107

4.3 hydro-elektrische energie in tambrauw Een nieuwe gemeente zet in op duurzame stroomvoorziening Kabupaten Tambrauw De gemeente (kabupaten) Tambrauw is een relati ef nieuwe gemeente die offi cieel het licht zag in 2008. De gemeente telde 13.370 inwoners in 2013. Ze ontstond als afscheiding van de gemeenten Sorong en Manokwari en koos het dorp Fef in het binnenland als beoogde nieuwe hoofdstad81 . De overweging om Fef als hoofdstad te kiezen baseerde men op de centrale ligging om zodoende bereikbaar te zijn voor de inwoners van de gehele gemeente. Aangezien overheidsvoorzieningen in deze plaats nog in aanbouw zijn wordt voorlopig de stad Sausapor (3.000 inwoners) aan de kust als ti jdelijke vesti gingsplaats voor de gemeentelijke overheid gebruikt. de gemeente tambrauw wil in 2016 onderzoek laten doen voor de bouw van een waterkrachtcentrale nabij fef De nieuwe gemeente Tambrauw liet onlangs een waterkrachtcentrale bouwen met een capaciteit van 1,6 MW in de rivier de Warabiyai om de stad Sausapor van elektriciteit te voorzien. De geografi sche omstandigheden binnen de gemeente Tambrauw lenen zich namelijk uitstekend voor de aanleg van waterkrachtcentrales waardoor de gemeentelijke overheid plannen heeft om meer waterkrachtcentrales te bouwen. Tambrauw kent een bergachti g gebied met een hoogte tot 2.431 meter boven zeeniveau, steile berghellingen en veel rivieren. Regenval is er het gehele jaar door relati ef constant. Het dagelijks beheer van de waterkrachtcentrale bij Sausapor zal worden gedaan door de provinciale afdeling van het nati onale elektriciteitsbedrijf PLN in samenwerking met de gemeentelijke overheid. De hoop is dat de gemeente op den duur de gedane investering terug kan verdienen met de elektriciteitsopbrengsten. In 2016 wil de gemeente Tambrauw onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor de bouw van een waterkrachtcentrale nabij Fef voor de toekomsti ge energievoorziening van de hoofdstad. Naast het voorzien in de eigen energiebehoeft e doormiddel 105 Investeringskansen van hydro-elektrische energie beoogt het gemeentebestuur ook om middels waterkrachtcentrales inkomsten te genereren door elektriciteit te verkopen aan de stad Sorong. In het nati onale ruimtelijke ordeningsplan (RTRW Nasional) staat de aanleg van een elektriciteitslijn (150 kv) gepland van Sorong lopend langs de kust tot aan het midden van de noordkust van de gemeente Tambrauw. Deze nati onale plannen bieden perspecti ef voor de verkoop van hydro-elektrische energie aan de stad Sorong. Kabupaten Tambrauw fig. 4.4 Men heeft besloten in deze spaarzaam bewoonde gemeente geen plantages toe te laten zoals in de naastgelegen gemeente Sorong, maar tussen de 60% en 80% van het gebied als beschermde natuur te bestempelen en naast duurzame energie in te zett en op ecotoerisme. De gemeente heeft zelf een ruwe schatti ng gemaakt dat het gebied een potenti e heeft van 500 MW. Royal HaskoningDHV Het Nederlandse bedrijf Royal HaskoningDHV opereert internati onaal en telt 7.000 werknemers verspreid over verschillende vesti gingen in de wereld. Sinds het jaar 1973 is zij acti ef in Indonesië met een hoofdkantoor in Jakarta. Een van de voornaamste experti segebieden van Royal HaskoningDHV is dat van waterhuishouding. Op dit gebied is zij binnen Indonesië onder andere bezig met een projecten waar voor 100 MW aan kleinschalige waterkrachtcentrales worden gebouwd. Een project dat aan 80.000 huishoudens elektriciteit zal leveren.

108 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication