46

Welke acties zijn nodig om de seksuele gezondheid van jongeren te verbeteren? Professionals hebben allerlei aanbevelingen gedaan die in hoofdstuk drie zijn gebundeld. Hieronder schetsen we de hoofdlijnen. ● ● ● ● ● Alle jongeren krijgen goede seksuele vorming op school, en erbuiten Alle jongeren krijgen in hun hele schoolcarrière lessen over relaties en seksualiteit die aansluiten bij hun behoeften De scholen gebruiken effectieve lespakketten die alle thema’s behandelen Leraren worden in hun opleiding en carrière ondersteund om goede lessen te kunnen verzorgen Ook jongerenwerk, jeugdzorg en andere spelers rondom jongeren zijn actief met seksuele vorming Alle jongeren weten sense.info te vinden voor goede en betrouwbare informatie ● ● ● ● ● ● Jongeren gebruiken vaker een condoom en kunnen snel en gratis soa-testen doen De landelijke Vrij Veilig-campagne komt terug Bij huisartsen en soa-poli’s wordt het condoom besproken en aangeboden Jongeren kunnen op verschillende plekken makkelijker aan condooms komen Soa-testen bij de huisartsen zijn gratis Huisartsen en doktersassistentes spelen een actievere rol in de soa-zorg Kwetsbare doelgroepen weten de weg naar de soa-zorg beter te vinden Jongeren gebruiken anticonceptie die bij hen past en vinden de juiste hulp bij ongeplande zwangerschap ● ● ● ● Alle jongeren hebben toegang tot gratis anticonceptie en informatie over anticonceptie Huisartsen, doktersassistenten en Sense besteden meer aandacht aan passende anticonceptiekeuze en goed gebruik In seksuele vorming is aandacht voor onbedoelde zwangerschap, anticonceptie, keuzehulp en abortus Jongeren die opgroeien in kwetsbare omstandigheden, krijgen intensievere ondersteuning Jongeren kunnen beter hun grenzen bewaken en weten waar ze hulp kunnen vinden bij seksuele grensoverschrijding ● ● ● ● ● 44 Een campagne ondersteunt jongeren in het verbeteren van weerbaarheid Seksuele weerbaarheid krijgt meer aandacht binnen de bestaande seksuele vorming Professionals kunnen seksueel geweld bespreekbaar maken, sneller signaleren en doorverwijzen Het thema sexting is een meer vanzelfsprekend onderdeel in seksuele vorming Voor jongeren die extra risico lopen, zijn er specifieke interventies

47 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication