102

concrete investeringsmogelijkheden 4 In dit hoofdstuk wordt een drietal concrete mogelijkheden voor investering in Papua Barat beschreven. Deze drie casussen geven een voorbeeld van het soort initi ati even dat door buitenlandse investeerders in samenwerking met lokale parti jen in Papua Barat kan worden ontplooid. Ze vormen een uitkomst van het lokale veldonderzoek waarbij gesprekken zijn gehouden met uiteenlopende individuen en organisati es en een reeks van interessante locati es is bezocht. Het betreft hier een eerste verkenning van de mogelijkheden. In samenwerking met geïnteresseerde parti jen kunnen middels nader onderzoek deze investeringsmogelijkheden worden uitgewerkt tot businesscases. Met de juiste duurzaamheidsambiti e, kunnen zij leiden tot investeringen die zowel voor de buitenlandse investeerder als Papua Barat profi jtelijk kunnen zijn, en die kunnen leiden tot het initi ati ef voor een meer gebiedsgerichte aanpak voor de regio. 4.1 vis in manokwari Het Nederlandse Dayseaday ziet duurzame investeringsmogelijkheden ton vis per jaar en kent een jaarlijkse omzet van zo’n 80 miljoen euro. Dayseaday is als opkoper van vis acti ef in Indonesië. Het gaat hier hoofdzakelijk om diepgevroren vis die per vrachtschip naar Europa komt, maar in minder grote mate ook om duurdere verse vis die met vliegtuigen naar Amsterdam wordt gevlogen. Dayseaday heeft interesse in Papua Barat omdat het een gebied is waar nog een grote vispotenti e ligt en omdat er vissoorten voorkomen die een goede prijs opleveren op de Nederlandse markt. Het gaat hier om soorten zoals; tonijn, zwaardvis, botermakreel (escolar) en red snapper. Nu wordt vis verscheept vanaf Papua Barat naar Java om daar te worden verwerkt omdat er onvoldoende verwerkingsmogelijkheden zijn op Papua Barat zelf. Voor Dayseaday is het van belang een lokale partner te vinden die de vis kan verwerken, waarna deze vervolgens door Dayseaday kan worden opgekocht om te worden verscheept naar Europa, dit zou de producti eketen korter maken. Wanneer er een betrouwbare lokale partner te vinden is die plannen heeft om een visverwerkingsbedrijf op te zett en en te opereren, dan is Dayseaday bereid tot samenwerking en geïnteresseerd om te investeren. Dat containertransport naar Europa vervolgens alsnog via Surabaya zou gaan is geen probleem. Bapak Irawan Bapak Irawan is een Chinees-Indonesische ondernemer afk omsti g uit Bitung, Sulawesi. Hij bezit een onderneming die op verschillende eilanden in Indonesië acti ef is in de visserij en de verwerking van vis. Onlangs is in Manokwari een visverwerkingsfabriek van hem gereedgekomen en momenteel worden hiervoor drie vissersschepen uitgerust om in de Cenderawasihbaai te kunnen vissen. Dayseaday Dayseaday is een bedrijf uit Urk dat gespecialiseerd is in verwerking en internati onale verhandeling van meer dan 120 verschillende soorten verse en diepgevroren vis. Ze heeft zelf geen vissersschepen varen maar koopt vis op en levert dit na verwerking hoofdzakelijk aan groothandels in Europa. Ze opereert in 45 landen, verhandelt 15.000 Het bedrijf wil zich hoofdzakelijk op tonijn richten, maar heeft in antwoord op de bestaande vraag bij Dayseaday laten weten dat ook de drie andere vissoorten kunnen worden gevangen en verwerkt. Met de visverwerkingsfabriek die is opgeleverd is de planning om zo’n 15 ton vis per dag te verwerken. Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 100

103 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication