11

11 1 1 Belang bewegingsonderwijs met kleuters 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Totale ontwikkeling Lichamelijke opvoeding toen, bewegingsonderwijs nu Legitimatie van het vak Motorische ontwikkeling Rechten van de kleuter Wat is eigenlijk het belang van bewegingsonderwijs met kleuters (paragraaf 1.1)? Gymmen is veel meer dan bewegen alleen. Goed bewegingsonderwijs met kleuters gaat uit van de totale ontwikkeling van een kind. In de loop der jaren is er veel veranderd in het onderwijs, ook voor het kleuteronderwijs in het speellokaal (paragraaf 1.2). Paragraaf 1.2 biedt inzicht in de lichamelijke opvoeding van ‘toen’ en de huidige kijk op onze bewegingscultuur. Bewegingsonderwijs is een apart vak en het is een vak apart om bewegingsonderwijs te geven. De legitimatie van het vak (paragraaf 1.3) wordt aan de hand van de landelijk vastgestelde kerndoelen voor het basisonderwijs beschreven. Ook de raakvlakken met andere vakken in het onderwijs worden behandeld. Het verschil tussen motorische ontwikkeling en de verschillende motorische vaardigheden wordt in een aparte paragraaf uitgelegd (paragraaf 1.4). Deze termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar moeten zeker bij bewegingsonderwijs met kleuters heel duidelijk gescheiden worden. Tot slot wordt ingegaan op de rechten van een kleuter (paragraaf 1.5). Hoe klein ze ook zijn, ook kleuters hebben fundamentele rechten binnen het spelen en bewegen. OPENINGSCASUS ‘Geef jij morgen de gymles?’ vraagt juf Loes van groep 1-2 aan haar LIO-stagiair. ‘Ja, leuk!’, zegt Paul. ‘Maakt het uit wat ik ga doen?’ ‘Moet ik ergens rekening mee houden?’ vraagt hij nog vlak voor hij naar huis gaat. ‘De eerste keer niet. Vul het maar in zoals jij denkt dat het goed is. In de kast staat een map met ideeën en in het speellokaal kun je kijken welke materialen we hebben’, antwoordt de leerkracht. 13 14 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication