64

2.2 ontwikkelingsplannen nationaal niveau RPJP Nasional 2005-202550 In het lange termijn ontwikkelingsplan op nati onaal niveau RPJP Nasional (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) wordt het kader uitgezet voor de ontwikkeling van Indonesië voor een periode van twinti g jaar. In het plan worden algemene doelen gesteld voor de ontwikkeling van het land, die in het jaar 2025 moeten zijn verwezenlijkt. Er wordt een nati onaal sterk Indonesië nagestreefd dat zelfstandig, ontwikkeld, rechtvaardig, democrati sch en veilig is. Economische groei en ontwikkeling worden beschouwd als de belangrijkste middelen om deze doelen te kunnen bereiken. De sectoren landbouw en mijnbouw (inclusief gas- en oliewinning) worden hierbij gezien als basis voor de Indonesische economie en men wil deze verder uitbouwen en moderniseren. Daarnaast wil men investeren in techniek en wetenschap om een industriële sector te ontwikkelen die internati onaal kan concurreren. ten aanzien van de ontwikkeling van het land te maken, mits dit in lijn is met de doelstellingen in het langetermijnplan. Indonesië bevindt zich nu in de derde van de vier fases onder het lange termijn ontwikkelingsplan. De nieuwe regering onder president Joko Widodo heeft onlangs het middellangetermijnplan voor deze periode, RPJM Nasional III, bekrachti gd. 1) RPJM Nasional I Jaar 2005–2009 2) RPJM Nasional II 3) RPJM Nasional III 4) RPJM Nasional IV RPJM III Nasional 2015-201951 Fig. 2.4 Lange termijn ontwikkelingsplan Indonesië Het nati onale middellange termijn ontwikkelingsplan voor de periode van 2015-2019 RPJM Nasional III (Rencana Pembangunan Jangka Menenga II Nasional) is onlangs bekrachti gd door de nieuwe regering van president Joko Widodo. Het plan benadrukt het belang om de achtergebleven provincies van Indonesië te ontwikkelen, hetgeen een vergrote aandacht betekent voor provincies Papua Barat en Papua. Men wil het economische aandeel van Oost-Indonesië, dat nu slechts 20% van de totale Indonesische economie uitmaakt, doen laten toenemen naar 22% in 2019. Een belangrijke doelstelling in het langetermijnplan is dat Indonesië onafh ankelijk moet worden op het gebied van voedsel. Dit betekent dat investeringen worden gedaan om de voedselproducerende capaciteit van Indonesië te vergroten. In de middellangetermijnplannen en de politi ek blijkt dit een belangrijk terugkerend thema. In 2025 zou Indonesië een inkomen per hoofd van de bevolking moeten hebben van ongeveer 6.000 USD (5.276 euro). Daarnaast moet het aantal mensen dat in armoede leeft zijn teruggedrongen tot maximaal 5% van de bevolking. Kwalitati ef goed en betaalbaar eten moet beschikbaar zijn voor alle inwoners. Het langetermijnplan is opgedeeld in vier ontwikkelingsplannen voor de middellange termijn. Zij beslaan elk een periode van vijf jaar en lopen parallel aan de nati onale regeerperiodes. Hierdoor is het voor nieuwe regeringen mogelijk om eigen beleid Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 62 Fig. 2.5 Index van menselijke ontwikkeling in Indonesië per provincie Jaar2010–2014 Jaar 2015–2019 Jaar2020–2024

65 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication