41

profiel papau barat 1 1.1 huidige dynamiek De provincie Papua Barat is een van de meest potenti evolle economische ontwikkelingsgebieden in de Indonesische archipel. Ze kent samen met de provincie Papua de grootste rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen van Indonesië1 en maakt de laatste jaren een spectaculaire economische groei door. Lange ti jd heeft Papua Barat als moeilijk toegankelijk gebied aan de rand van de Indonesische economie gelegen, maar recente ontwikkelingen hebben daarin verandering gebracht. Twee ontwikkelingen zijn hierbij signifi cant geweest. Ten eerste is het toekennen van speciale autonomie (otonomi khusus) aan de provincie in 2001 van groot belang geweest. Sinds het in werking treden van deze wet heeft de provincie meer bestuurlijke macht gekregen en worden er jaarlijks aanzienlijke geldstromen door de nati onale regering vanuit Jakarta naar Papua Barat gealloceerd. Dit bedrag is nog alti jd groeiende en van alle Indonesische provincies ontvangt Papua Barat per hoofd van de bevolking het meeste geld2 de indonesische regering focust op de ontwikkeling van papua barat . Als gevolg hiervan zijn overheidsbestedingen zoals onder anderen op het gebied van infrastructuur in een stroomversnelling geraakt. Een tweede ontwikkeling is de vergrote aandacht die de centrale overheid in Jakarta heeft voor de ontwikkeling van Oost-Indonesië en de open houding die zij daarbij aanneemt tegenover buitenlandse investeerders. In de documentaire Papua onze toekomst, gemaakt in opdracht van de SDSP, komt senaatsvoorzitt er Irman Guzman aan het woord. Hij verkondigt het Indonesische ontwikkelingsbeleid ten aanzien van de provincies Papua Barat en Papua en verwelkomt buitenlandse investeerders; ‘Aan alle potenti ële Nederlandse investeerders zeg ik namens het Indonesische volk, in het licht van onze langdurige relati e dat u in Indonesië meer dan welkom bent om samen met ons in beider voordeel het land te ontwikkelen’3 bijlage). 39 Investeringskansen De nieuwe regering onder leiding van president Joko Widodo versterkt deze focus op de ontwikkeling van Papua Barat en Papua. Het scheppen van vertrouwen tussen de lokale bevolking en het nati onale bestuur in Jakarta vormt hierbij de basis. Men investeert daarnaast in infrastructuur, een beter lokaal bestuur en sociale voorzieningen. Buitenlandse investeerders worden verwelkomd en begeleid. 1.2 Geografie Papua Barat, in het Nederlands ook wel de Vogelkop genoemd, is een provincie in het oosten van Indonesië. Ze ligt ten westen van de provincie Papua, van daar de aanduiding barat, hetgeen Indonesisch is voor ‘westen’ of ‘westelijk’. Ze wordt naast de aangrenzende provincie Papua omsloten door de Bandazee, Seramzee en de Grote Oceaan. overzichtskaart van de provincie papua barat, 2004* (zie de DVD Papua onze toekomst, in de fig. 1.1 * gemeentegrenzen zijn veranderd, zie hiervoor fig. 1.6

42 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication