42

Tussen Papua Barat en de Indonesische hoofdstad Jakarta bevindt zich zo’n 3.000 kilometer. De provincie kent een oppervlakte van 97.024,27km², verdeeld over het schiereiland en 1.945 omringende eilanden4 . Het merendeel van het land bestaat uit ruig natuurlijk terrein met geringe menselijke aanwezigheid en is lasti g bereisbaar. Er zijn bergen te vinden tot een hoogte van drieduizend meter, valleien, rivieren, moerassen en voor het grootste deel (73,99%) is Papua Barat nog bedekt met tropisch oerwoud5 . 1.3 klimaat Papua Barat kent een tropisch klimaat met een gemiddelde temperatuur van 27,35 graden. Neerslag valt er gedurende het hele jaar, gemiddeld zijn er zo’n 243,5 dagen met regen. zuidwestkust doorgaans de meeste regen kent6 De hoeveelheid regen die er valt verschilt per gebied waarbij Fakfak aan de . Papua Barat kent net als de rest van Indonesië een verdeling van het jaar in twee seizoenen, te weten musim penghujan, het regenseizoen en musim kemarau het droge seizoen. In de maanden december tot en met maart is de wind hoofdzakelijk afk omsti g vanaf de Grote Oceaan, welke meer regen veroorzaakt dan normaal en het musim penghujan veroorzaakt. In de maanden juni tot en met september is het musim kemarau. Dan waait de wind voornamelijk uit de richti ng van Australië, hetgeen drogere luchten naar Papua Barat brengt waardoor het in deze periode minder regent7 . 1.4 demografie In 2014 telt de provincie Papua Barat 877.437 inwoners op een gebied dat qua groott e vergelijkbaar is met een land als Portugal. Daarmee is zij een van de dunst bevolkte provincies van Indonesië met een bevolkingsdichtheid van slechts 9 inwoners per vierkante kilometer8 . Ongeveer de helft van de bevolking bestaat uit inheemse Papoea’s, het overige deel wordt gevormd door immigranten uit andere delen van Indonesië, of personen uit gemengde huwelijken. De groep niet-Papoea’s groeit sneller dan de Papoea’s waardoor de verwachti ng is dat het aandeel dat de inheemse bevolking zal zakken tot 30% in 20209 . Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 40 De grootste steden van Papua Barat zijn Sorong en Manokwari. Met een inwoneraantal van 211.840 personen is bijna een kwart van de bevolking in Papua Barat woonachti g in Sorong. Manokwari is met 150.179 de op een na grootste stad. Andere plaatsen kennen beduidend minder grote inwonersaantallen10 . Zie hiervoor fi guur 1.5. Totale bevolking Papua Barat per jaar in de periode 2005-2013 fig. 1.2 De totale bevolking van Papua Barat groeide in het ti jdvak 2000-2010 met 3,71%. Hierbij vertonen met name de stad Sorong (4,8%) en de gemeenten Sorong Selatan (5,41%) en Maybrat (5,08%) grote groeicijfers. De gemeente Tambrauw kende in deze periode de minste groei (0,38%)11 41,38% van de bevolking jonger is dan 20 jaar12 . Papua Barat kent een jonge bevolking waarbij . Het merendeel van de bevolking in Papua Barat is christelijk, daarmee vormt het een uitzondering op de landelijke situati e van Indonesië waar 87,18% van de bevolking Islamiti sch is. In Papua Barat behoort 53,54% van de bevolking tot het christelijk protestantse geloof, 9,56% tot het katholieke, 36,45% tot het Islamiti sche en 0,22% tot het Boeddhisti sche geloof13 .

43 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication