5

Voorwoord Voorwoord Bedient Hugo de bühne? Jaarcongressen verzanden maar al te vaak in nietszeggende statements die na een aantal uren oeverloos heen-en-weer gekonkel uitmonden in een compromismoeras, waarna eenieder zich spoedt naar de bar om met drank en bitterballen nog even gezellig te netwerken. De vitamine r is niet zelden de voornaamste reden een dergelijk congres te bezoeken. Niets mis mee overigens. Maar voor interessante nieuwsfeiten is het veelal zoeken naar een speld in een hooiberg. Maar soms wordt zo’n bijeenkomst aangegrepen om de markt voor te bereiden op nieuwe trends en ontwikkelingen. Het jaarcongres van ULI Nederland, de vaderlandse tak van het mondiale Urban Land Institute, een non-profit organisatie op vestgoedgebied. Spreker was namelijk Marja Appelman, directeur Woningbouw op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zij blikte terug op het reilen en zeilen van de eerdere kabinetten Rutte en constateerde dat “het geven van Door: Gerard van Leeuwen ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// een aanwijzing of het nemen van een inpassingsbesluit niet de mores was van vorige kabinetten. Ook omdat je er bij gebrek aan heldere doelstellingen nat mee kon gaan bij de rechter.” Direct daarna merkte ze op dat het huidige kabinet Rutte IV wél heldere doelstelling hanteert, zoals het bouwen van honderdduizend woningen per jaar”. Ze vervolgde: “En we hebben een minister die zegt: ik geef een aanwijzing waar dat nodig is”, zegt Appelman. “De voorkeur is wel altijd dat lokale partijen er zelf uitkomen, want een beslissing van bovenaf geeft altijd veel getouwtrek.” Die laatste frase is zonder meer waar, maar de getoonde daadkracht is nieuw. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bevestigde die nieuwe houding met diverse interviews in landelijke media. Voorlopig duurt het nog een jaar voor de Nota Ruimtelijke Ordening zal verschijnen. Dezelfde De Jonge lanceerde ook het idee dat de vrije huursector aan banden zal worden gelegd. De ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Op de cover De nieuwbouw van VMBO school Het Element in Amersfoort is in volle gang. De oplevering staat gepland voor Q2 2023. Colofon Bouwen in Gelderland Uitgever: Bouwen in de regio v.o.f. Postadres: Postbus 204, 8600 AE Sneek Bezoekadres: Graaf Adolfstraat 36d, Sneek Tel.: (0515) 429 429 Web: www.bouweningelderland.nl E-mail: redactie@bouweningelderland.nl Redactie: Gerard van Leeuwen en Jolanda Groothuis Eindredactie: Joeri van Leeuwen Fotografie: Wim van ‘t Hoff (Eyemagic), Gerard Burgers Fotografie Accountmanagement: Digna Schoonen (06 - 442 099 10), Erik Kuipers (06 - 196 859 76) en Rob van Luit (06 - 184 483 55) Vormgeving & opmaak: Hannique de Jong Druk: Scholma Druk, Bedum Verspreiding: Post.nl Bouwen in Gelderland 05 vastgoedsector reageerde direct met de stelling dat voor beleggers, zoals pensioenfondsen, winst maken niet zomaar een verdienmodelletje is maar een voorwaarde om bijvoorbeeld te investeren in woningbouw. De pensionado’s willen immers geïndexeerd worden. Hoe het zal uitpakken weten we hoogstwaarschijnlijk omstreeks Prinsjesdag, maar het zal niet de eerste keer zijn dat de spierballentaal van Hugo de Jonge meer voor de bühne is dan dat het inhoudelijk en politiek gedekt wordt. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication