Winterswijk opent binnenkort de deuren van haar nieuwe kantoorpand dat zich niet alleen onderscheidt door de fraaie architectuur, maar tevens vanwege de duurzaamheidsambities die de organisatie erop nahoudt. Evenals het gegeven dat verbetering van efficiëntie en betrouwbaarheid zijn ingebed in het bedrijfsproces, was dat tevens de intentie bij de nieuwbouw van het kantoor van maar liefst negenhonderd vierkante meter. KlaassenGroep uit Dinxperlo was verantwoordelijk voor de bouwkundige uitvoering en trad op als hoofdaannemer. Marc Beldman Contour Covering Technology B.V. (CCT) is toeleverancier van plaatwerkonderdelen en samenstellingen. De organisatie onderscheidt zich door nauwkeurig, schoon en krasarm te werken. Dit doet zij door met breed inzetbare competenties de klanten te bedienen met een team van honderddertig medewerkers in een mix van marktsectoren. Managing Director Marc Beldman: “Gedurende de hele product life cycle werken wij intensief samen met onze klanten. Vanaf de NPI-fase (New Product Introduction) is onze werkwijze gericht op repeteerbare en Rigoureuze aanpak Ten tijde van het interview (eind mei) is de oplevering van het nieuwe bedrijfspand een feit. Marc Beldman zegt gepast trots te zijn op het nieuwe onderkomen voor zijn medewerkers: “We liepen al geruime tijd tegen de verouderde kantoorfaciliteiten Bouwen in Gelderland 33 schaalbare productie. Omdat wij betrokken zijn vanaf het idee tot realisatie, zijn wij in staat een optimaal resultaat te realiseren. Naast gezamenlijk ontwikkelde producten, produceren wij ook op basis van klantspecificaties.”

Tekst nog te doen HOUTEN TRAPPEN OP MAAT TRAPPEN HOUTSOORTEN HEKKEN & LEUNINGEN LAK & OLIE DETAILS De perfecte werkplek? Zo werkt het. Stikkenweg 15 | 7021 BN Zelhem 0314 - 626 110 info@hcehoutprodukten.nl www.hcehoutprodukten.nl Hou vanHout Een comfortabele werkplek. Waar alles ‘binnen bereik’ is – stroom, internet, koffie -en waar het behaaglijk is wanneer nodig. Want in de zomer zijn koelte en frisse lucht minstens zo belangrijk. En dan vanzelfsprekend overal in het bedrijf: de kantoren, showroom, balie, werkplaats, kantine, loods of winkelruimte. Bij Hendriksen installeert en onderhoudt werken wij al ruim 80 jaar aan optimaal comfort in élke bedrijfsruimte. Van de aanleg van cv’s en elektra en de complete hardware voor een naadloos digitaal netwerk, tot stroomvoorziening van de zonnepanelen op het dak. Met Hendriksen heb je alles binnen bereik. Als vanzelfsprekend. Hendriksen. Zo werkt het. Winterswijk: Koningsweg 217a 7102 DV 0543-513314 www.hendriksenbv.nl Terborg: Vulcaanstraat 4 7061 AX 0315323005 34 Bouwen in Gelderland

Nieuwbouw kantoorpand Contour Covering Technology B.V. / Winterswijk Even binnenkijken... Een impressie ... aan en kwamen tot de conclusie dat, wilden we voldoen aan de huidige duurzaamheids- en welzijnseisen, er rigoureuze maatregelen genomen moesten worden. Nieuwbouw bleek na de nodige afwegingen de beste optie, temeer omdat de mogelijkheden er lagen. De grond hadden we als organisatie reeds in bezit en gebruik en daarom mochten we rekenen op alle medewerking van de gemeente Winterswijk. Zij stelde zich coöperatief op en stond welwillend tegenover onze nieuwbouwplannen. Het gevolg was een sympathiek en soepel verlopend vergunningstraject.” Competitief en fair Op de vraag waarom KlaassenGroep Dinxperlo als uitvoerende partij werd aangewezen is Marc Beldman kort en bondig: “Bouw is vertrouwen”. “Dat vertrouwen heeft KlaassenGroep de laatste jaren zeker bij ons gecreëerd. De afdeling Totaal Onderhoud verricht regelmatig de nodige werkzaamheden binnen ons bedrijf en mede daardoor spreek ik over een fijne onderlinge samenwerking. Ten tijde van de nieuwbouwplannen kwam KlaassenGroep op eigen initiatief met ideeën die ons aanspraken. Zij stelde voor om zich als hoofdaannemer op te werpen, dus zowel met betrekking tot het ontwerp alsmede de constructies en de bouwkundige uitvoering. Tegelijkertijd hadden wij als CCT de intentie zoveel mogelijk ontzorgd te willen worden. Het Bouwen in Gelderland 35

ÉÉN PLANNING, ÉÉN AANSPREEKPUNT ! Graven Schilders B.V. is een familiebedrijf sinds 1977 en samen met Graven Stoffeerders & Inrichters B.V. onderdeel van de Graven Groep. Oplossingen die werken vandaag, én morgen! Klein Poelhuis Installatietechniek biedt totaaloplossingen in de installatietechniek. Onze grote kracht schuilt in het creëren en realiseren van innovatieve, energiebewuste concepten met optimaal comfort. Uiteraard leveren wij vakwerk en kunt u rekenen op onze betrouwbare 24-uursservice. En: wij kijken graag verder. Over de volle breedte van het traject dragen we vanuit onze expertise bij aan het uiteindelijke resultaat. 0 Lorentzstraat 12, 7102 JH Winterswijk _ www.kleinpoelhuis.com ! 0543 56 11 00 ‘t Boske 1 • 7122 TH Aalten info@gravengroep.nl www.gravengroep.nl Bouwen in Bij de Graven Groep hebben ze voor uw gemak (bijna) alles op het gebied van de afwerking van uw woning of bedrijfspand onder 1 dak. Gelderland voor alle professionals in de bouw Is Gelderland zakelijk interessant voor uw bedrijf? Wilt u Bouwen in Gelderland kosteloos ontvangen? Meldt u zich dan aan via onze website www.bouweningelderland.nl >> contact Of stuur een mail naar info@bouweningelderland.nl www.bouweningelderland.nl redactie@bouweningelderland.nl Bouwen in Gelderland is in 2020 als nieuwe titel geïntroduceerd. De verwachting is, dat het magazine een vergelijkbare toonaangevende positie in de Gelderse bouw- en installatiewereld gaat veroveren als Bouwen in het Oosten in deze regio. Het blad richt zich op de professionals in de bouw, zowel opdrachtgevers als uitvoerende, adviserende en controlerende bedrijven. 36 Bouwen in Gelderland

Nieuwbouw kantoorpand Contour Covering Technology B.V. / Winterswijk mes sneed dus aan beide kanten. Dit leidde tot een plan dat voldeed aan onze wensen. Uiteraard hebben we de prijs getoetst aan de hand van onze specificaties. Daar kwam KlaassenGroep, met ons taakstellende budget voor realisatie, competitief en fair uit.” Kort tijdsbestek Rudie Mombarg, commercieel technisch manager binnen KlaassenGroep stelt dat de nieuwbouw van CCT’s kantoorpand een prachtig project is, maar zeker niet zonder uitdagingen: “We zijn vorig jaar november gestart met de werkzaamheden, inmiddels is de oplevering een feit. Dat is, met het oog op de omvang van het werk, een redelijk kort tijdsbestek. De planning hebben we kunnen realiseren, maar dat ging niet vanzelf. Uitval door corona heeft zeker meegespeeld, evenals de oorlog in Oekraïne. We kregen te maken met leverproblemen van materialen en enorme prijsstijgingen. Beide factoren brachten extra druk met zich mee, niet in de laatste plaats voor ons uitvoeringsteam. Tijdens de ruwbouwfase waren hier gemiddeld tien vaklieden werkzaam, in de afbouwfase ruim twintig, inclusief onderaannemers. De bouwpartners die hebben meegewerkt om dit project te realiseren zijn duurzame relaties van KlaassenGroep of partijen die door Contour werden voorgesteld.” Overall planning Om het project in goede banen te leiden werden door KlaassenGroep de onderlinge taken strak verdeeld. Rudie Mombarg was in het voortraject verantwoordelijk voor de communicatie tussen de opdrachtgever, de architect (Bouwkundig teken- & adviesbureau Milo) en constructeur (Qbuz Adviesbureau Bouwconstructie) en onderhield gesprekken met betrekking tot de prijsvorming. Voorafgaand aan de uitvoering werd een overall planning gerealiseerd door projectleider Matthijs Bulsink. Samen met werkvoorbereider Arjan van der Laan en uitvoerder Richard Reusink waren zij verantwoordelijk voor een goed verloop van de uitvoering. Rudie Mombarg: “Zij vormden een uitstekend team, juist omdat deze bouw er niet één was zonder specialisaties. Deze zaten met name in het nieuwe gedeelte van het kantoor dat geheel vrijdragend op palen staat en is ingeklemd tussen twee bestaande hallen. Tijdens het voortraject zochten we telkens, samen met de architect en de constructeur, naar de beste keuzes en optimalisaties met betrekking tot de uitstraling, kleur en constructie. Tevens maakte de installateur (Hendriksen BV) al in een vroeg stadium onderdeel uit van het team, zodat alle aspecten nauwkeurig op elkaar afgestemd konden worden.” Rudie Mombarg: “Tijdens het voortraject zochten we telkens, samen met de architect en de constructeur, naar de beste keuzes en optimalisaties.” Bouwen in Gelderland 37

Nieuwbouw kantoorpand Contour Covering Technology B.V. / Winterswijk Innovatieve besparingsprojecten Met betrekking tot de duurzaamheidsfactoren staat volgens Marc Beldman het nieuwe kantoorpand volledig in het teken van ‘groen’: “Ten opzichte van ons oude kantoor gaan we een enorme energiebesparing realiseren. We hebben gekozen voor de meest hoogwaardige isolatie en energiezuinige klimaatinstallaties. In combinatie met de parallel geïnstalleerde zonnepanelen worden we een volledig energieneutraal kantoor. De mens en het milieu staan bij ons hoog in het vaandel. En daarom gaan we verder; de 440 zonnepanelen die werden geïnstalleerd hebben een gezamenlijk vermogen van 165.000Wp. De verwachte opbrengst van dit systeem staat gelijk aan het verbruik van zestig huishoudens. Hier stopt onze ambitie echter niet. Het dak van deze PV-installatie ligt nu zo vol als constructief mogelijk is, maar we hebben nog meer (bestaande) daken beschikbaar. Verdere uitbreiding en verschillende innovatieve besparingsprojecten zijn daarom reeds in gang gezet.” Totaal Onderhoud De afdeling Totaal Onderhoud van KlaassenGroep is gespecialiseerd in projecten als deze. Rudie Mombarg: “Het is een klein team met directe communicatielijnen en een vast aanspreekpunt op de bouwplaats. We werken op vergelijkbare wijze voor meerdere bedrijven in de Achterhoek waaronder Royal Kaak Terborg, Senefelder Misset Doetinchem, SABA Dinxperlo, Outokumpu in Aalten en tevens voor veel zorgpartijen in de Achterhoek.” Plezierige samenwerking Tot slot zeggen beide partijen content te zijn over het verloop van de nieuwbouw en de onderlinge samenwerking: “Mede door de uitstekende projectleiding en bouwuitvoering. Er was sprake van hoor en wederhoor, een niet onbelangrijk element, dat past bij onze organisatie”, aldus Marc Beldman. Rudie Mombarg voegt daaraan toe: “Continuïteit is voor KlaassenGroep van essentieel belang. Pas wanneer onze opdrachtgever tevreden is over de gang van zaken en het resultaat, dan zijn wij dat ook. Het was plezierig werken voor CCT. We gaan dan ook graag door met nieuwe uitdagingen voor deze gezonde en ambitieuze organisatie.” 38 Bouwen in Gelderland Klaar voor de toekomst...

Bouwen in het Oosten voor alle professionals in de bouw Is Overijssel zakelijk interessant voor uw bedrijf? Bouwen in het Oosten werd in 1992 als titel Wilt u Bouwen in het Oosten kosteloos ontvangen? Meldt u zich dan aan via onze website www.bouweninhetoosten.nl >> contact Of stuur een mail naar info@bouweninhetoosten.nl geïntroduceerd en heeft inmiddels een toonaangevende positie in de Overijsselse bouwen installatiewereld veroverd. www.bouweninhetoosten.nl redactie@bouweninhetoosten.nl Bouwen in Gelderland 39

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
Home


You need flash player to view this online publication