31

Het leven van inheemse P ust De P elijk v ang zel eigen gebruik als verkoop. Op kleine schaal wden gr verbouw eldje dicht bij huis. Anders dan de be berggebieden is dit een v an landbouw Voor he dt gebruik gemaak schillende soort en die men v ong z dig ammen, maar die de laae jaren ook s ak erheid w ek ong en die op authen eke wijz t peddels w voortbeogen k er uit de k den g ang vissoorten die zich dicht onder de kt ophouden zoals ikan batu. Grotere pr den gebruik en en bijvoorbeeld tonijn t ang Een deel v angs dt gegen en een ander deel verkocht. Dit k markt zijn indien dee nabij is, of in een stje langs de weg. Op vgelegen eilanden wdt de gang en uitg e le e been tt er een opkoper langs k Sommig oals tongseng orden door vende handelar aak ChineseIndonesiërs, opgekoch olg t den gd naar andere Azia sche landen zoals China. men vangt vis voor verkoop en eigen gebruik Visserij door P t zijn mees eenlingen of kleine groepjes v sonen die uit vissen g Wanneer iemand een gr neem angs gaans in gelijke hoeeelheden onder de visser v Er is dus g an bedrijf g erhouding t be an een boot is nie soon zich een grer aandeel in de vang end g vissersprauwen worden de laatste jaren vaker door de overheid verstrekt V oorzieningen g geleg langs de k ageleg Het kom oor dat de leerkrach an de school voor lang jd nie zig is. Geondheidsg is slech voorhanden in districtsplaa en vaak van sleche kwaliteit. Als er zich een winkel bevindt is dee ook hier niet in het be an lokale P De laae jaren begin t name in Raja Ampat he erhur oernach ng toerisen een nieuwe bron van inkomsen te vormen voor lokale beoners.

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication