71

RKP Nasional 201653 Het jaarlijkse werkplan van de overheid, RKP (Rencana Kerja Pemerintah) kent een prakti sch karakter en geeft aan waar de regering in het komende jaar aan zal gaan werken. Samen met het werkplan wordt ook de nati onale begroti ng APDN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) opgesteld. Het werkplan voor het jaar 2016 is het eerste RKP dat door de regering van Joko Widodo is gemaakt en sluit aan bij de in het middellangetermijnplan uitgezett e koers. Er wordt gestreefd naar een versterking van de economische sectoren van voedsel, industrie, energie, toerisme en de mariti eme sector. Op het gebied van voedsel streeft men nati onale zelfvoorzienendheid na. Er worden relati ef weinig nieuwe projecten toegevoegd om het overzicht en de conti nuïteit van de lopende plannen te bewaren. De grootste nieuwe toevoegingen van de regering Joko Widodo liggen op het niet-economische vlak, namelijk het instellen van de Kartu Indonesia Sehat, een sociaal systeem voor de zorg en op het gebied van onderwijs de Kartu Indonesia Pintar. Om de economische groei van Indonesië te versterken streeft men in 2016 een vergroti ng van de investeringen na tot een aandeel van zo’n 8,9-9% van het BNP. Om dit te bereiken wil men duidelijkere regelgeving scheppen, een betere afstemming tussen nati onale en subnati onale bestuursniveaus bewerkstelligen, het aanvragen van vergunningen vergemakkelijken en investeerders beter begeleiden. Een belangrijk thema in het RKP 2016 is het verkleinen van de ontwikkelingsverschillen tussen de verschillende Indonesische provincies. Voor de provincie Papua Barat stelt men daarom als doel het armoedepercentage verder naar beneden te brengen en een hoge economische groei na te streven. Fig. 2.15 Doelstellingen regering in RKP 2016 ten aanzien van Papua Barat Economische groei Armoede percentage Papua Barat 69 Investeringskansen 8,8-11,8% 23,5% Werkloosheidspercentage 4,8% Men wil het komende jaar verder werken aan het verbeteren van de infrastructuur in Papua Barat. De aanleg van een trein tussen de steden Sorong en Manokwari moet worden versneld en er wordt verder gebouwd aan het trans Papua wegennetwerk. Op het gebied van energie wil men de toegang tot elektriciteit onder de bevolking vergroten en een gasenergiecentrale bouwen. De ontwikkeling van het regionale industriegebied rond de Bintunibaai wordt verder doorgezet alsmede de ontwikkeling van enkele kleinere industriegebieden. Als toeristi sche bestemming wil men Raja Ampat in binnen- en buitenland verder promoten en het aantal vluchten naar Papua Barat doen laten toenemen. In het RKP 2016 is een lijst opgenomen met doelstellingen en projecten voor Papua Barat in het komend jaar. Fig. 2.16 Lijst met doelstellingen en projecten voor Papua Barat zoals in RKP gesteld Doelstelling/Project Onderwijs Ontwikkeling van teaching factory op SMK (prakti jk) school Bouw prakti jk landbouwschool SMK Drinkwater en sanitaire voorziening Toegang tot voldoende water Toegang tot voldoende sanitaire voorzieningen Landbouw (totale producti e) Rijst Maïs Soja Rundvlees Kweekvis Rijstvelden Rehabilitati e Terti aire Irrigati e Energie Toegang tot elektriciteit Mariti em Bouw haven tol laut in Sorong Ontwikkeling veerponthavens; Fakfak, Folley, Salwati , Wasior 1 1 54,34% 50,30% 30.789 ton 3.148 ton 2.339 ton 4,46 ton 227.003 ton 1.775 hectare 1.775 hectare 85,56% 1 4 Aantal/percentage/ton/hectare

72 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication