91

Duurzaamheid Duurzaamheid komt op het gebied van landbouw in uiteenlopende vormen. Wat men onder deze term kan scharen hangt af van de gehanteerde criteria. Voor Papua Barat geldt dat het beslag dat door landbouwacti viteiten op de ruimte wordt gelegd een belangrijk punt van afweging moet zijn. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat het merendeel van de provincie Papua Barat nog bestaat uit tropische oerbossen (82,6%) die een hoge ecologische waarde vertegenwoordigen en bovendien een belangrijke rol spelen in de vermindering van het broeikaseff ect. Voorafgaand aan de vraag hoe een landbouwproces per gewas zo duurzaam mogelijk wordt ingedeeld moet er voor gezorgd worden dat nieuwe landbouwacti viteiten niet ten koste gaan van oerbos. een a voornaamste landbouwproduct per gebied de landbouwsector is door de overheid aangewezen als een van de belangrijkste sectoren r is d Vervolgens is het een a wf eging hoe ver men wil gaan in het nastreven van duurzaamheid bij de teelt van een bepaald gewas. Hier zijn uiteenlopende criteria bij te betrekken en in de bedrijfsvoering verschillende aanpakken mogelijk. Er kan belang worden gehecht aan biologische teelt of het gebruiken van groene stroom, aan een eerlijk loon voor werknemers en goede werkomstandigheden of het bekosti gen van sociale projecten. Voor vrijwel elk gewas zijn er keurmerken te verkrijgen waarbij op verschillende wijzen rekening wordt gehouden met het welzijn voor mens en milieu. Het is aan n de overheid wil de landbouwproductie voor zowel eigen markt als export uitbreiden elt e p uden s aan de betrokkenen om af te wegen in hoeverr keurmerk voldoet aan de eisen die men zich sch s elt re een op het gebied van duurzaamheid. Een aanzienlijk deel van de in Papua Barat geconsumeerde landbouwproducten wordt geïmporteerd. De overheid zet in op de uitbreiding van de eigen landbouwproducti e zodat de eigen markt bediend kan worden en tevens naar andere delen van Indonesië en het buitenland kan worden geëxporteerd. w almolie a a a acao Ru almolie/cacao almolie/koffie a Rubber o offie o Tu Tu D okosnoot Su Suikerriet/cashewnoot o Koffie/tuinbouw Tuinbouw Tuinbouw/groenten Dr Na N Z Sago S Sago/tuinbouw S Sago/groenten V V Veeteelt Visserij R Rivier 89 Investeringskansen Droge rijstbouw/groenten N tte rijstbouw/groenten Nootmuskaat/tuinbouw Zoete aardappel/tuinbouw Z papua barat, Zoete aardappel/maïs/droge rijstbouw S fig. 3.5

92 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication