47

● ● ● Jongeren krijgen seksuele vorming met daarin aandacht en respect voor seksuele en gender diversiteit Seksuele vorming behandelt in alle thema’s ook aspecten die belangrijk zijn voor jongeren met verschillende seksuele-en-genderidentiteiten LHBTQI..) In seksuele vorming is meer aandacht voor respect voor diversiteit en aanpak van homo-en transnegativiteit Seksuele vorming gaat ook in op gender gelijkheid en gendernormen Wie gaan de acties uitvoeren? Om de acties waar te kunnen maken, is het belangrijk om te kijken naar de totale invloedssfeer rondom jongeren. Spelers op verschillende niveaus zijn aan zet. Van overheid tot en met community’s rondom de jongere. Overheid (VWS, OCW, V&J), gemeenten Landelijke thema-instuten, GGD’en, beroepsopleidingen en -verenigingen, universiteiten, kenniscentra, scholen, zorginstellingen, belangenorganisaties Docenten, huisartsen, Senseverpleegkundigen, jeugdverpleegkundigen, jongerenwerk, jeugdhulpverlening, online kanalen (websites, chats, social media) Ouders, verzorgers, vrienden, familie, community’s Jongeren 45

48 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication