120

sdsp-brief aan iob, 6-8-2013 Ministerie van Buitenlandse Zaken Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) t.a.v. Prof dr Ruerd Ruben Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Doorn, 06 augustus 2013 Onderwerp: effectiviteit bilaterale steun Geachte heer Ruben, In januari hadden wij per e-mail contact over het lopend effectenonderzoek op het terrein van ‘Good Governance’ in Indonesië. We hebben toen extra aandacht gevraagd voor onderzoek naar projecten die met bilateraal geld uit Nederland worden gefinancierd in de provincie West Papoea. We hebben inmiddels contact gehad met de Nederlandse Ambassade in Jakarta. Zij hebben ons aangegeven dat er vanuit de ambassade momenteel geen projecten ondersteund worden met bilateraal geld in West Papoea, en dat uw onderzoeksmissie dan ook niet in het gebied is geweest. We hebben inmiddels vastgesteld, dat West Papoea momenteel weinig tot geen projecten kent die bilateraal geld ontvangen. Dat geldt voor projecten van grote organisaties in het gebied, zoals het Wereld Natuur Fonds, en voor de kleinere organisaties in het gebied. Als humanitaire organisatie die projecten ondersteunt in West Papoea, baart ons dat grote zorgen. Juist in dit gebied is hulp noodzakelijk, en kan bilaterale steun optimaal effectief zijn omdat: a. In het gebied nog 40 miljoen ha. biodiversiteit beheersbaar kan worden ontwikkeld. Door bilateraal geld hier structureel in te zetten, en dat kan ook in de vorm van kennis en kunde, kan voorkomen worden dat later de gevolgen van een verkeerde ontwikkelingsaanpak alsnog met o.a. bilaterale steun verholpen moeten worden. b. Ondanks de politieke gevoeligheid met betrekking tot West Papoea heeft onze vrijwilligersorganisatie in 20 jaar een stabiel netwerk kunnen opbouwen waarbij tot aantoonbare structurele verbeteringen werd gekomen. Onze organisatie heeft een uitgebreid netwerk van potentiële partners in het gebied, die wij intensief ondersteunen vanuit Nederland. Op basis van bijna 20 jaar ervaring en het opbouwen van ‘best practices’ in het binnenland, kunnen wij projecten aandragen die meer dan de moeite waard zijn om te ondersteunen. We begrijpen de politieke gevoeligheid voor deze provincie en de hoge eisen die aan de bilaterale geldstroom verbonden zijn. Tegelijkertijd vinden we het zonde dat in West Papoea weinig projecten ondersteund worden, en dat projecten die eventueel gesteund worden – zoals bijvoorbeeld een eerder project in Merauke, Zuid Papoea dat met bilateraal geld werd gesteund- groot risico lopen dat financiële middelen op de verkeerde plek terecht komen. Boswijklaan 7 3941 ZM Doorn Telefoon: 0343 51 44 13 Fax: 0343 51 52 33 Bank: 3952 05 832 Giro: 732 47 57 KvK Utrecht nr. 18 78 12 www.sdsp.nl sdsp@planet.nl Boswijklaan 7 3941 ZM Doorn Telefoon: 0343 51 44 13 Fax: 0343 51 52 33 Bank: 3952 05 832 Giro: 732 47 57 KvK Utrecht nr. 18 78 12 www.sdsp.nl sdsp@planet.nl Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 118 Graag willen we samen met de adviseur van het Wereld Natuurfonds Nederland voor Zuidoost Azië, Hans Beukeboom, en een delegatie van ons bestuur met u in gesprek om te bespreken hoe we West Papoea hoger op de beleidsagenda kunnen krijgen. Het SDSP bestuur voert dit gesprek mede namens de 12 samenwerkende organisaties voor West Papoea. Als SDSP hopen we dat daarmee tevens de bilaterale geldstroom naar West Papoea aandacht krijgt en daarmee hoger op de bestuurlijke en politieke agenda komt te staan. We maken graag een afspraak met u eind september – begin oktober. We hopen dat u met ons over de situatie in West Papoea in gesprek wilt gaan, en zien uit naar een gesprek. Met vriendelijke groet, Namens bestuur en vrijwilligers van de SDSP, Wouter Bronsgeest (voorzitter)

121 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication