100

drie milieuorganisaties zetten zich in voor het behoud van de nautische rijkdom van papua barat In Papua Barat zijn een drietal NGO’s acti ef die zich bezig houden met de bescherming van de ongekende rijkdom van de wateren rondom Papua Barat. Dit zijn het WNF, Conservati on Internati onal (CI) en The Nature Conservancy (TNC). Door deze partners is een initi ati ef gestart om een beter management te creëren voor de verschillende viszones, WPP genaamd, (Wilaya Pengelolaan Perikanan) waarbinnen Papua Barat valt. Nu is de afstemming van bevoegdheden tussen nati onale en provinciale overheid nog niet alti jd helder en bestaat er onduidelijkheid op het gebied van regelgeving. Daarnaast heeft het WNF een lijst met ‘best practi ces’ waar zij voor elke vissoort en visgebied de meest duurzame wijze van visvangst voor heeft uitgewerkt. Wat visserij betreft zijn er verschillende duurzaamheidskeurmerken waarvan het Marine Stewardship Council de bekendste is. Dit is de tegenhanger van het duurzaamheidskeurmerk FSC op bosgebied. Markt Op Papua Barat zelf bestaat een tekort aan zoetwatervis. Deze wordt lokaal gekweekt, maar nog niet in voldoende mate. Als gevolg hiervan moet ze geïmporteerd worden. Nederlands bedrijfsleven Voor het Nederlandse bedrijfsleven is Papua Barat interessant als bron van vissoorten die niet voorkomen in de Europese wateren. De meest voor de hand liggende rol voor een Nederlands bedrijf is die als opkoper van vis uit Papua Barat en distributeur voor een Nederlandse en Europese markt. Daarnaast kan een Nederlands bedrijf uiteraard ook zelf besluiten vis te gaan vangen of te kweken in Papua Barat en deze ter plaatse te verwerken. Naast vis behoren ook de vangst of kweek van andere zeeproducten tot de mogelijkheden, waaronder kreeft agti gen en parels. 3.7 toerisme Algemeen Papua Barat heeft een hoge potenti e voor de ontwikkeling van (eco)toerisme. De onderwaterwereld van Papua Barat kent een ongelofelijke rijkdom en leent zich bijzonder goed voor snorkelen en duiken. Het meest indrukwekkende en ecologisch waardevolste koraalgebied is te vinden in Raja Ampat, maar ook in andere delen van Papua Barat is deze rijkdom te vinden. Er zijn tal van onbewoonde eilanden en prachti ge zandstranden. Het tropisch oerwoud van Papua Barat herbergt een grote verscheidenheid aan dier- en plantensoorten en is het thuis van de wereldberoemde paradijsvogels. Adembenemende uitzichten zijn te vinden in de bergachti ge gebieden waar zich bergen bevinden tot een hoogte van drie kilometer. Daarnaast kent Papua Barat op sociaal gebied met ti entallen verschillende stammen een grote culturele rijkdom en verscheidenheid. in papua barat bevindt zich een van de mooiste duikgebieden in de wereld; raja ampat Als reisbestemming is Papua Barat de laatste jaren steeds populairder geworden en met Raja Ampat wordt door Indonesië internati onaal geadverteerd. Waar Papua Barat voorheen gesloten was voor buitenlandse bezoekers wordt het tegenwoordig voor toeristen eenvoudiger om dit gebied te bezoeken. Er bestaat nog wel onduidelijkheid over de verplichti ngen waaraan de bezoeker moet voldoen zoals het aanvragen van reisdocumenten (surat keterangan jalan) en het melden bij de politi e. Er wordt beweerd dat deze verplichti ngen offi cieel zijn Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 98

101 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication