21

speciale autonomiewet ( otonomi khusus ) Intentie In het jaar 2001 is een speciale autt (otonomi khusus) opgeld die g t en P als een eigen culturele etnische groep binnen Indonesië, die he echt hee hun cultuur te uiten. Daarnaas ordt de ontwikkelingsach an het gebied t zich andere Indonesische prvincies erkend en in het bijz de ach Indonesische immigren. De speciale autt wijst er t de gre rijk an het gebied nauwelijk en goede is gekomen aan de plaatselijke beolking en da al moeen wden gebruikt om het gebied t twikkelen met speciale aandach s22 . Uitvoering Ondank t beschren g es kt de speciale aut eel kriti ek die zich met name rich oering. Z (nog) niet g olledig ele vrijheid v P t hijsen v Morgvlag dt nog alti jd nie oeg de Indonesische veiligheidsdiensen, leger en politi e. De vegdig MRP k einig mach deeld w em v dt g Daarnaast blijft elijk aan opbrengs xploit tuurlijke hulpbr angt acher bij de perag oals in de w tgeleg 80% opbrengsten bosbouw, visserij en mijnbouw 70% opbrengsten olie en gas voor overheid papua barat Belangrijkste inhoudelijke punten speciale autonomiewet22 : • De prvinciale oerheid onang an opbrengsen uit bosbouw, visserij en mijnbouw. Na 25 jaar wdt dit aandeel 50%. • De prvinciale oerheid onang an de opbrengsen uit olie en gas. Na 25 jaar wdt dit aandeel 50%. • De pr ang egelden (Dana Alokasi Umum). Dit k P apua 1,4%. • De pr ang g jaar lang e elingsg erheid (Dana Otonomi Khusus). • De pr tgving op t ellen (perda en perdasus) op alle beleidsg e; buit eiligheid, de e en fi eligie, rerlijk bepaalde beoegdheden zoals in de sen bepaald. • Er w egdig g s opgt, de MRP (Majelis Rakyat Papua) da inheemse ren (adat) wg bij he t. Desondanks zijn de fi ale oerheden in P erk gegen. Dit is het golg v gr ng van de alloc egelden uit Jaka en is he t zichtbare en geslaag deel v de autonomiee eens besaat het lokale bestuur tegdig uit inheemse P hij zij meer macht geg eding v dee gelden beslissen. Er doen zich ech oblemen v door de beseding v e gelden ve v maal is, de tw e zijn c e en een gebrek aan kunde, ook wel aangeduid als ceitsgebrek.

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication