65

Het ontwikkelingsplan wijst enkele topsectoren aan. Hiertoe worden de mariti eme sector, het toerisme en de industrie gerekend. Daarbij wordt in overeenstemming met het langetermijnplan nati onale zelfvoorziening op het gebied van voedsel nagestreefd en wordt hier zelfvoorziening op het gebied van energie aan toegevoegd. Naast deze topsectoren wordt er ook aandacht geschonken aan infrastructuur en versterking van de bosbouwsector. Mariti eme sector Ontwikkeling van de mariti eme sector betekent investering in infrastructuur zoals havens, maar ook in de visvangst. Men wil de totale visvangst verdubbelen naar 40 tot 50 ton per jaar in 2019. Men wil 100 viscentra bouwen voor visveiling en overslag. Daartegenover wil men illegaal vissen tegengaan en het aantal hectare beschermd zeegebied uitbreiden naar 17 miljoen hectare. Wat de vispotenti e rondom Papua Barat betreft liggen er vooral mogelijkheden aan de noordzijde. Fig 2.6 Visvangstpotenti e in de wateren van Papua Barat Er zal sterk worden geïnvesteerd in de mariti eme sector om het netwerk van havendiensten tussen verschillende Indonesische eilanden te verbeteren onder de projectnaam tol laut. Het doel is om over geheel Indonesië havens te vergroten om zodoende een grote, gemakkelijke en goedkope vorm van economische uitwisseling tussen de eilanden mogelijk te maken, waardoor men hoopt dat economische bedrijvingheid zich over heel Indonesië kan verspreiden. In het kader van deze plannen zal in Papua de haven van Sorong sterk worden uitgebreid voor schepen met een capaciteit van 44.000 TEU naar een capaciteit van 100.000 TEU. Energie Wat energievoorziening betreft beoogt de Indonesische regering verhoudingsgewijs meer steenkolen aan te gaan wenden om in de behoeft e te voorzien. Daarnaast zet men in op een vergroti ng van het energieaandeel opgewekt met bodemwarmte met een toename van 5% naar 7% in 2019. FIg. 2.7 Ontwikkelingsplannen energievoorziening Indonesië Op de langere termijn wil men echter inzett en op de ontwikkeling van energie uit waterkracht. Hiervoor is het gebied Papua en Papua Barat geïndexeerd als zeer potenti erijk. Men schat de potenti e voor het opwekken van energie uit waterkracht binnen dit gebied op 22.371 MW. Daarmee heeft het gebied met afstand de grootste potenti e ten opzichte van andere gebieden binnen Indonesië. Men wil 12.900 MW meer uit waterkracht kunnen opwekken tegen het jaar 2027. In Papua Barat wil men in de periode 20172018 een micro hydrocentrale bouwen, PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) om 10 MW op te wekken. Een grotere waterkrachtcentrale, PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) wil men bouwen in de Warsamson rivier nabij Sorong. Hierbij zal een stuwmeer worden gevormd en 46,5 MW kunnen worden opgewekt. 63 Investeringskansen

66 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication