123

sdsp-brief aan tweede kamer, 6-2-2014 Aan de commissie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van de Tweede Kamer T.av. de voorzitter Drs. R. Roon Postbus 20018 2500 EA Den Haag Doorn, 6 februari 2014 Betreft: Zorg over besteding Bilateraal geld en ontbossing regenwoud Papua Geachte heer Roon, Op 13 november 2013 richtten wij ons tot de president van de Algemene Rekenkamer met bovengenoemd onderwerp. De brief hebben wij als bijlage 1 bijgevoegd. De reactie van de president van 30 januari jl, als bijlage 2 bijgevoegd, spreekt voor zichzelf. De Algemene Rekenkamer zal op korte termijn onze zorgen delen met haar internationale rekenkamercontacten waaronder de Indonesische voorzitter van de wereldomvattende werkgroep op het terrein van milieu waar de Nederlandse Algemene Rekenkamer in deel neemt. Op advies van de president en secretaris van de Algemene Rekenkamer brengen wij onze "veldwerkers"-waarnemingen ook onder uw aandacht. Gezien de problematiek in West Papua, is het wat ons betreft noodzakelijk dat snel noodzakelijke maatregelen worden genomen. Daarop kunt u als commissie wellicht grote invloed uitoefenen. Graag vernemen wij of het tot de mogelijkheden behoort voor u als commissie om in deze situatie invloed uit te oefenen teneinde de situatie in West Papua te helpen veranderen. Uw reactie zien wij graag tegemoet. Met vriendelijke groet, Namens het bestuur en de vrijwilligers van de SDSP, Wouter Bronsgeest (voorzitter) (secretaris) Boswijklaan 7 3941 ZM Doorn Telefoon: 0343 51 44 13 Fax: 0343 51 52 33 Bank: 3952 05 832 Giro: 732 47 57 KvK Utrecht nr. 18 78 12 www.sdsp.nl sdsp@planet.nl Leo de Zeeuw sr. 121 Bijlagen

124 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication