74

2.3 ontwikkelingsplannen provinciaal niveau, papua barat RPJP Daerah Provinsi Papua Barat 2012-203156 Evenals op nati onaal niveau worden er op provinciaal niveau ontwikkelingsplannen geschreven met een lange, middellange en korte termijn. Het lange termijn ontwikkelingsplan voor de provincie Papua Barat (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) geldt voor de periode 2012-2031 en is in lijn met het nati onale langetermijnplan opgesteld. Het geeft de strategie voor de ontwikkeling van Papua Barat voor de komende twinti g jaar en een kader waarbinnen middellangetermijnplannen kunnen worden opgesteld. Deze plannen worden opgesteld voor de volgende termijnen; RPJM Daerah Provinsi Papua Barat I RPJM Daerah Provinsi Papua Barat II Uitdagingen Het ontwikkelingsplan voor de lange termijn gaat allereerst in op de verschillende ontwikkelingsuitdagingen die er liggen in Papua Barat. Ze onderkent de ontwikkelingsachterstand van de provincie ten opzichte van het Indonesisch gemiddelde. Daarnaast wordt een aantal uitdagingen onderscheiden voor de ontwikkeling van Papua Barat. Deze zijn; • Geologisch; steile hellingen, plaatselijk tekort aan water, erosie • Natuurrampen; aardbevingen, aardverschuivingen, overstromingen • Demografi sch; lage bevolkingsdichtheid • Landbouw; inheemse Papoea’s zijn moeilijk te sti muleren op modernere en effi ciëntere wijze landbouw te bedrijven Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 72 Jaar 2012-2016 Jaar 2017-2021 RPJM Daerah Provinsi Papua Barat III Jaar 2022-2026 RPJM Daerah Provinsi Papua Barat IV Jaar 2027-2031 • Kap van bos door bijvoorbeeld steenkoolmijn werkzaamheden zorgt voor overstromingen • Watervervuiling die visstand aantast veroorzaakt door goudmijnen, kolenmijnen en olie-industrie • Immigranten hebben een hoger opleidingsniveau dan inheemse Papoea’s • Bevolking kent een lage score op de menselijke ontwikkelingsindex • Ontoereikende infrastructuur, zo komen bijvoorbeeld landbouwproducten nu vaak niet bij de markt uit • Culturele fricti e tussen immigranten en inheemse Papoea’s Visie en Missies De visie die in het ontwikkelingsplan wordt uitgesproken is om; ‘Papua Barat duurzaam te ontwikkelen tot een zelfstandige*, welvarende en rechtvaardige provincie die kan concurreren met de buitenwereld.’ (*Indonesish; mandiri, hier niet in de betekenis van staatkundige onafh ankelijkheid, maar het op eigen benen kunnen staan) Onder deze visie wordt verstaan dat de overheid van Papua Barat rechtvaardig is en correct diensten moet leveren, dat het menselijke ontwikkelingsniveau wordt verhoogd en dat de economie groeit zodat de provincie haar eigen inkomsten kan genereren om het welzijn van haar inwoners te verhogen. Rechtvaardigheid wordt opgevat in brede zin. Hiertoe wordt niet enkel juridische gelijke behandeling gerekend, maar ook het recht op gelijke maatschappelijke kansen voor iedereen, zoals de kans op werk, opleiding, gezondheidszorg en de toegang tot overige overheidsdiensten. Er wordt nadruk gelegd op het verzekeren van een gezonde economie en maatschappij op de lange termijn. De bescherming van de natuur als een duurzame bron van inkomsten voor volgende generati es is hierbij de focus.

75 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication