73

Fig. 2.19 Papua-Maluku corridor programma voor CO2-emissie compensati e. Over hoe bijvoorbeeld de CO2-emissie als gevolg van gas en olie-exploitati e kan worden gecompenseerd wordt niet gesproken. Er is kriti ek geuit op het plan vanwege het prevaleren van economisch belang boven dat van gemeenschappen en milieu. In het planvormingsproces heeft men de lokale gemeenschappen niet betrokken54 . Uitvoering onder regering president Joko Widodo Nu er een nieuwe nati onale regering is aangetreden onder president Joko Widodo is het masterplan ter discussie komen te staan en is het de vraag in hoeverre het zal worden uitgevoerd. Joko Widodo kreeg ti jdens de verkiezingsstrijd om het Indonesische presidentschap veel steun uit de hoek van burgerbelangenorganisati es die zich hebben verzet tegen enkele projecten uit het MP3EI. Daarbij is het masterplan grotendeels opgesteld door Hatt a Rajasa, de compagnon van de met Joko Widodo rivaliserende presidentskandidaat Subianto Prabowo54 . Joko Widodo verkondigde dat de focus van zijn regering op sommige punten verschilt van de vorige regering, er komt nu bijvoorbeeld meer aandacht voor mariti eme infrastructuur en spoorbanen. Wat men goede plannen acht zal men uitvoeren, wat niet binnen de visie van de regering valt zal worden aangepast, aldus Joko Widodo55 . De nati onale regering zal slechts 10% van deze investeringen, in bijvoorbeeld infrastructurele werken, rechtstreeks voor haar rekening nemen. De overige investeringen moeten privaat worden gedaan of door overheidsbedrijven bekosti gd. Er ligt dus een sterke nadruk op private investeringen. Enkele hoofdsectoren die zijn aangewezen voor investeringen zijn het verbouwen van voedsel, visserij, energie en mijnbouw, waaronder ook olie en gas worden gerekend. Voorts wordt er een plan beschreven voor de aanleg van een trans Papua snelweg van bijna vierduizend kilometer die de provincies Papua en Papua Barat met elkaar zou moeten verbinden. Er is een speciaal team verantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen voor deze economische zone (Tim Kerja Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku). Duurzaamheid Aan duurzaamheid wordt in het masterplan nauwelijks gerefereerd. Er wordt een relati ef klein bosgebied aangewezen om mogelijk te parti ciperen in het REDD+ 71 Investeringskansen Hij benadrukt dat bijvoorbeeld de transpapua snelweg een plan is dat binnen de visie van zijn regering valt en dat deze in 2019 gereed zou moeten komen. Te verwachten is dat de meerderheid van de projectplannen uitgevoerd zal worden. Joko Widodo zegt echter wel dat de term MP3EI politi ek beladen is en hij daarom in het vervolg liever niet meer aan deze naam van het plan refereert. Het hoofd van het Indonesische investeringsorgaan (BKPM) Franky Sibarani verkondigt dat wat zijn organisati e betreft de geplande investeringen voor projecten in Papua zullen worden doorgezet. Hiertoe behoren projecten op het gebied van tuinbouw, cement, visserij en petrochemie. Hij benadrukt dat zijn organisati e door wil gaan met de geplande investeringen en de weg wil vrij maken voor bedrijven die nu nog beperkt worden door bijvoorbeeld onduidelijkheid over landrechten en het moratorium in de visserij dat door het ministerie van visserij is ingesteld54 .

74 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication