34

4.3 katholieke scholen in papua barat De katholieke scholen nemen een speciale positi e in binnen Papua Barat. Net als de protestantse scholen kennen zij een lange traditi e als brengers van onderwijs naar de meest verafgelegen plekken in Papua Barat en Papua. Gezien de achterliggende organisati estructuur zijn de katholieke scholen in vergelijking tot andere scholen redelijk autonoom. De katholieke kerk kent een organisati estructuur die over landsgrenzen heen reikt. De katholieke scholen in Papua Barat vallen onder de hoede van de Orde der Augusti jnen die regionaal worden aangestuurd vanuit Jayapura. Ze staan in verbinding met het Nederlandse bestuur van de Orde der Augusti jnen waar vanuit de zending naar Nederlands-Nieuw-Guinea desti jds is geïniti eerd. De katholieke scholen zijn in staat kwalitati ef goed onderwijs aan te bieden in Papua Barat waarbij hoofdzakelijk inheemse Papoea’s worden betrokken. Men weet dit te bereiken vanwege een aantal redenen. De belangrijkste is dat katholieke scholen, anders dan andere scholen in Papua Barat, corrupti e buiten de deur weten te houden. Vanwege de alternati eve achterliggende organisati estructuur van de katholieke scholen heeft de lokale politi ek geen directe invloed op het schoolbestuur. Daarnaast krijgen de katholieke scholen ook zonder corrupti e zaken voor elkaar. Waar andere parti jen smeergeld moeten betalen maakt de katholieke kerk gebruik van haar lokale netwerk en religieuze status. Tot slot, de katholieke internaten zijn geïntegreerd met scholen waar paters intern woonachti g zijn. Hierdoor heerst er discipline en is de controle op het leerproces van de scholieren groot. papoea-ondernemer: baksteenbedrijfje Langs de keg in een van de buitwijken v gde oapping die diens Onder he dak lig t grijs z en in de hoek saan bakenen opgapeld. De eig abriek is een jongen van begin twin g die behoort t am der Biakk gaans le e mensen van de visangst, maar dee jong Na he an zijn middelbar zoch e jong apoea-ondernemer naar een manier om de kos e verdienen. Ergens had hij gzien hoe mensen bakenen maak t een mengsel v t en zand en hij besloot om dit z e g pr eel ti jd huurt hij de vrag an zijn nee oor een middag om een speciaal soort z s e halen en naar zijn oerkapping te brengen. Daar mengt hij he t en vult hiermee mallen die hij van hout g komen legt hij volg e drogen. Als de senen klaar zijn sapelt hij ze op onder zijn a zeel ti jd k zijn s e k aar werk, maar he t goed. Hij is nu twee jaar bezig en hee onlangs zijn eig or kunnen k onlangs heeft hij een eigen motor kunnen kopen

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication