94

Daarnaast kan het voorbeeld van het Nederlands-Molukse familiebedrijf PT Ollop als inspirati e dienen. Dit bedrijf verbouwt en verwerkt sinds 2006 nootmuskaat op het Molukse eiland Ambon. Ze werken samen met 500 boeren en nootmuskaat wordt verbouwd in heterogene bossen, hetgeen een mengvorm van bos en nootmuskaat betekent in plaats van een monocultuur. Het bedrijf gaat goed om met zijn werknemers en geeft boeren trainingen en een eerlijke prijs voor hun product. Men streeft naar geheel biologische teelt van nootmuskaat in de nabije toekomst69 . 3.4.3 Koffie Koffi e wordt in een aantal gemeenten van Papua Barat verbouwd, maar is qua areaal en producti e een stuk minder groot dan de producti e van cacao. Koffi e is een gewas waar de bevolking veelal wel sinds relati ef lang mee bekend is. In de jaren vijft ig werden koffi eplanten door het Nederlands bestuur en missionarissen en zendelingen meegenomen naar verschillende delen van Papua Barat. Figuur 3.8 geeft een overzicht van het areaal koffi eplanten en de jaarlijkse opbrengst hiervan. Overzicht areaal en productie koffie per gemeente in Papua Barat, 2014 Areaal (ha) 72 Fakfak Kaimana Wondama Teluk Bintuni Manokwari Tambrauw Sorong (gemeente) Sorong (stadsgemeente) Maybrat Sorong Selatan Raja Ampat FIG. 3.8 - 0,8 8 317 - 80 - - - - - 0,2 22,53 93 - 20,41 - - - - Jaaropbrengst (ton) 9,29 Duurzaamheid Op het gebied van koffi e bestaat een groot aanbod van duurzaamheidskeurmerken. De bekendste op dit gebied zijn net als op het gebied van cacao de keurmerken Fairtrade, UTZ en Rainforest Alliance. Hierbij schenkt de eerste de meeste aandacht aan de mensen, focust de tweede op transparanti e en traceerbaarheid in het producti eproces en focust de laatste vooral op het milieu. 3.5 bosbouw Algemeen Papua Barat vormt samen met de provincie Papua het grootste aaneengesloten bosgebied van Indonesië. In Papua Barat bestaat zo’n 93,1% van het landoppervlakte uit bossen. Hiervan bestaat 82,6% uit primair bos, oft ewel oerbos. De overige 17,4% van de bossen is secundair bos van jongere datum70 . Tijdens het bewind van Suharto zijn voor Papua Barat veel houtkapconcessies uitgegeven. Veel van deze concessies zijn echter niet of nauwelijks in gebruik genomen vanwege exploitati emoeilijkheden zoals het lasti g bereisbare terrein en een tekortschietende infrastructuur. Hoewel de infrastructuur de laatste jaren verbetert leidt dit op het moment niet tot nieuwe exploitati e van het bos. Er is namelijk sinds 2011 een landelijk moratorium ingesteld dat de uitgave van nieuwe concessies voor primair bos verbiedt. Tevens heeft de regering van Papua Barat de vergunningen van houtconcessies die nog niet in gebruik waren ingetrokken71 een landelijk moratorium in de bosbouwsector verbiedt voorlopig de uitgave van nieuwe houtconcessies . Ook in Papua Barat ziet men bos als een mogelijkheid om de CO2 doelstellingen van de regering te halen en om via het REDD+ systeem in de toekomst wellicht geld te kunnen verdienen. Daarnaast wil men er zo veel mogelijk voor zorgen dat hout niet alleen gekapt wordt, maar ook in de regio wordt verwerkt. In de provincie Papua heeft dit Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 92

95 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication