0

Pilot: Citysteps HOE HET TOT STAND KWAM EN DE RESULTATEN DECEMBER 2020

2 Citysteps Op 10 augustus ging de pilot Citysteps in Roermond van start. Een deelsysteem met elektrische steps, vooral gericht op ‘the last mile’ van de forens, maar ook bruikbaar voor korte zakelijke én recreatieve ritten. Een landelijke primeur voor Roermond. Eind oktober zijn de Citysteps in de winterstalling geplaatst. Hoe is de pilot verlopen en welke resultaten hebben we behaald? Daar lees je hier meer over. Allereerst meer over het doel en de aanleiding. Begin van het jaar leidde Corona tot een intelligente lock-down. Toen in juni de maat regelen wat versoepeld werden, wilde Roermond Bereikbaar reizigers helpen om op een veilige manier weer op pad te kunnen gaan. In dezelfde periode kwamen we in contact met ‘Mobility Lab’, een omgeving die slimme mobiliteit startups aanjaagt. Er vond een kennismaking plaats met de ondernemers van Citysteps, daaruit kwamen kansen naar voren die bijdragen aan onze doelstelling: Samen met partners, reizigers slimmer op weg helpen door duurzame gedragsverandering op het vlak van mobiliteit (modal shift) te realiseren. De weg ernaar toe De kansen zijn we samen met Citysteps gaan uitwerken. Een extra aanleiding werd gevormd toen in augustus de brug over de Maas, de Louis Raemaekersbrug, voor het autoverkeer dicht ging, als onderdeel van de werkzaamheden aan de N280. Op Hateboer werd een P+R ingericht. Dit kon dienen als overstappunt voor automobilisten naar de Citystep. Daarmee was de pilot Citysteps ontstaan. De pilot Citysteps is in samenwerking met de gemeente Roermond tot stand gekomen. De pilot maakte onderdeel uit van de ‘fietszomer’ die in samen spraak met Citymanagement en de BIZ is uitgewerkt. PILOT: CITYSTEPS ROERMOND BEREIKBAAR 2020

3 Hoe werkte het? De Citysteps waren overdag van 8.00 uur – 20.00 uur per minuut te huur via een speciale mobiele app. Gebruikers dienden zich daar eenmalig te registreren en geld in een ‘wallet’ te doen. Uit de ‘wallet’ werd de Citystep voor de gehuurde periode automatisch betaald. Het slimme slot van de Citystep kon via de app geopend worden en na gebruik ook afgesloten worden. Vaste plekken Op drie plekken in de stad waren in totaal 20 Citysteps te vinden. Op de P+R Hatenboer, op de Markt en aan de zuidkant van het Stationsplein, in eerste instantie met de meeste Citysteps op Hatenboer. Het gebruik werd dagelijks in de gaten gehouden, en toen bleek dat de Citysteps op het Stationsplein het vaakst werden gebruikt, zijn er daar meer geplaatst, om te zorgen dat zoveel mogelijk gebruikers er een konden huren. Citysteps onder de aandacht: Vaste ophaal en inleverplekken Het inleveren en afmelden van de Citystep kon alleen op een van de drie standplaatsen. De reden hiervoor was om te voorkomen dat ze gaan ‘zwerven’ en daarmee overlast veroorzaken. Wel kon de Citystep gedurende een ritje in en om de stad tijdelijk geparkeerd worden door een gebruiker. Daarmee bleef de Citystep voor die gebruiker beschikbaar, tegen een lager pauze tarief. Ophalen en laden Tijdens de pilot werden de Citysteps elke avond opgehaald en aan de stroom gezet om ze in de ochtend opgeladen terug te plaatsen. Indien de Citysteps in de toekomst permanent in de stad komen, worden er vaste docking-stations geplaatst die zorgen voor het automatisch opladen van de Citystep. Op dat moment is de Citystep 24/7 beschikbaar voor gebruikers. Of en wanneer de Citysteps terug komen zal in de toekomst blijken.

4 De pilotfase De pilot duurde in eerste instantie tot half september 2020. Toen het gebruik van de Citysteps boven verwachting bleek, is de pilot verlengd tot het einde van de herfstvakantie. Daarna zijn de Citysteps voor de donkere maanden in de winterstalling gegaan. Hoe vonden de gebruikers het? Eind augustus ontvingen de tot dan toe geregistreerde klanten een enquête die door 85 deelnemers werd ingevuld. In totaal gebruikten 638 personen de Citystep. We zijn het volgende te weten gekomen: • De gemiddelde leeftijd van de Citystep-gebruiker is 29 jaar. Er waren gebruikers in de leeftijd van 18 tot 62 jaar. • De meeste gebruikers bezoeken Roermond vaak. 46 personen komen 3 of meer dagen per week in Roermond. • Voor 45% van de gebruikers was de Citystep een extra reden om naar Roermond te komen. • De gebruikers zouden zonder de Citystep lopend (55%), met de auto (22%), met de fiets of de bus (samen 22%) het laatste deel van hun reis hebben afgelegd. • Maar liefst 60% van de respondenten wil de Citystep blijven gebruiken. • Vooral voetgangers en OV gebruikers zien de Citystep als een goed alternatief. Maar ook 50% van de automobilisten geeft aan de Citystep als blijvende optie te zien. PILOT: CITYSTEPS ROERMOND BEREIKBAAR 2020

5 Enkele voordelen volgens gebruikers: • Citysteps zijn erg handig! • Leuk voor toeristen om een wat groter gebied rondom Roermond te bekijken. • Dat je de steps niet voor een bepaalde tijd hoeft terug te brengenblemen en files. Enkele nadelen volgens gebruikers: • De Citystep is erg duur in gebruik. • Zorg dat ze overal te stallen zijn na gebruik en dus niet alleen in de stallingen. • Ik zou het fijn vinden als op 1 account meerdere steps geleend kunnen worden zodat je met meerdere mensen kunt gaan zonder dat iedereen afzonderlijk een account aan moet maken.

6 Gedragsverandering Grote vraag is natuurlijk of de Citystep ook tot een structurele gedragsverandering leidt onder gebruikers. Zou je de Citystep in de toekomst vaker willen gebruiken? 38% 2% 27% 33% Ja, voortaan gebruik ik bij ieder bezoek aan Roermond de Citystep Ja, bij mijn volgende bezoek aan Roermond gebruik ik de Citystep weer Wellicht gebruik ik de Citystep bij mijn volgend bezoek weer Nee, het gebruik van de Citystep was eenmalig PILOT: CITYSTEPS ROERMOND BEREIKBAAR 2020

7 Het effect op langere termijn De mensen die de enquête hebben ingevuld zorgen voor 9,9 structurele automijdingen op topdagen, als je dit ophoogt naar alle 638 gebruikers van de Citystep kom je uit op 74 structurele automijdingen. Kanttekening: Door de Citysteps zijn er iedere dag 74 minder auto’s op de weg in Roermond. Maar de Citysteps moeten hiervoor wel het hele jaar rond ingezet worden. Doelen Roermond Bereikbaar Conclusie Bezoekers: 750 minder auto bewegingen op de N280 per etmaal op topdagen. Forenzen: 550 minder auto bewegingen op de N280 per etmaal in de spits. De Citystep voorziet in een behoefte van reizigers en helpt in de gedragsverandering naar actieve en gezonde vervoersmiddelen. De Citystep levert als last­mile oplossing een substantiële bijdrage aan de doelen van Roermond Bereikbaar. We zouden graag zien dat de Citystep een vervolg krijgt in Roermond.

Samen helpen we reizigers slimmer op weg Roermond Bereikbaar is een programma van: Markt 31 6041 EM Roermond WWW.ROERMONDbereikbaar.nl

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
Home


You need flash player to view this online publication