117

correspondentie sdsp-nederlandse ambassade, feb-mei 2013 From: Bosch, Maarten-vanden Maarten-vanden.Bosch@minbuza.nl Onze ervaring is dat de Nederlandse Ambassade in Jakarta om politieke redenen en lokale gevoeligheden jammer genoeg weinig kan doen aan het feit dat de regering de ene groep mensen bevoordeelt ten opzichte van een andere groep, wat niet zelden leidt tot onderdrukking en het schenden van de mensenrechten. Door te werken via het bedrijfsleven kan Nederland zich zo, naast financiële donaties, bovendien ook meer profileren als kennis- en kundeland, met alle positieve gevolgen van dien. Met andere woorden: in het kader van de wederkerigheidsgedachte leveren wij, in plaats van / naast geld vooral ook kennis en kunde via (nuts)bedrijven, internationale adviesbureaus enzovoorts. Een mooi concreet en sprekend voorbeeld is in dezen het vrijwilligersechtpaar, dat in West Papua aan de slag ging als motiverende en stimulerende katalysator. Bij dit alles streeft de SDSP er te allen tijde naar om al haar constateringen en beweringen met feitenmateriaal en onderzoeken te onderbouwen. Zie als sprekend voorbeeld daarvoor het onderzoek dat onze vrijwilligster Stella Roos Peters uitvoerde vanuit de Universiteit Utrecht. Bijna drie maanden is zij voor de SDSP in het binnenland werkzaam geweest, met als resultaat de thesis Invisible Victims (bijlage 3). Voor het nadere onderzoek dat nodig is om inzicht te verwerven in de besteding van ontwikkelingsgeld dat via de Ambassade in West Papua terecht komt, doen wij hierbij als ‘kleine club’ een beroep op de onderzoekscapaciteit van uw grote ISS. Met de toevoeging dat onze plaatselijk bekende vrijwilligers ook voor uw eventuele onderzoek als vraagbaak en ondersteuner beschikbaar zijn! Om te bezien of uw ISS inderdaad wat voor onze SDSP kan betekenen en wij bovenstaand nog een keer mondeling bij u mogen toelichten, nemen ondergetekenden binnenkort contact met u op. Met vriendelijke groet, Wouter Bronsgeest Voorzitter SDSP Leo de Zeeuw sr. Secretaris SDSP Bijlagen: 1. ALERT 2. Ontwikkelingen in Indonesië (inleiding Strategisch Plan Ambassade Jakarta 2012-2015) 3. Thesis Kindersterfte 4. Jubileum boekje From: sdsp [mailto:sdsp@planet.nl] Sent: woensdag 10 april 2013 04:46 To: Bosch, Maarten-vanden Subject: Uw reactie op onze brief, onderzoek SDSP en aansluiting bij effectenonderzoek op het terrein van ŒGood Governance¹ in Indonesië. Geachte heer Van den Bosch, Hartelijk dank voor de reac?e op het onderzoek dat is uitgevoerd door onze human rights advisor Stella Peters voor het Master programma Conflict Studies & Human Rights aan de Universiteit Utrecht in samenwerking met onze vrijwilligersorganisa?e. Uw constateringen komen overeen met onze bijna 20Ojarige eenzame ervaring in West Papua. Met name in de binnenlanden is de situa?e schrijnend, en zeer herkenbaar. Eerder hadden wij op doorverwijzing van voormalig minister Koenders contact met de dhr. Zech van de ambassade in Jakarta. Ook hij voorzag ons ook van een duidelijk en serieus antwoord inzake de bilaterale hulp en de situa?e in West Papua. Maarten van den Bosch Deputy Head Poli7cal Affairs Embassy of the Kingdom of the Netherlands Jl. H.R. Rasuna Said Kav.SO3 12950 Jakarta, Indonesia Tel: +62215241055 / Mobile: +62811886017 Email: maartenOvanden.bosch@minbuza.nl www.indonesia.nlembassy.org Subject: RE: Uw reactie op onze brief, onderzoek SDSP en aansluiting bij effectenonderzoek op het terrein van ŒGood Governance¹ in Indonesië. Date: 25 Apr 2013 08:49 To: sdsp sdsp@planet.nl Cc: Boef, Maarten maarten.boef@minbuza.nl, JAK-ARCH jak-arch@minbuza.nl Geachte Heer Bronsgeest, In de brief waaraan u refereert hee7 de heer Ruerd Rueben van IOB melding gemaakt van een mogelijke evalua?e van projecten die met Nederlandse steun in Papua zijn uitgevoerd. Inmiddels hee7 een missie van IOB Indonesië bezocht om projecten voor een evalua?e te selecteren. IOB hee7 daarbij geen projecten in Papua geïden?ficeerd. Overigens vindt regelma?g overleg plaats met de uitvoerders en verantwoordelijke autoriteiten van projecten die Nederland in Papua ondersteunt. Daarnaast bezoekt de ambassade jaarlijks verschillende keren Papua. Om de voortgang en resultaten nog beter te kunnen beoordelen bezoekt de ambassade dan ook projecten die Nederland ondersteunt. Zo vindt momenteel een bezoek van de ambassade aan een onderwijsproject in Papua plaats teneinde de effec?viteit en beoogde resultaten van het project te kunnen bepalen. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Maarten van den Bosch 115 Bijlagen

118 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication