58

1.13.2 Allocatiegelden Van aanzienlijke invloed op de economische ontwikkeling zijn de allocati egelden die vanuit Jakarta aan de provinciale en gemeentelijke overheden in Papua Barat worden gestuurd. De hoeveelheid geld die Papua Barat in 2013 gealloceerd kreeg was bijna evenveel als een kwart (24,73%) van het provinciale BNP over dat jaar. In verhouding tot andere provincies ligt Papua Barat hiermee net iets boven het gemiddelde van 20,03%43,48 . 1.13.3 Sectoren Wanneer gekeken wordt naar de sectorenverdeling volgens BNP in Papua Barat valt op dat de industriesector voor bijna de helft hieraan toedraagt. De olie- en gasproducti e vormt veruit het grootste gedeelte van het provinciale BNP dat binnen de industriesector wordt opgebracht. In 2013 was de olie- en gasproducti e goed voor 44% van het provinciale BNP. In de regio van de stad Sorong wordt sinds decennia olie gewonnen, maar de grootste invloed op deze verdeling heeft de start van de exploitati e van vloeibaar gas in de Bintunibaai gehad. Hier bouwde het bedrijf Briti sh Petroleum een fabriek in de plaats Tangguh welke sinds 2009 operati oneel is geworden. Dit zorgde er voor dat het economische groeicijfer in de jaren 2010 en 2011 zelfs rond de 28% is komen te liggen47 . Daarentegen vormt de maakindustrie in Papua Barat slechts 3% van het gehele BNP. Producten worden in Papua Barat vrijwel allemaal geïmporteerd. De grootste sector na de olie- en gassector is de landbouw. Deze sector neemt zo’n 14% van het BNP voor haar rekening en verschaft werk aan bijna de helft van de bevolking van Papua Barat. Wat opvalt in vergelijking met de provincie Papua is het relati ef kleine aandeel dat mijnbouw in de economie van Papua Barat speelt, slechts 8%, ten opzichte van 28,9% in de provincie Papua49 . Zoals aangeduid is de groei binnen de industriële sector van olie en gas het meest in het oog springend. In een kleine economie zoals die van Papua Barat kunnen enkelvoudige acti es zoals de bouw van de gascentrale door BP duidelijk zichtbare invloed hebben op de economische ontwikkeling van sectoren. landbouw mijnbouw industrie: Olie & gas industrie: overig energie en drinkwater bouw handel en horeca transport en communicatie financiën, verhuur en zakelijke dienstverlening diensten fig. 1.25 Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 56 Aandeel economische sectoren Papua Barat volgens BNP, 2013 6% 2% 0% 3% 7% 7% 44% 9% 14% 8%

59 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication