66

Fig. 2.8 Potenti e hydro-elektrische energie in Indonesië Bevolking Er wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de midden- en onderklasse in de samenleving. Dit komt naar voren in een aantal sociale programma’s op gebied van onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid en welzijn (Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja, Indonesia Sejahtera). Daarbij wil men de producti viteit van de midden- en onderklasse verhogen, zonder dat dit ten koste mag gaan van de grote economische spelers, welke in het plan erkend worden als de trekkers van economische ontwikkeling. Ontwikkelingsstrategie Er zijn enkele voorwaarden die gesteld worden bij ontwikkeling de komende vijf jaar. Zo mag ontwikkeling niet de verschillen in welvaart binnen de samenleving vergroten en wordt duurzaamheid als thema genoemd. Ontwikkeling mag niet schadelijk zijn voor het milieu of de draagkracht van ecosystemen verminderen of het natuurlijk evenwicht verstoren. Het is de vraag hoe men deze laatste voorwaarde interpreteert. Sommige onderdelen van het ontwikkelingsplan lijken namelijk op gespannen voet te staan met deze voorwaarde. Te denken valt bijvoorbeeld aan de vergroti ng van het aandeel door steenkolen opgewekte energie. Voor Papua Barat betekent het middellangetermijnplan van de regering Joko Widodo dat er in vergelijking met de plannen van de vorige regering een hoop aandacht naar Papua en Papua Barat gaat. In het kader van het verminderen van de economische en sociale onevenwichti gheid wordt er door de overheid veel geld vrijgemaakt voor investering in dit gebied. Waar de vorige regering ti jdens de termijn van vijf jaar 67 biljoen roepia (67 triliun rupiah, 4,5 miljard euro ) in Papua en Papua Barat investeerde wil de huidige regering 265 biljoen roepia (265 triliun rupiah, 18 miljard euro) investeren52 . Men wil de groei van de economie van het gebied versterken van 14,1% in 2015 naar 17,7% in 2019, het armoedecijfer terugdringen van 30,9% in 2015 naar 21,5% in 2019. Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 64

67 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication