122

ark-brief aan sdsp, 30-1-2014 - Van de Ambassade medewerker van der Bosch uit Jakarta ontvingen wij maart 2013 een bericht met o.a. de volgende tekst: ’’Tijdens mijn bezoek aan Jayapura in februari jl. viel mij op dat mensen vooral met een beschuldigende vinger naar elkaar wijzen. Feit is dat op grond van de Speciale Autonomiewet voor Papua en West-Papua ruime budgetten voor ontwikkeling beschikbaar zijn. In de praktijk ontbreekt het echter aan lokale regelingen om deze fondsen daadwerkelijk uit te geven. De lokale overheid is zwak en onvoldoende in staat gebleken om sociaaleconomische ontwikkelingen op effectieve wijze op gang te brengen. Corruptie en het creëren van nieuwe bestuurslagen versterken deze ineffectiviteit. Het wrange is dat vooral de Inheemse bevolking woonachtig in niet-urbane gebieden van dit alles de dupe is. Verder deelde de heer van der Bosch ons al eerder mede dat de IOB bij een bezoek aan Indonesië geen projecten in de provincies Papua en West-Papua had geïdentificeerd. Uit onze veldwaarnemingen en de door ons uitgevoerde “Quick”-scan kunnen wij concluderen dat er van de tientallen miljoenen bilateraal geld nauwelijks iets ten goede komt aan de bescherming van het Regenwoud met haar bewoners. Efficiëntie en effectiviteit van het ontwikkelingsbeleid van onze regering wordt hierdoor structureel zeer negatief beïnvloed. Wij vragen u of het mogelijk is deze casus,al of niet via uw onderzoekprogramma , binnen afzienbare tijd onder de aandacht te brengen van de Minister van buitenlandse zaken. Uw reactie zien wij graag tegemoet. Met vriendelijke groet, Namens het bestuur en de vrijwilligers van de SDSP, Wouter Bronsgeest (voorzitter) Leo de Zeeuw sr. (secretaris) Boswijklaan 7 3941 ZM Doorn Telefoon: 0343 51 44 13 Fax: 0343 51 52 33 Bank: 3952 05 832 Giro: 732 47 57 KvK Utrecht nr. 18 78 12 www.sdsp.nl sdsp@planet.nl Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 120

123 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication