101

afgeschaft , maar ook dat deze door de lokale politi e in stand worden gehouden. De koers van de nati onale en provinciale regering is echter het bezoek aan Papua Barat te vergemakkelijken. Daarnaast dienen toeristen wel rekening te houden met malaria hetgeen veelvuldig voorkomt in de regio. Nederlands bedrijfsleven Vanuit Nederland is Papua Barat interessant als bestemming voor reisbureaus waarbij kan worden samengewerkt met lokale partners. Daarnevens is het mogelijk dat een Nederlandse ondernemer een accommodati e bouwt in Papua Barat of ter plaatse toeristi sche acti viteiten aan gaat bieden. De pionier in Raja Ampat op het gebied van toerisme is de Nederlander Max Ammer die daar als eerste een duikresort bouwde. Duurzaam Toerisme kan een welkome alternati eve bron van inkomsten zijn, en wanneer de sector goed onderhouden wordt ook een duurzame bron. Zo biedt ecotoerisme in Raja Ampat een potenti eel nieuwe bron van inkomsten waardoor het gemeentebestuur heeft besloten geen mijnbouwwerkzaamheden meer in het gebied toe te laten. Dit betekent grote winst voor het behoud van de kwaliteit van het ecosysteem en verenigt economische groei met natuurbehoud. Het belangrijkste bij duurzaam toerisme is dat de lokale bevolking er bij wordt betrokken en de vruchten plukt van de inkomsten die hieruit worden gegenereerd. Kleinschaligheid is hiervoor een mogelijkheid, bijvoorbeeld in de vorm van homestays. Bij grotere accommodati es en toeristenvoorzieningen moet er voor worden gezorgd dat de lokale bevolking wordt opgeleid om hierin te kunnen werken. Markt De vluchten naar Indonesië zijn sinds de val van Malaysia Airlines goedkoper geworden. Daarnaast neemt de hoeveelheid vluchten naar Papua Barat vanaf Java en Bali toe. Het aantal Nederlandse toeristen dat Indonesië bezoekt is tevens de laatste jaren sti jgende. Het afgelopen jaar gingen er 165.626 Nederlanders in Indonesië op vakanti e74 . Het aantal toeristen dat Papua Barat bezoekt is de laatste jaren sterk gestegen, maar vormt in omvang nog maar een klein deel van het totale aantal buitenlandse toeristen dat naar Indonesië komt. In 2014 kwamen 9,44 miljoen buitenlandse bezoekers naar Indonesië75 . Van het kleine deel van de bezoekers dat Papua Barat aandoet gaat de grote meerderheid naar Raja Ampat. Het aantal bezoekers aan Raja Ampat is sterk gestegen, van 1.000 in 2007 tot 15.000 in 2013. Van deze bezoekers was 72,86% buitenlands76 . 99 Investeringskansen

102 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication