121

sdsp-brief aan ark, 6-12-2013 Aan College van de Algemene Rekenkamer t.a.v. de heer Vendrik Postbus 20015 2500 EA Den Haag Doorn, 6 december 2013 Onderwerp: Zorg over besteding Bilateraal geld en ontbossing regenwoud Papua met haar bewoners Geachte heer Vendrik, Wij hebben de volgende stukken van de Algemene Rekenkamer gelezen: a. Uw brief d.d. 21/11 j.l. aan de voorzitter van de Tweede Kamer b. Uw rapport d.d. 13/11 j.l. “Monitoring beleid voor ontwikkelingssamenwerking”. Wij, de Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP), zijn gesterkt in de opvattingen: 1) Dat de Algemene Rekenkamer, vanuit het standpunt van ontwikkelingssamenwerking gezien, het belang van klimaat en natuur minstens zo belangrijk vindt. 2) Dat een goede verantwoording begint bij een goede begroting en “de verhalen uit het veld” om inzicht te krijgen in de effectiviteit van ons belastingsgeld. Daarom vragen wij, veldwerkers, uw aandacht voor het volgende. Door economische belangen staat 40 miljoen hectare ongerept regenwoud in de provincies Papua en West-Papua op het punt geofferd te worden. De Indonesische overheid is bezig zeer winstgevende concessies af te geven aan grote hout- en mijnbouwbedrijven. Bergen zullen worden afgegraven voor delving van grondstoffen zoals: hout, gas, olie, koper en goud. De groene long, immense biodiversiteit en inheemse Papoea bevolking zijn ondergeschikt. De wereld is onvoldoende doordrongen van deze zich voltrekkende ramp omdat journalisten en internationale organisaties worden geweerd. Over de politieke implicaties van deze massieve ontwikkeling wordt al jaren, zonder veel resultaten, gediscussieerd. De vernietiging gaat intussen gewoon door. Door de extreem hoge moeder- en kindsterfte, vooral in de moeilijk bereikbare binnenlanden, heeft er een stille genocide plaats. Deze desastreuze gevolgen voor mens en biodiversiteit schreeuwen om een tegenbeweging. Om een ommekeer te realiseren en de wereld van deze ondergang te redden, is bovendien veel haast geboden. De SDSP is een kleine vrijwilligersorganisatie die sinds 20 jaar, zonder overheidssubsidies en ‘’onder de radar’’ een epicentrum vormt in de binnenlanden van de “Vogelkop”. Wij leveren een bijdrage aan een toekomstbestendige ontwikkeling en de zelfredzaamheid van de inheemse bevolking. Door onze gebiedsgerichte en integrale aanpak van contacten, capaciteitsopbouw, educatie, gezondheidszorg en economische projectjes, hebben we gezorgd voor opmerkelijke resultaten. Een voorbeeld: de kindersterfte in het district Senopi is binnen drie jaar teruggebracht van 32% naar 12%. We doen dit in samenwerking met onze vaste en van oudsher aanwezige counterpart het Bisdom. Door het verbeteren van opleiding van kader en het initiëren van economische activiteiten is de continuïteit verbeterd. Het vertouwen van de Papoea’s op toekomstperspectief heeft hier een flinke impuls gekregen. Een ander voorbeeld op gebied van (M)aatschappelijk (V)erantwoord (O)ndernemen is dat wij in de komst van Waterleidingbedrijf Drenthe naar West-Papua hebben bemiddeld. De WMD investeert nu in de vijf grootste steden Jayapura, Merauke, Biak,Sorong en Manokwari. Na verder gedaan onderzoek constateert de SDSP dat het voortbestaan van de grootste groene long ter wereld onvoldoende wordt erkent in haarbestaansrecht. Dit uitgevoerde onderzoek naar de effectiviteit van bi-lateraal geld, betrof ook een briefwisseling vanaf eind 2012 met: - Mevrouw Ferrier,lid van de Raad van Advies van International Institute of Studies (ISS),die ons doorverwees naar de IOB. - Prof. Ruben, directeur van de IOB,voorheen werkzaam bij het CIDIN van de universiteit Nijmegen (heeft o.a. de effectiviteit van PI’s onderzocht). Hij verwees ons door naar de heer Hartogh directeur van de DAO. Boswijklaan 7 3941 ZM Doorn Telefoon: 0343 51 44 13 Fax: 0343 51 52 33 Bank: 3952 05 832 Giro: 732 47 57 KvK Utrecht nr. 18 78 12 www.sdsp.nl sdsp@planet.nl Boswijklaan 7 3941 ZM Doorn Telefoon: 0343 51 44 13 Fax: 0343 51 52 33 Bank: 3952 05 832 Giro: 732 47 57 KvK Utrecht nr. 18 78 12 www.sdsp.nl sdsp@planet.nl 119 Bijlagen

122 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication