72

Fig. 2.17 Prioriteiten infrastructuurontwikkeling Papua Barat Overig ontwikkelingsplan: MP3EI Het plan ter versnelling en uitbreiding van de Indonesische economische ontwikkeling, MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) is een masterplan dat door de vorige regering onder leiding van president Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) is opgesteld om de Indonesische economie versneld naar het niveau van een eerste wereldland te ti llen. Anders dan gangbare ontwikkelingsplannen die ontwikkeling in brede zin behelzen, focust dit plan specifi ek op de ontwikkeling van de economie van Indonesië. Het masterplan behelst een termijn tot 2025, in dat jaar zou Indonesië tot een van de negen grootste economieën van de wereld moeten behoren. Fig. 2.18 MP3EI Om dit te bereiken is in 2011 een orgaan in het leven geroepen, KP3EI (Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) om toe te zien op de implementering van het plan en om mogelijke belemmeringen uit de weg te ruimen. Dit orgaan bestaat uit verschillende teams. In het masterplan wordt Indonesië onderverdeeld in verschillende economische zones. De Provincie Papua Barat en Papua vormen samen met de Molukken een zone. Er bestaat een groot verschil in BNP tussen deze zone en de economisch meer ontwikkelde kern van Indonesië op Java. Als hoofdoorzaken wijst men naar de lage investeringen in deze zone, de lage producti viteit van de agrarische sector vanwege oude technieken en slechte irrigati evoorzieningen, de ontoereikende infrastructuur, de niet mobiele bevolking en het feit dat de totale bevolkingsomvang in het gebied gering is. Om deze situati e te veranderen en ontwikkeling op gang te brengen wil men in deze zone 622 biljoen roepia (622 triliun rupiah, 42,1 miljard euro) investeren, op een totaal van 4.012 biljoen roepia (4.012 triliun rupiah, 271,8 miljard euro) voor geheel Indonesië. Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 70

73 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication