116

dvd: ‘papua onze toekomst’, SDSP & Dkproductions sdsp-brief aan iss, 27-11-2012 Raad van Advies van International Institute of Studies (ISS) T.a.v. Mevr. Drs. Kathleen Ferrier Kortenaerkade 12 Postbus 29776 2502 LT ' S-Gravenhage Onderwerp: onderzoek in West Papua, groeimotor van Indonesië. Doorn, 27 november 2012 Geachte mevrouw Ferrier, Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de vrijwilligersorganisatie Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) opende u ons kantoor in Zeist. Dat is inmiddels alweer zes jaar geleden. In de afgelopen tijd is er veel veranderd, zowel binnen onze Stichting als in West Papua. De veranderingen in West Papua waren jammer genoeg niet altijd even positief voor de lokale bevolking. We benaderen u nu, omdat u onlangs bent toegetreden tot de Raad van Advies van het ISS. Een positie van waaruit u wellicht weer wat zou kunnen betekenen voor ons en daarmee de bevolking in West Papua. We willen u specifiek attenderen op een onderzoek naar de besteding van ontwikkelingsgeld dat via de Nederlandse Ambassade in West Papua terecht komt. We sturen u hierbij een aantal algemene bijlagen, die zo nodig als achtergrond informatie kunnen dienen. In bijlage 1 een Alert aan waaruit u kunt opmaken in welke noodsituatie West Papua momenteel verkeert. Vanuit economische motieven staat daar 40 miljoen hectare ongerept regenwoud op het punt geofferd te worden, met desastreuze gevolgen voor mens en milieu. Tot de mobilisatie van een lokale tegenbeweging, zoals die in bijvoorbeeld het Afrika van na de Tweede Wereldoorlog ontstond, komt het in de binnenlanden van West Papua niet. Een belangrijke reden daarvoor is, dat daar nagenoeg geen professionele ontwikkelingservaring aanwezig is. Om een ommekeer te realiseren en de regio van de ondergang (deels) te redden is daarom veel haast geboden (wij denken aan een tijdspanne van één à twee regeringsperioden). Een ommekeer, maar hoe? htt ps://www.youtube.com/watch?v=jdxSlOiFKWs en http://www.sdsp.nl/ De SDSP heeft proefondervindelijk vastgesteld dat ons belasting-/ontwikkelingsgeld beter en effectiever besteed kan worden, en wel via een versnelde economische aanpak, via het bedrijfsleven. Een bedrijfsleven, dat vanzelfsprekend zelf ook echt maatschappelijk verantwoord onderneemt en waar nodig voldoet aan keurmerken als Fair-Trade, FSC, FairGold en dergelijke. Op deze manier wordt op een vernieuwende en vreedzame wijze de capaciteitsopbouw van de plaatselijke bevolking op een zakelijk georganiseerde manier mede bewerkstelligd. Zo worden bureaucratie en corruptie uitgebannen cq voorkomen, omdat het proces van beleidsontwikkeling naar daadwerkelijke acties direct plaatsvindt, buiten verantwoordelijkheid van de Nederlandse Ambassades en allerlei geldverslindende uitvoerende organisaties. Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 114

117 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication