2

2 Citysteps Op 10 augustus ging de pilot Citysteps in Roermond van start. Een deelsysteem met elektrische steps, vooral gericht op ‘the last mile’ van de forens, maar ook bruikbaar voor korte zakelijke én recreatieve ritten. Een landelijke primeur voor Roermond. Eind oktober zijn de Citysteps in de winterstalling geplaatst. Hoe is de pilot verlopen en welke resultaten hebben we behaald? Daar lees je hier meer over. Allereerst meer over het doel en de aanleiding. Begin van het jaar leidde Corona tot een intelligente lock-down. Toen in juni de maat regelen wat versoepeld werden, wilde Roermond Bereikbaar reizigers helpen om op een veilige manier weer op pad te kunnen gaan. In dezelfde periode kwamen we in contact met ‘Mobility Lab’, een omgeving die slimme mobiliteit startups aanjaagt. Er vond een kennismaking plaats met de ondernemers van Citysteps, daaruit kwamen kansen naar voren die bijdragen aan onze doelstelling: Samen met partners, reizigers slimmer op weg helpen door duurzame gedragsverandering op het vlak van mobiliteit (modal shift) te realiseren. De weg ernaar toe De kansen zijn we samen met Citysteps gaan uitwerken. Een extra aanleiding werd gevormd toen in augustus de brug over de Maas, de Louis Raemaekersbrug, voor het autoverkeer dicht ging, als onderdeel van de werkzaamheden aan de N280. Op Hateboer werd een P+R ingericht. Dit kon dienen als overstappunt voor automobilisten naar de Citystep. Daarmee was de pilot Citysteps ontstaan. De pilot Citysteps is in samenwerking met de gemeente Roermond tot stand gekomen. De pilot maakte onderdeel uit van de ‘fietszomer’ die in samen spraak met Citymanagement en de BIZ is uitgewerkt. PILOT: CITYSTEPS ROERMOND BEREIKBAAR 2020

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication