35

papoea-ondernemer: bouw- en installatiebedrijf Nico is bijna vijft ig jaar oud en een v weinig s die een eigen bedrijf hee es jaar g d hij vege zijn k alla es gaag he erleidingneerk aan te legg een middelbare school. Hij kreeg daar vijft miljoen roepia (1.016 euro) v aald. Hij gf zijn w z aarmee hij een eigen onderneming oprich e onderneming breidde hij in de daarna volgende jar alla e- en aannemersbedrijf da erheid allerhande bouw alla achen uitvoerde. Nico gr eden Manokw Sorong waar zijn v anuit het binnenland naart as gokk t hij gek was en een baan kreeg bij de politi e onder het Nederlandse be olgde de basisschool (SD, Sekolah Dasar) en tussenschool (SMP, Sekolah Menengah Pama) in Manokw en ging in Sorong naar de middelbare school (SMA, Sekolah Menengah Aas). Volg sde hij economie in Mak aarin hij een bachelor behaalde. Na zijn studie ging Nic t bij een Ausalisch mijnbouwbedrijf de hij naar eig egg ee belangrijke dingen; werleidingen aanlegg cieel denk oor he erkrijg cieel inzich as zijn dir alische manager een lich aar hij v ft geleer Er zijn vschillende zak olle Papoeaondernemer hebben g hij een goede opleiding g t hij in de sad opgr hij de kans gehad om te g vloed op zijn on oortg t hij niet opgroeide in he an zijn ouder ad. Hier zijn de familiaire samstructuren minder serk en is de druk vanuit de budaya kasih minder gr vloed is g t hij geen schuld bij zijn f van een bruidscha t hij nie t een inheemse P t een Molukse is g door kon hij geld opzij z oor zijn onderneming. E de en vijf or zijn in het g t opdoen v ak sche vdigheid, namelijk het aanlegg werleidingen, en het aanler cieel denken g hij leerde twee belangrijke dingen: commercieel denken en waterleidingen aanleggen

36 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication