103

De drie schepen die het bedrijf klaar maakt voor operati e binnen de Cenderawasihbaai voldoen aan de aangescherpte eisen zoals gesteld door de nati onale Indonesische overheid en de provincie Papua Barat. De Cenderawasihbaai is onderdeel van de nati onale viszone WPPNRI 717 en voor delen van deze baai gelden speciale regels en vangstverboden aangezien het zuidelijke deel als nati onaal park een beschermde status geniet. In de Cendrawasihbaai mag niet gevist worden met trawlers of schepen die een volume hebben dat groter is dan 30 GT (gross tonnage). Ook zullen voor het vangen van vis geen beuglijnen (longlines) worden gebruikt. Het bedrijf zal wel gebruik maken van zogenoemde rumpon’s (FAD, fi sh aggregati ng device), drijvende lokpontons waar vissen zich verzamelen zodat ze eenvoudiger kunnen worden gevangen. Vervolgens zullen via de ringzegenmethode (purse seine fi shing) de vissen met nett en vanaf de schepen worden gevangen. Visserijzone ten noorden van Papua Barat WPPNRI 717 Vissoorten Botermakreel (Escolar) (Lepidocybuim Flavobruneum) Tonijn (Thunnus Albacares) Zwaardvis (Xiphias Gladius) fig. 4.1 Red Snapper (Lutjanus Bitaeniatus) 101 Investeringskansen

104 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication