85

3.2 Swot-analyse en algemene wenken bij het ondernemen in papua barat V schillende pot ële ineringssect dt ingeg w -analyse geg an he eringsklimaa Door te kijk neg ol spelen bij het ineringsklimaa tkrach g beeld gesche an hoe P Bart er op dit gebied momeneel v Positief KRACHT: • Rijk aan grondstoff en: - Mineralen - Goud/olie - Hout - - Vis Zon (energie) Intern - Waterkracht (energie) - Geti jdenstroom (energie) - Hoge toeristi sche ecologische belevingswaarde • Ruimte • Potenti e tropische landbouw • Jonge bevolking • Zeer sterke economische groei • Sterk vergrote fi nanciële middelen bij overheid door toekenning van autonomiegelden • Speciale historische band met Nederland, grote gastvrijheid ten opzichte van het Nederlands bedrijfsleven Extern fig. 3.1 KANS: • Focus nati onale regering Indonesië op ontwikkeling van Papua Barat • Sti mulering en facilitering buitenlandse investeringen in Papua Baat door Indonesische en provinciale overheid BEDREIGING: • Wantrouwen Papoea’s-Indonesische overheid, als gevolg van rol nati onaal Indonesisch leger (TNI) in grondstoff eneconomie van Papua Barat SWOT apua Barat Negatief ZWAKTE: • Hak Ulayat; grondrechten • Lage menselijke ontwikkelingsindex (laag opleidingsniveau, slechte gezondheidszorg) • Stroomuitval • Beperkte infrastructuur • Import-export naar buitenland vooralsnog via Java • Beperkte omvang lokale markt • Beperkte watervoorziening • Regelgeving niet alti jd helder • Malaria • Corrupti e en nepoti sme • Tweespalt inheemsen en immigranten

86 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication